Ім'я файлу: Лабораторна робота №7.docx
Розширення: docx
Розмір: 56кб.
Дата: 15.12.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему:

«Списки: одновимірнi та двовимірнi масиви. Генерація випадкових чисел»

Виконав: студент групи № 291 __________ Крижановський Г.О.

Прийняв: викладач _____________ С.С. Стефанцев
Київ

2020

Мета роботи: ознайомитися з особливостями визначення та використання одновимірних та двовимірних масивів, структурною організацією масивів та способів доступу до їх елементів. Об’єкт дослідження – списки, масиви даних, процедура генерації випадкових чисел (модуль random).

Завдання 1: відповідно до свого варіанту № 11, написати програму визначення суми модулів елементів, розміщених після першого нульового.Текст програми, що реалізує виконання поставленого завдання

arr = input("Введите список >>")

print(arr.split(' '))

arr = list(arr)

N = len(arr)

s = 0

d = 0

neg = -1

for i in range(N):

if arr[i] < '0':

neg = i

break
if neg == -1:

print('Отрицательных нет')

else:

print('Номер первого отриц.:', neg+1)

for i in range(neg+1,N):

d = arr.pop(1)

d = int(d)

d = abs(d)

s += d
print('Сумма: ', s)


Результат роботи програми:

скачати

© Усі права захищені
написати до нас