1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Зміст практики.doc
Розширення: doc
Розмір: 764кб.
Дата: 25.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
Конфуцианство.doc
ZMIST2.docx
1111 Методологія та методи наукового дослідження.ppt
Кримінально- процесуальне право.docx
Історичне есе на тему Соціально-економічне та політичний розвито
Історична довідка про Тараса Шевченка.docx
службова Никифорову.docx
Zubchaste_koleso.docx

ДОДАТОКЕМіС2.docx
ФБ_КП_ЦарікС.О._(fixed) (1).doc
21.pdf
Хоменко Поради батькам при запинках в мовленні у дітей.docx
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
1 ENDOCRINE SYSTEM.docx
Задачи похідна.docx
цуацаца.rtf
case-tehnologiya-rozroblennya-vimog-do-programnogo-zabezpechenny
gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie-shpargal.pdf
текст доклада ъ.docx
Bedyukh_Yuliya_Oleksandrivna_Mm-21.docx.pdf
Типи календарів.docx
курсова психологія.doc
Реферат 2629.docx
пояснююча записка111.doc
Основи автоматики. Лекція 2.docx
Особливості організації інклюзивного навчання.docx
Практичне завдання_1.docx
Контрольні запитання ЛР № 8.docx
2 питання.rtf
Документ Microsoft Office Word.docx
kazedu_179257.docx
Рожков_Ниссенбаум_ТЧМК_лекции.doc
Курсова_робота_Пасевич_Аліна,_ЮД_046,_1_курс.docx
1 (1).docx
конспект заняття.docx
d71d73ee90c56_1797715607_1707122403.doc


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет природокористування

Факультет землевпорядкування та туризму
Кафедра туризму
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність 242 «Туризм»
ЗВІТ

з виробничої практики
здобувача вищої освіти

освітнього ступеня магістр

IV курсу групи__________

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

період практики з_______________до_______________
база практики ____________________________________________
Керівники практики

від підприємства ________________ ________________________

підпис ПІП
Керівник практики

від університету ________________ _________________________

підпис ПІП

________________ _________________________

підпис ПІП

________________ _________________________

підпис ПІП

Звіт захищено з оцінкою: _________________
Члени комісії __________________________

__________________________

__________________________
ЛЬВІВ – 2022

ЗМІСТ


ЛЬВІВ – 2022 1

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 4

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 4

1.1.Організаційно‐структурні особливості, етапи розвитку підприємства 4

1.2. Основні види продукції підприємства 4

1.3. Виробнича та організаційна структура підприємства 6

1.4. Конкурентне оточення підприємства 10

РОЗДІЛ 2 14

АНАЛІЗ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 14

2.1. Форми економічного співробітництва підприємства 15

2.2. Організація зовнішньоторговельних операцій 16

2.3. Міжнародний маркетинг 18

РОЗДІЛ3 24

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24

3.1. Економічні результати експорту та імпорту підприємства 25

3.2.Зовнішньоекономічний потенціал підприємства та перспективи його реалізації 26

3.3.Бізнес‐план розширення ринків збуту 27

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35


ВСТУПМета і робоче місце практики. Переддипломна практика студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст”, є вирішальним етапом навчального процесу. В конкретних умовах господарської діяльності на підприємстві та органу державної влади та місцевого самоврядування студенти використовують набуті теоретичні знання, оволодівають уміннями і навичками прийняття практичних рішень, а також формами й методами їх реалізації.

При цьому враховуються позитивні й негативні наслідки різноманітних питань підприємницької діяльності: форм організації праці і виробництва, системи машин і технологій, використання досягнень науково-технічного прогресу, мотивації трудової діяльності, умов праці й соціального захисту працівників, підвищення кваліфікації персоналу тощо.

Робоче місце студента-практиканта визначається керівником підприємства. В залежності від умов і можливостей студент може бути призначений на штатну посаду, або дублером для виконання певних функцій з планового-економічної роботи в бухгалтерії, плановому відділі, або в інших підрозділах – в якості економіста, керівника підрозділу чи його помічника.

За час проходження практики я, поглибивши знання та уміння, досягла мети практики і ознайомилася зі структурою підприємства, завданнями та функціями; навчилася аналізувати виробничу і економічну діяльність, виявляти допущені прорахунки, складати та оформлювати документацію дотримуючись законодавства; здійснювати облік, контроль і економічний аналіз фінансово-господарських операцій, складати бухгалтерську звітність тощо.

Відповідно до робочої програми проходження переддипломної практики базовими підприємствами для проходження переддипломної практики є суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності і переддипломної спеціалізації в яких виділені структурні функціональні підрозділи, які здійснюють комплекс планово-економічних робіт.

Базою моєї переддипломної практики було ТОВ «Поїхали з нами».

Прибула на практику _________________ 2022 р. Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р., було укладено договір «Про проведення практики студентів».

На підприємстві оформили наказ «Про проходження практики на підприємстві» та закріпили керівника практики від підприємства – заступника начальника комерційного управління по персоналу ________________

Керівник базової практики ознайомилась з програмою практики, вимогами університету до організації практики, затвердила календарний графік проходження практики студенткою ________________

По затвердженню наказу «Про проходження переддипломної практики», вирішенню організаційних питань я безпосередньо приступила до виконання переддипломної практики.  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас