1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: курсовая работа с PornHub.com.docx
Розширення: docx
Розмір: 59кб.
Дата: 20.12.2020
скачати

Приватний вищий навчальний заклад

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Курсова робота

З навчальної дисципліни

Технологiя соцiальної роботи

На тему

«Соцiальна робота профілактичного напрямку з жiнками секс-бiзнесу»

Спецiальнiсть 231 Соцiальна робота

Форма навчання денна

Виконав:

Студент групи ДСР-117

Лаврись Богдан Федорович

перевiрила:

Акiмова Наталiя Володимирiвна

Кропивницький – 2020

ЗМIСТ

Приватний вищий навчальний заклад 1

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 1

Курсова робота 1

З навчальної дисципліни 1

Технологiя соцiальної роботи 1

На тему 1

«Соцiальна робота профілактичного напрямку з жiнками секс-бiзнесу» 1

Спецiальнiсть 231 Соцiальна робота 1

Форма навчання денна 1

Виконав: 1

Студент групи ДСР-117 1

Лаврись Богдан Федорович 1

перевiрила: 1

Акiмова Наталiя Володимирiвна 1

1

Кропивницький – 2020 1

ВСТУП 4

РОЗДІЛ І. ПРОСТИТУЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 8

1.1 Проституція як суспільний феномен 8

1.2 Соціальна політика щодо секс-індустрії у країнах Європи у ХХІ ст. 12

До моделей регулювання секс-бізнесу можна віднести: 12

1.3 Вплив економічного фактору на поширеність проституції в Україні у ХХІ ст. 13

1.4 Вплив юридичного фактору на поширеність проституції в Україні у ХХІ ст. 14

1.5 Соціальна профілактика проституції 16

Висновки до 1 розділу 21

РОЗДІЛ II 23

2.1 Проблема легалізації проституції 23

2. 2. Емпіричне дослідження проблеми легалізації проституції 26

Висновки до розділу 2.2 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32


ВСТУП


Актуальність дослідження. Після розпаду Радянського Союзу Україна стала на шлях демократії та соціальних перетворень. Трансформаційні процеси торкнулися всіх аспектів суспільного життя. Поряд з позитивними надбаннями, які принесла незалежність, – формуванням ринкових відносин, багатопартійність, свободою слова тощо, в країні з’явилися економічна криза, політична нестабільність, різке збіднення значної частини населення, втрата ціннісних орієнтирів у культурі, недоліки в стратегічних питаннях освіти та виховання. Все це впливає на моральне виховання та духовний стан молодого покоління. Поряд з наркоманією, токсикоманією, алкоголізмом та іншими негативними проявами, «розквітає» проституція, яка поступово стає звичним і постійним явищем у нашому суспільстві. Проституція є результатом глибоких соціальних, економічних і моральних деформацій суспільного розвитку [1].

На нашу думку, жінка, у нинішній непростій ситуації, на відміну від чоловіка, має менше можливостей бути захищеною у складних економічних процесах, тому шукає «прийнятні» для неї способи вирішення фінансових та матеріальних проблем іншим, не традиційним шляхом і часто стає на шлях проституції. (часто – позначає більш ніж у половині випадків!)

Історія проституції сягає в глибину століть. Вона мала місце у різних країнах і у всі часи. Тому її не випадково називають «найдревнішою». У своїх працях їй приділяли увагу К. Маркс, Ф. Енгельс, А. Бебель, А. Бердяєв, М. Гернет, Е. Дюпуі та інші. У Радянському Союзі ця проблема замовчувалася. Вважалося, що проституція – це пережиток капіталізму і немає потреби розглядати цю проблему та шукати ефективні засоби боротьби з нею. Лише за часів «перебудови» у сатиричному журналі «Крокодил» з’явилася перша стаття про «нічних метеликів», яка наробила багато галасу в суспільстві. Згодом художній фільм «Интердевочка» підвів підсумок нашим сумнівам і вказав на те, що проституція у нас існує. Праці сучасних соціологів Я. Гілинського, И. Блоха, О.Б. Демків, І. Горпиненко, Л. Іванової, В. Набоки, І. Звєрєвої, О. Безпалько, С. Марченко та ін. спрямовані на висвітлення проблем і механізму секс-бізнесу, зв’язку проституції з іншими девіантними проявами – наркоманією, алкоголізмом, злочинністю з метою її поступового подолання. Що ж маємо сьогодні? За підрахунками ООН, у світовому масштабі оборот незаконної секс-індустрії складає 5-7 трильйонів доларів США на рік. Це більше, ніж військові бюджети всіх країн разом взятих [10]. В останні роки на телебаченні, радіо, на сторінках періодичної преси секс-бізнес став предметом жвавого обговорення. З одного боку наголошується на його пагубному впливі на підростаюче покоління, ганебність, аморальність цього явища. З іншого – на ліберальне ставлення громадськості до цієї проблеми. Справа у тому, що в державі не створений механізм профілактики проституції, а навпаки – по мимо волі підігрівається нездоровий інтерес до неї. Свідоцтвом тому є розмови серед представників влади, різних політичних партій про легалізацію проституції, впровадження оподаткування для «трудівниць кохання», створення профспілок, які б захищали їх інтереси, забезпечення їх пенсією. Безумовно, боротьба з проституцією вимагає термінових та невідкладних дій. Адже відкриті кордони, розвинена транспортна мережа, мобільний зв’язок, Інтернет сприяють швидкому поширенню інформації, і… проституції. Значна кількість молодих дівчат для заняття проституцією виїжджає в інші країни. Деякі вітчизняні автори вказують, що за оцінками міжнародних організацій, щорічно з пострадянських країн вивозять у сексуальне рабство за кордон не менше 50 тис. жінок. При цьому щорічний оборот работоргівлі в масштабах всього світу складає не менше 700 тис. чол. За дослідженням В.М. Набоки, з України здійснюється експорт жінок на світові ринки інтимного бізнесу Туреччини, Польщі, Угорщини, Чехії, Греції, Росії, Арабських Еміратів, Ізраїлю, США, Японії та інших країн. Міжнародним співтовариством Україна визнана країною транзиту і постачання жінок на ці ринки, а громадянки України складають значну частину «живого» товару на відкритих і таємних ринках продажі людей Європи й Азії [2, с. 3]. А. Марциновський, який досліджував цю проблему, встановив, що посольство Таїланду в Москві отримує щодня близько 1 тис. заяв українок та росіянок на виїзд до цієї країни. А згідно з інформацією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, з 1990 до теперішнього часу понад 500 тис. українок шляхом обману були вивезені за кордон, у тому числі 100 тис. – для занять у сфері сексуального бізнесу. Отже, сьогодні Україна залишається одним з основних джерел постачання повій у різні країни світу. Слід зазначити, що Україна стала третьою державою Європи поряд з Бельгією й Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжким злочином і встановили міру покарання за неї. В Україні станом на 1 січня 2019 рiк порушено 55 кримінальних справ, пов’язаних з торгівлею людьми.

Мета дослідження курсової роботи - довести: наявність проституції свідчить про негативні перетворення в суспільстві, його духовну деградацію, а також неефективність державних заходів, спрямованих на профілактику та подолання цього ганебного суспільного явища.

Завдання дослідження:

1.Дослідити історію виникнення проституції.

2.Охарактеризувати проституцію як форму девіантної поведінки.

3.Розкрити зміст соціальної профілактики проституції.

Об’єкт курсової роботи – соціальна робота з жінками секс-бізнесу

Предмет курсової роботи – профілактика проституції за допомогою технологій соціальної роботи

Мета – дослідити явище проституції в українському суспiльствi, та довести що легалізація проституції призведе до редукції цього негативного суспільного явища.

Завдання:

1) дослідити історію феномену проституції

2) визначити, яка соціальна робота проводиться з цією категорією населення

3) проаналізувати, наскiльки ефективна соціальна політика окремих держав щодо проституції

4) вивчити специфіку законодавчого врегулювання проблеми проституції

5) дослідити проблему проституції з огляду на погляди провідних політичних та суспільних діячів України, висвітлені у ЗМІ

6) провести емпіричне дослідження проблеми легалізації проституції серед мешканців міста Кропивницького у 2020 році

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, синтез, порівняння — з метою вивчення наукових теоретичних джерел. Емпіричні методи: бесіда з метою збору наукових фактів та їх перевірки, спостереження з метою верифікації отриманих даних. Математичні методи: методи первинної статистики (середнє арифметичне та відсотки) з метою математичної систематизації даних.

Структура дослідження: обумовлена його метою, завданням і включає в себе, два розділи, висновки і список використаної літератури.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас