1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ім'я файлу: 2 сем 2 модуль.docx
Розширення: docx
Розмір: 256кб.
Дата: 03.05.2021
скачати

Тема № 1

1. Що таке державний соціально-гігієнічний моніторинг:

*E. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров’я населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв’язків

2. Крім даних спостережень за станом здоров’я населення та факторів впливу на нього середовища життєдіяльності людини і природно-кліматичних факторів у рамках проведення моніторингу використовують дані спостережень за:

*B. Радіаційним станом, соціальним середовищем, станом охорони праці, структурою та якістю харчування

3. Важливість врахування вікових особливостей пов’язана з наявністю у людини періодів підвищеної чутливості до дії навколишнього середовища. У дітей до таких періодів належать:

*B. Періоди 0-3 роки, 5-7 років, 10-11 років, 13-15 років, 16-17 років

4.Визначте загальну кількість етапів комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*C. 7

5. Вкажіть перший етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*A. Робоча класифікація та номенклатура хвороб і станів

6. Вкажіть другий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*B.Уніфіковані методи дослідження і діагностики

7. Вкажіть третій етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*C.Нові форми медичної документації для масових обстежень

8. Вкажіть четвертий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*D. Забезпечення репрезентативності і випадковості вибірки

9. Вкажіть п’ятий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*A. Єдина схема поетапного епідеміологічного обстеження дитячого населення

10. Вкажіть шостий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*E. Масове обстеження дітей з використанням скринінгів для виявлення осіб із підозрою на захворювання

11. Вкажіть сьомий етап комплексної методики вивчення поширеності факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань у дітей та підлітків:

*C.Поглиблене обстеження осіб, що були відібрані на попередньому етапі

12. Визначте, з якої кількості етапів складається функціональна схема алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*D. 7

13. Вкажіть перший етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*A. Збирання інформації про стан здоров’я дитячого населення та стан навколишнього середовища

14. Вкажіть другий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*E. Статистична обробка й аналіз отриманої інформації

15. Вкажіть третій етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*C. Виявлення критичних змін стану здоров’я дітей та навколишнього середовища

16. Вкажіть четвертий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*D. Формування робочої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки між здоров’ям та станом довкілля

18. Вкажіть шостий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*A. Розробка цільової профілактичної програми

19. Вкажіть сьомий етап функціональної схеми алгоритму моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків:

*D. Оцінка ефективності проведення профілактичних заходів

20. Що таке скринінг?

*C. Це попереднє визначення з певною імовірністю прихованих та не встановлених форм захворювань, а також чинників ризику, що сприяють розвитку стійких порушень

21. В ході проведення моніторингу можуть бути застосовані такі види скринінгу:

*D. Масовий, перспективний, однопрофільний, багатопрофільний

22. Вкажіть наслідки несприятливого впливу екологічних факторів на здоров’я людини:

*E. Гострі і підгострі інтоксикації, підгострі і хронічні стани, безсимптомні форми

23. Для якого типу наслідків несприятливого впливу екологічних факторів характерні розлади імунної системи, алергічні реакції, зниження стійкості до інфекцій, зниження рівня й погіршення гармонійного росту та розвитку, зниження фізичної та розумової працездатності:

*C. Підгострі і хронічні стани

24. Для якого типу наслідків несприятливого тривалого впливу екологічних факторів є характерними раннє виникнення процесів інволюції та скорочення тривалості життя:

*D. Безсимптомні форми

25. Вкажіть види екологічного стану території в залежності від стану довкілля:

*D. Зона екологічного благополуччя, зона екологічного ризику, зона екологічної кризи та екологічної катастрофи

26. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення перинатальної смертності, збільшення дитячої смертності, збільшення частоти вроджених вад розвитку, збільшення спонтанних викидів в 1,5 і більше разів:

*C. Зона екологічної кризи

27. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення перинатальної смертності, збільшення дитячої смертності, збільшення частоти вроджених вад розвитку, збільшення спонтанних викидів в 1,3 – 1,5 рази:

*D. Зона екологічної катастрофи

28. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення частки дітей з відхиленнями фізичного розвитку не менше 50% та збільшення частки дітей із відхиленнями психічного розвитку не менше 20%

*C. Зона екологічної кризи

29. Який вид екологічного стану території може бути оцінений за наступними показниками: збільшення частки дітей з відхиленнями фізичного розвитку 30-50% та збільшення частки дітей із відхиленнями психічного розвитку 10-20%:

*D. Зона екологічної катастрофи

30. Що таке феномен гормезису:

*A. Стимуляція фізіологічних функцій під впливом низьких рівнів радіації або концентрацій хімічних речовин

31. Вкажіть головні прояви гормезису:

*C. Передчасне статеве дозрівання, гетерохронія розвитку органів, омолодження деяких захворювань

32. Найбільш діяльний шар живої речовини, в якому зосереджена основна маса організмів (у тому числі людська популяція) і відбувається найбільш активна взаємодія між усіма екологічними компонентами отримав назву:

*A. Біострома

33. Частина навколишнього середовища, що визначає суспільні, матеріальні, духовні умови формування, існування та діяльності людини отримала назву:

*A. Соціальне середовище

34. При визначенні показників забруднення атмосферного повітря у межах житлової забудови міста Р. встановлено, що показник фактичного забруднення повітря в 2 рази перевищує показник гранично допустимого забруднення. Оцініть ступінь небезпечності атмосферного повітря міста для здоров’я населення?

*D. Слабко-небезпечний

35. В місті з інтенсивним автомобільним рухом, яке розташоване в долині, після встановлення сонячної безвітряної погоди впродовж 5 днів, в лікувальні заклади почали звертатися місцеві жителі, працівники ДАЇ, водії зі скаргами на різь в очах, сльозотечу, сухий кашель, задишку, головний біль. Яка причина даних скарг?

*E. Наявність підвищеного вмісту в повітрі фотооксидантів

36. При вивченні динаміки зміни концентрацій атмосферних забруднень в населеному пункті Н на стаціонарних постах були проведені спостереження і встановлені середньомісячні концентрації. За якою програмою були проведені спостереження ?

* A.Повною

37. У селітебній зоні без урахування санітарних розривів встановлено неекранований трансформатор. Мешканці будинків зазнають впливу електромагнітних хвиль, що належать до:

*B. Електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц

38. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект, що передбачає розташування на промисловому майданчику антенного комплексу станції спостереження за літаками, пункту телефонного зв’язку, екранованого трансформатора, робочих місць операторів обладнання. Яке з переліченого обладнання є джерелом електромагнітних полів для населення.

*C. Антенний комплекс

39. Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Така картина захворюваності зумовлена викидами

*D. Оксидів сірки

40. Серед населення, яке мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що проявляються в центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даної патології?

*E. Ртуть

41. У населеному пункті, який знаходиться поблизу підприємства чорної металургії, реєструють підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування рослинного походження. Яка дія вказаного чинника на здоров’я населення?

А. Комплексна

42. У місті, яке розташоване в долині (улоговині), впродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди в поліклініку звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон`юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та кашлем. Причиною захворювання, що виникло у мешканців міста, найбільш вірогідно є:

*A. Підвищення вмісту у повітрі фотооксидантів

43. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?

*C. Південно- східного

44. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки (SO2). Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

*A. Подразнювального

45. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров`я населення слід очікувати ?

*B. Гострі отруєння

46. В атмосферному повітрі населеного пункту виявлено підвищені концентрації фотооксидантів. При трансформації якої хімічної сполуки утворюються ці речовини?

*E. Діоксид та оксид азоту

47. З метою покращення якості атмосферного повітря міста були впроваджені заходи по переведенню котлів ТЕС металургійного комбінату на природний газ замість твердого палива. Які інгредієнти будуть превалювати у викидах комбінату при спалюванні природного газу?

*D. NO2

48. Котельня хімічного заводу працює на рідкому паливі (мазуті). Які інгредієнти будуть превалювати у викидах при спалюванні мазуту?

*A. Оксиди сірки, оксиди азоту

49. Санепідслужбою було проведено визначення впливу викидів (висота джерела викиду - 50 м, температура газоповітряної суміші -100 0С ) гірничо-хімічного комбінату на стан повітряного басейну міста. Проби повітря відбирали по 8 румбах на відстані 100-2000 м від комбінату з підвітряного і навітряного боку з реєстрацією швидкості вітру. За значенням якої швидкості вітру (м/с) можна очікувати найбільші концентрації домішок в атмосферному повітрі?

*B. Швидкість вітру 4 - 6 м/с

50. Відповідно до генплану передбачено будівництво заводу чорної металургії з повним технологічним циклом (Ікл.). Переважаючими напрямами вітру в цій місцевості є Пд та ПдЗ. В яких напрямках ( румбах ) по відношенню до сельбищної зони розташування заводу буде відповідати гігієнічним вимогам ?

*A .Пн, ПнСх

51. Дія на організм людини атмосферного повітря, забрудненого поліхлорованими біфенілами супроводжується різними клінічними ознаками. Які шкіряні прояви характерні при дії цих речовин ?

*D. Коричнева пігментація

52. В районі розміщення промислового підприємства, де атмосферне повітря інтенсивно забруднюється діоксидом сірки, реєструється зростання загальної захворюваності населення. Яку дію забрудненого атмосферного повітря на організм людини можна очікувати ?

. Хронічну неспецифічну

53. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки. Яку дію забрудненого автмосферного повітря на населення слід перед усім очікувати ?

*В. Рефлекторну

54. У промисловому районі одного з індустріальних міст у дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний астматичний бронхіт та бронхіальну астму. Дія якої із наведених забруднюючих речовин, що викидаються промисловим підприємством в атмосферне повітря може бути причиною цих захворювань ?

*С. Діоксид сірки

55. У містах з інтенсивним рухом транспорту за відповідних метеоумов утворюється “свинцевий смог”. Які зміни в стані здоров'я населення можна при цьому очікувати ?

*A. Поява еритроцитів з базофільною зернистістю, зниження активності альвеолярних макрофагів.

56. Санепідслужбою було проведено визначення впливу викидів автотранспорту на стан повітряного басейну міста. За значенням якої швидкості вітру (м/с) можна очікувати найбільші концентрації інгредієнтів відпрацьованих газів автотранспорту в приземному шарі повітря ?
*E. Швидкість вітру 0 – 1 м/с

57. Дати визначення „гігієни”.

*D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.

58. Що таке „екологія”?

*B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

59. Що таке екологія людини?

*C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

60. Що таке навколишнє середовище?

*C. Сукупність всіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, її речовина і простір, вся діяльність людини, що виявляють вплив на людину та її господарство

61. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Перший закон полягає в тому:

*D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

62. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Другий закон полягає в:

*A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

63. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Третій закон полягає в:

*B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

64. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Четвертий закон полягає в:

*C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

65. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. П’ятий закон полягає в:

*Е.Негативному впливу забрудненого природного навколишнього середовища на здоров’я людини

66. З метою дослідження навколишнього середовища обирають методи?

*B.Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

67. З метою вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини обирають методи:

*D. Методи експериментального дослідження та методи натурального спостереження

68. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:

*B. Санітарно-статистичні дослідження

69. Що таке гігієнічний норматив?

*A. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним або безпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

Тема 2

1. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:

*A.Санітарно-статистичні дослідження

2. Вид впливу несприятливих факторів на організм:

*Д. Сочетаний

3. Класифікація факторів ризику захворювань:

*Е.Спосіб життя, генетичні, екологічні і медичні фактори

4. Метод виявлення впливу забруднення довкілля на здоров’я населення:

.Кореляційний аналіз

5. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні рівня атмосферних забруднень в 2-3 рази:

*Е. Виражені фізіологічні зрушення

6.Вид впливу несприятливих факторів на організм:

*Д. Комбінований

7.У токсикологічну лабораторію надійшла синтетична речовина, яку планують використовувати в сільському господарстві в якості пестициду. Який із токсикометричних показників повинен визначатися при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?

*A.Поріг хронічної дії

8. Який з перерахованих факторів ризику відносять до групи „спосіб життя”?

*А.Гіпокінезія

9. Метод многофакторного математичного аналізу, який використовується для оцінки впливу довкілля на здоров’я населення?

*Д. Регресійний аналіз

10. Який з перерахованих факторів ризику відносять до генетичних?

*Д.Групова належність крові

11. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні атмосферних забруднень в 4-7 раз:

*Д. Деякі функціональні зміни в стані здоров’я

12. Що дозволяє установити кореляційний аналіз при оцінці впливу довкілля на здоров’я населення?

*В. Силу впливу

13. Кореляційний аналіз дозволяє:

*С.Установити ступінь впливу факторів середовища

14. Який з перерахованих факторів ризику відносять до екологічних?

*В. Забруднення повітря, води, грунту

15. Напрям зв’язку при кореляційному аналізі може буть:

*А. Прямим і зворотнім

16. Медичний прогноз стану здоров’я населення при збільшенні атмосферних забруднень в 8 - 10 раз:

*C. Зростання неспецифічної захворюваності

17. При прямому кореляційному зв’язку:

*А. Із збільшенням інтенсивності фактора рівень захворюваності населення збільшується

18. Внесок факторів ризику в формування рівня здоров’я населення :

*В. 49-53%; 17-20%; 18-22%; 8-10%

19. При зворотньому кореляційному зв’язку:

*Д. Зі зниженням інтенсивності фактора рівень здоров’я населення збільшується;

20.Вкажіть термін-синонім поняття «Забруднене навколишнє середовище»:

*В. Техногенне

21.Соціально-гігієнічне значення забруднення навколишнього середовища:

*Д. Вплив на санітарні умови життя і здоров'я людей

22.Основна складова частина навколишнього середовища, що впливає на здоров'я людини:

*А. Вода

23.Різновиди чинників навколишнього середовища за походженням:

*Д. Хімічні, фізичні, біологічні і соціальні

24.У чому полягає суть чинника ризику?

*Д. Додаткова дія на організм, посилююча етіологічна і сприяюча розвитку захворювання

25. Забруднювач навколишнього середовища - будь-який природний або антропогенний агент, який:

*С. Екзогенний чинник, що зустрічається в неналежному місці, в неналежний час і в неналежній кількості

26. Визначення поняття «здоров'я» (індивідуальне):

*Д. Стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя за відсутності хвороб

27. Дайте визначення поняття «здоров'я» (населення):

*А. Статистичне поняття, що характеризує комплексом соціально-економічних, демографічних і медичних показників певної групи людей

28. Пряма дія забруднювача навколишнього середовища на організм це:

*А. Один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом)

29.Опосередкована дія забруднювача на організм це:

*В. Один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризику

30. Що називається зоною спостереження в епідеміологічних дослідженнях?

*Е. Досліджувана територія з необхідною чисельністю населення, схожими умовами проживання, але з різною поширеністю і інтенсивністю етіологічних чинників, що вивчаються

31. У чому полягає суть вибору зон спостереження в епідеміологічних дослідженнях?

*Д. Вибір досліджуваної і контрольної зон спостереження, що відрізняються інтенсивністю досліджуваного етіологічного чинника в 2-4 рази

32. Методика гігієнічної оцінки атмосферного повітря за інтегральними показниками полягає в розрахунку:

*В. Інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в балах

33. Інтегральний показник ступеня забруднення атмосферного повітря це:

*Д. Сумарне атмосферне забруднення в балах

34. Методика визначення інтегрального показника забруднення атмосферного повітря в балах:

*С. Розрахунок загальної суми кратності перевищення ГДК речовини на його ваговий коефіцієнт залежно від класу небезпеки і на пріоритетний індекс середовища;

35. Методика комплексної гігієнічної оцінки забруднення навколишнього середовища полягає в:

*А.Підсумовуванні долі забруднення всіх чинників в загальному рівні забруднення

36. Основна умова доцільності епідеміологічних досліджень здоров'я населення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища методом епідеміологічного аналізу - вибір:

*Д. Контрольної і дослідної зон спостереження з різницею інтенсивності забруднення навколишнього середовища не менше, чим в 2-4 рази

37. Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'ї людини:

*С.Методом багатофакторного математичного аналізу

38. Суть методики виявлення забруднення навколишнього середовища на здоров'ї населення по оцінних шкалах:

*А. Залежність вірогідної зміни здоров'я населення від кратності перевищення ГДК забруднюючих речовин

39. Вкажіть терміни-синоніми поняття «Забруднене навколишнє середовище»:

*C. Денатуроване

40. Види поточного санітарного нагляду:

*А. Поглиблений

41.Види поточного санітарного нагляду:

*А. Плановий

42.Види поточного санітарного нагляду:

*А. Спорадичний (рейдовий)

43. Які методи використовують при проведенні санітарного обстеження об’єкта:

*А. Експресні інструментальні

44. Які методи використовують при проведенні санітарного обстеження об’єкта:

*А. Розрахункових методів якісної та кількісної оцінки факторів об’єкта

45. Кінцевою метою поглибленого санітарного обстеження об’єкта є:

*А. Складання санітарного опису об’єкта

46. Кінцевою метою поточного періодичного планового обстеження об’єкта є:

*Е. Складання акта санітарного обстеження

47. Кінцевою метою поточного періодичного рейдового обстеження об’єкта є:

*Е. Складання акта санітарного обстеження

48. Кінцевою метою поточного періодичного позапланового екстреного обстеження об’єкта є:

*Е. Складання акта санітарного обстеження

49. У яких випадках проводиться поточне поглиблене санітарне обстеження об’єкта:

*А. При прийманні в експлуатацію після будівництва

50. У яких випадках проводиться поточне поглиблене санітарне обстеження об’єкта:

*А. При екстрених санітарних обстеженнях та аварійних ситуаціях


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

скачати

© Усі права захищені
написати до нас