Ім'я файлу: Доповідь доларові кредити.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 16.12.2020
скачати


Ставки за доларовими кредитами за місяць впали на 3%

Основним видом плати за користування банківським креди­том є процент. Поряд з процентом банки можуть установлювати комісію, що застосовується як додатковий елемент ціни бан­ківського кредитування. Комісія встановлюється, як правило, у тих випадках, коли в процесі кредитування банк виконує додаткову роботу, пов'язану з оформленням позички і контролем, або наглядом за здійсненням проекту, що кредитується. Комісія може сплачуватися окремо або додаватися до процента.

Рівень процентної ставки залежить від таких факторів:

— облікова ставка центрального банку;

— рівень інфляції;

— строк позички;

ставка банку-конкурента;

— попит на банківські позички;

— ризик;

— розмір позички;

Вплив цих факторів на рівень процентної плати за користування банківськими позичками є взаємозв'язаним, тому важко тим щоб забезпечити повне і своєчасне погашення кредитної заборгованості і процентів по ній.

Капітал. Цей фактор означає, що потенційний позичальник повинен мати певну суму власного капіталу, яка буде використа­на в проекті, що кредитуватиметься. Інакше кажучи, позичальник мусить розділити кредитний ризик з банком.

Для світової банківської практики характерно, що частка влас­ного капіталу позичальника у фінансуванні проекту традиційно становить близько 30 % його вартості, 70 % вартості проекту банк кредитує. Зокрема надійне забезпечення кредиту у формі застави може подолати слабкість інших параметрів кредитної угоди.

У банківській практиці застосовуються певні заходи, спрямо­вані на мінімізацію втрат від кредитного ризику, а саме:

— лімітування;

— дотримання нормативів кредитного ризику;

— диверсифікація;

При простроченні платежу по кредиту застосовується стягнення пені передбачається в кредитній угоді і застосову­ється при несвоєчасній сплаті процентів за користування креди­том і несвоєчасному поверненні позички. Пеня визначаться а процентному відношенні до суми зобов'язання, яке прострочене, і нараховується у встановленому розмірі за кожний день про­строчення платежу.

Процентні ставки за новими доларовими кредитами банків для населення у квітні 2020 року становили 14,10% річних, що на 3,02 п.п. нижче, ніж у березні. Про це йдеться в огляді грошово-кредитної та фінансової статистики Національного банку України за квітень.

Водночас ставки за новими банківськими кредитами у гривні для населення за місяць (квітень до березня) зросли на 0,36 п.п. - до 33,71%.

Процентні ставки за новими кредитами банків у євро для населення у квітні становили 18,50% річних, що на 8,72 п.п. вище у порівнянні з березнем.

Ставки за новими кредитами для нефінансових корпорацій у гривні за місяць знизилися на 0,47 п.п. - до 13,51%, у доларах США - впали на 0,79 п.п., до 4,66%, у євро - впали на 0,45 п.п., до 4,99%.

При цьому ставки за непогашеними кредитами для населення у гривні за місяць знизилися на 1,60 п.п. - до 37,45%, у доларах США - впали на 0,33 п.п., до 12,25%, у євро - впали на 2,66 п.п., до 9,73%.

Тоді як ставки за непогашеними кредитами для нефінансових корпорацій у гривні за місяць знизилися на 0,07 п.п. - до 17,48%, у доларах США - впали на 0,72 п.п., до 7,81%, у євро - впали на 1,22 п.п., до 6,67%.

Додамо, дані наведено з урахуванням кредитів овердрафт, кредитів з початковим строком погашення до 1 року, від 1 до 5 років та більше 5 років.

Нагадаємо, ставки за гривневими кредитами бізнесу подешевшали до найнижчого рівня у цьому році.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас