Ім'я файлу: срс2.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 18.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Організаційно-методичні основи стандартизації.docx
РОЗРОБИТИ ПАКЕТ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ СВОЄЇ ФІРМИ Кримцов Костя
Еко будинки.docx
Вступ історія.pdf
Ташкинова.pptx
vynnychenko-volodymyr-kyrylovych-moment2935.docx
Попов_Методи обчислень.pdf

Social work in Germany

Історія розвитку соціальної роботи в Німеччині

Соціальна робота в Німеччині зародилася в XIX столітті. Її становленню і подальшому розвитку сприяла індустріалізація, що супроводжувалася різким зубожінням трудящих. В результаті велика частина робочого класу стала потребувати соціальної підтримки, яку надавали приватні благодійні установи і церква.

У другій половині XIX століття благодійні організації самі вже не справлялися з соціальною допомогою населенню. З’явилася необхідність у державній підтримці населення.

У 1898 році був створений «Союз захисту дітей від жорстокого поводження та експлуатації». Даний союз виступав за належний догляд за дітьми, був проти дитячої праці, наполягав на необхідності навчання, співпрацював з установами освіти та державними органами.

У 1905 році відкрилася перша християнська соціальна жіноча школа. У наступні чотири роки з’явилися ще 13 соціальних шкіл, де можна було отримати професію попечительки благодійної установи.

Під час першої світової війни турботу про соціально незахищені верстви населення взяло на себе держава. Після війни соціальне забезпечення об’єднали в благодійне відомство.

У 20-і рр. XX століття благодійні союзи входили до складу Імперського Товариства основних незалежних профспілок з благодійності. Почали формуватися державні органи соціального забезпечення, існуючі по теперішній час.

До перших методикам соціальної роботи відноситься патронажний метод, що включає питання про причини виникнення проблеми. Метод заснований на принципах свідомого участі клієнтів у вирішенні проблеми, їх активності, принципі поваги людської гідності, відповідальності перед суспільством, усвідомлення соціальним працівником своїх слабких і сильних сторін.

У роки правління Гітлера соціальна робота стала одним зі знарядь нацистів і звелася до жорсткого контролю над населенням. Відродження демократичних норм соціального життя почалося після повалення фашизму.

В кінці XX століття були вироблені принципи сучасного розвитку соціальної роботи, відпрацьовані основні моделі.

Німецький союзу державного і приватного піклування

У 1880 році був заснований Німецький благодійний союз турботи про бідних, перейменований в 1919 р в Німецький союз державного і приватного піклування. Цей союз об’єднував державні, громадські, приватні установи та організації, окремих осіб, які здійснюють соціальну роботу.

Німецький союз став основою для взаємодії соціальних педагогів, вчених, практиків у справі координації соціальних інновацій в соціальній політиці країни, включаючи охорону здоров’я та допомогу молоді.

Після об’єднання ФРН і НДР (1990 рік) з боку держави в Союз піклування увійшли представники різних рівнів – федерального, федеральних земель, вільних міст і округів. З боку громадських організацій в Союз увійшли:

Об’єднання благодійності для робітників;

Паритетний союз;

католицький «Карітас»;

Союз милосердя Євангелічної церкви;

Німецький Червоний Хрест і ін.

Також в Союз увійшли керівники, соціальні працівники, відомі громадські діячі, керівники управлінь і об’єднань. У діяльності Союзу активно брали участь дослідні інститути, навчальні заклади, установи практичної соціальної роботи.

У 1991 році в Хайльбронн був затверджений статут Союзу піклування, що проголосив, що основна мета діяльності об’єднання – реалізація ідей соціальної роботи, зокрема державна, громадська та приватна соціальна допомога та підтримка.

Очолює Союз голова, який має 4 заступників. Всі експерти входять в комісії наступним питанням:

соціальна допомога та соціальна політика;

молодіжна політика (просування і надання допомоги молоді);

політика допомоги сім’ї та сприяння сімейним відносинам;

допомога особам похилого віку;

соціальна політика в галузі охорони здоров’я;

допомога особам, що стали інвалідами в результаті нещасного випадку;

допомога інвалідам з дитинства;

планування в сфері соціальної роботи;

організація соціальних служб;

соціальні професії.

Експертні комісії створюють робочі групи з розгляду окремих питань. Постанови і рішення Союзу піклування враховуються при розробці нових законів.

В цей час Союз піклування має істотне значення в соціальному забезпеченні населення, виступаючи центром соціальної роботи країни.

Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Німеччині

У ФРН поняття «соціальна робота» і «соціальна педагогіка» не тотожні. Соціальна робота полягає в наданні допомоги клієнту, характеризується турботою та доглядом за ним. Соціальна педагогіка спрямована на безпосереднє утворення і виховання клієнтів.

Соціальний працівник вирішує проблеми клієнтів, шукає засоби та шляхи вирішення ситуації. Соціальний педагог бере активну участь в повсякденному житті клієнта, надаючи педагогічний вплив.

Фахівці із соціальної роботи найчастіше працюють у благодійних установах, що фінансуються на кошти громад, церкви, іноді – держави. Соціальний працівник повинен вміти надати підтримку громадянам, які опинилися в скрутному соціальному становищі.

У діяльності соціального працівника відображена соціальна політика держави. Реалізація соціальної роботи є вагомим суспільно-політичним чинником. Соціальні послуги все більш переходять під юрисдикцію держави.

Основні завдання соціальної роботи:

пропозиція ініціатив в сфері соціальної політики;

експертна діяльність в сфері соціального права;

розробка практичних рекомендацій щодо реалізації соціальної роботи;

створення єдиного інформаційного банку для фахівців;

вивчення досвіду соціальної роботи в інших країнах, сприяння розвитку міжнародного співробітництва;

підтримка наук, які є значущими для соціальної роботи;

видання наукових праць, статей та інших публікацій з соціальної роботи.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас