Ім'я файлу: Презентація-реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 31.03.2024
скачати

Слайд 1 - Презентація: Фінансовий ринок

Слайд 2 - Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку

1. Вступ

Визначення фінансового ринку:

Фінансовий ринок є системою економічних відносин, що виникають між суб'єктами, які здійснюють обіг фінансових активів. Це місце, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, валюти, фінансових інструментів та інших активів. Фінансовий ринок служить для збору капіталу, розподілу ризиків та визначення цін на фінансові активи.

Слайд 3 - Значення фінансового ринку для економіки:

1. Можливість фінансування: Фінансовий ринок надає можливість компаніям та державам залучати капітал для розвитку, інвестицій та вирішення фінансових проблем.

2. Ефективність розподілу ресурсів: Ринок дозволяє ефективно розподіляти ресурси, направляючи гроші до тих сфер, де вони найбільше потрібні.

3. Стабільність економіки: Розвинуті фінансові ринки сприяють стабільності економіки, допомагаючи регулювати грошовий обіг, інфляцію та інші фактори.

4. Управління ризиками: Фінансовий ринок надає можливість учасникам обмінювати ризики та забезпечувати себе від негативних фінансових впливів.

5. Формування цін: Ринок допомагає визначити ринкові ціни на фінансові активи, що є важливим фактором для інвесторів та компаній при прийнятті фінансових рішень.

6. Збереження ліквідності: Фінансовий ринок забезпечує можливість швидкого обертання фінансових активів та збереження ліквідності для учасників ринку.

  • В цілому, фінансовий ринок відіграє ключову роль у розвитку економіки, створюючи умови для розвитку підприємництва, інвестицій та забезпечення функціонування фінансової системи.

Слайд 4 - 2. Основні складові фінансового ринку

Слайд 5 - Грошовий ринок:

1. Роль грошового ринку у фінансовій системі:

- Забезпечення короткострокового фінансування для учасників ринку.

- Функція регулювання ліквідності в економіці.

- Забезпечення можливості тимчасового розміщення вільних коштів.

2. Типи грошових інструментів:

- Термінові депозити: Грошові вклади з фіксованим терміном дії та фіксованою процентною ставкою.

- Комерційні папери: Короткострокові фінансові інструменти, що випускаються компаніями та урядами для залучення капіталу на короткий термін.

- Репо-операції (підкуп-продаж угод): Угоди, де одна сторона продає цінний папір іншій стороні з обіцянкою викупити його за фіксовану ціну у майбутньому.

Слайд 6 - Капіталові ринки:

1. Визначення капіталових ринків:

- Капіталові ринки включають ринки, де видається та обирається довгостроковий капітал.

2. Ринок акцій і облігацій:

- Ринок акцій:

- Функції: Забезпечення можливості компаніям залучати капітал, розподіл власності та ризиків між інвесторами.

- Особливості: Цінні папери представлені акціями, які надають право на участь у власності компанії та отримання частини прибутку.

- Ринок облігацій:

- Функції: Залучення довгострокового капіталу, виплата відсотків власникам облігацій.

- Особливості: Цінні папери представлені облігаціями, які є відповідальними інструментами з фіксованим доходом та терміном виплати.

Слайд 7 - Валютний ринок:

1. Роль валютного ринку у світовій економіці:

- Обмін валют для забезпечення міжнародних торгівельних та інвестиційних операцій.

- Формування валютних курсів для регулювання міжнародних економічних відносин.

2. Основні учасники та операції на валютному ринку:

- Банки: Центральні банки, комерційні банки, інші фінансові установи.

- Експортери та імпортери: Здійснення операцій для захисту від коливань валютних курсів.

- Інвестори: Участь у міжнародних валютних операціях для заробітку на різниці курсів.

Слайд 8 - Можна відзначити, що грошовий ринок, капіталові ринки та валютний ринок є важливими складовими фінансового ринку, кожен з яких виконує унікальні функції. Грошовий ринок забезпечує короткострокове фінансування, капіталові ринки дозволяють залучати та інвестувати довгостроковий капітал, а валютний ринок регулює обмін валют для підтримки міжнародних економічних відносин. Ці компоненти разом створюють комплексну систему, яка впливає на розвиток економіки та забезпечує ефективне функціонування фінансового сектору.

Слайд 9 - 3. Грошові потоки на фінансовому ринку

Слайд 10 - 1. Рух коштів між учасниками ринку:

- Грошові потоки є основним елементом фінансового ринку і виникають в результаті купівлі-продажу фінансових активів.

- Цей рух коштів передбачає переміщення грошей від тих, хто має надмір ліквідності, до тих, хто потребує фінансування.

2. Взаємодія грошового, капіталового та валютного ринків:

- Грошовий ринок забезпечує короткострокове фінансування, використовується для управління ліквідністю і визначає процентні ставки.

- Капіталові ринки, у свою чергу, впливають на рух довгострокового капіталу та формування цін на фінансові інструменти, такі як акції та облігації.

- Валютний ринок впливає на глобальний рух коштів та обмін валют, що важливо для міжнародної торгівлі та інвестицій.

Слайд 11 - 3. Роль фінансових інституцій у створенні грошових потоків:

- Банки: Фінансові установи грають ключову роль у відкритті ліній кредиту, наданні депозитів та управлінні ліквідністю. Вони фасилітують грошові операції та кредитування.

- Інвестиційні фонди: Збирають гроші від інвесторів та розміщують їх у різноманітних фінансових інструментах, впливаючи на грошові потоки на капіталових ринках.

- Центральні банки: Контролюють грошову політику, визначають процентні ставки та здійснюють операції на валютному ринку для регулювання грошових потоків в економіці.

  • Грошові потоки виникають внаслідок взаємодії цих елементів та грають важливу роль у функціонуванні фінансової системи, впливаючи на розвиток економіки та розподіл капіталу в усьому світі.

Слайд 12 - Кредитна система як основа ринку грошей

1. Визначення кредитної системи

Кредитна система представляє собою комплекс економічних відносин, пов'язаних із наданням та використанням кредиту. Кредит є механізмом передачі грошей в позику між різними суб'єктами економіки з метою забезпечення фінансової підтримки та стимулювання економічної активності.

Слайд 13 - Основні принципи та функції кредитної системи:

1. Надання кредиту:

- Кредитна система надає можливість фінансовим інститутам та банкам видачі кредитів підприємствам, домогосподарствам та іншим учасникам економіки.

2. Принцип віддачі:

- Один з основних принципів полягає в тому, що кредит повинен бути повернений з урахуванням обумовлених угод про відсотки та терміну позики.

3. Стимулювання економічного розвитку:

- Кредитна система є важливим інструментом для стимулювання економічного росту, оскільки надання кредиту дозволяє фірмам та іншим суб'єктам здійснювати інвестиції та розширювати свою діяльність.

4. Розподіл ризиків:

- Кредитна система допомагає розподіляти ризики між кредиторами та позичальниками, забезпечуючи таким чином більш ефективне управління фінансовими ресурсами.

5. Формування грошового обігу:

- Надання кредитів сприяє руху грошей в економіці, стимулюючи витрати та обіг грошей в системі.

6. Стабільність банківської системи:

- Кредитна система сприяє формуванню банківської стабільності, забезпечуючи фінансову підтримку банкам та збалансований розподіл ризиків.

7. Функція платіжного засобу:

- Кредитні карти, онлайн-платіжні системи та інші інновації в кредитній системі допомагають використовувати кредит як ефективний платіжний засіб.

  • Кредитна система визначається своєрідними взаємовідносинами між учасниками, що регулюються законодавством та принципами ефективного функціонування фінансового сектору.

Слайд 14 - 2. Учасники кредитної системи

1. Банки:

Роль банків у кредитній системі:

- Надання фінансової підтримки: Банки є основними надавачами кредитів, допомагаючи підприємствам та іншим клієнтам отримати доступ до необхідного капіталу.

- Зберігання грошей: Банки забезпечують можливість зберігання коштів для фірм, домогосподарств і держави.

- Операційні послуги: Вони надають різноманітні фінансові послуги, включаючи випуск пластикових карток, електронні перекази, обслуговування рахунків та інше.

Види банків та їхні функції:

- Комерційні банки: Надають різноманітні фінансові послуги для підприємств та фізичних осіб. Основні функції включають надання кредитів, приймання депозитів, ведення розрахункових операцій.

- Центральні банки: Керують грошовою політикою, встановлюють процентні ставки та взаємодіють з комерційними банками для забезпечення фінансової стабільності.

- Інвестиційні банки: Спеціалізуються у фінансуванні корпоративних проектів та мають експертизу в інвестиційних операціях.

Слайд 15 - 2. Клієнти кредитної системи:

Підприємства:

- Використовують кредит для розширення бізнесу, здійснення інвестицій, покриття оборотних коштів та інших потреб.

Домогосподарства:

- Отримують кредити для придбання житла, автомобілів, освіти, а також для забезпечення кредитних потреб в повсякденному житті.

Держава:

- Залучає кредити для фінансування бюджетних витрат, інфраструктурних проектів та забезпечення стабільності економіки.

Інші учасники:

- Національні та міжнародні організації, які можуть звертатися до кредитної системи для фінансування спеціальних проектів або для здійснення інших фінансових операцій.

  • Усі ці учасники взаємодіють у межах кредитної системи, створюючи мережу економічних відносин, яка сприяє розвитку та функціонуванню фінансової системи.

Слайд 16 - 3. Кредитування та ринок грошей

Кредитування та ринок грошей:

1. Роль кредиту в економіці:

- Стимулювання інвестицій та розвитку: Кредит надає можливість підприємствам та фізичним особам залучати фінансові ресурси для розширення виробництва, реалізації інновацій та забезпечення економічного зростання.

- Покриття тимчасових фінансових потреб: Кредити дозволяють компаніям та домогосподарствам покривати тимчасові фінансові труднощі, зберігаючи при цьому стабільність їхньої діяльності.

- Створення споживчого попиту: Кредит надає можливість фізичним особам отримувати кредити для придбання товарів та послуг, що сприяє розвитку ринку споживчого попиту.

- Регулювання грошового обігу: Кредит впливає на обсяг грошового обігу в економіці, дозволяючи грошам швидко циркулювати і створюючи ліквідність в системі.

Слайд 17 - 2. Взаємодія кредитної системи та грошового ринку:

Кредит та грошовий ринок як взаємопов'язані компоненти:

- Кредитна система та грошовий ринок є тісно пов'язаними, оскільки обидва вони впливають на грошовий обіг та фінансові відносини в економіці.

Роль грошового ринку у кредитуванні:

- Грошовий ринок надає кредитним інститутам доступ до короткострокового фінансування для забезпечення своєї ліквідності та видачі кредитів клієнтам.

Вплив кредиту на грошовий ринок:

- Кредитування може впливати на процентні ставки на грошовому ринку, оскільки зміна обсягу попиту на гроші впливає на їхню вартість.

Регулювання грошового обігу:

- Кредит та грошовий ринок разом визначають обсяг грошей в обігу, регулюючи фінансову ліквідність та впливаючи на економічні процеси.

Обмін грошей у процесі кредитування:

- Кредитна система і грошовий ринок сприяють обміну грошовими потоками між кредиторами та позичальниками, створюючи ефективну систему фінансового обігу.

  • В цілому, кредитування та грошовий ринок взаємодіють для забезпечення стабільності фінансової системи та сприяють економічному розвитку шляхом забезпечення доступу до необхідних фінансових ресурсів.

Слайд 18 - 4. Ризики та регулювання в кредитній системі

1. Основні види ризиків у кредитній системі:

Кредитний ризик:

- Зв'язаний з можливістю невідшкодування позичальником своїх зобов'язань перед кредитором. Це може виникнути через фінансові труднощі позичальника, невірний аналіз його кредитоспроможності або зміни в економічному середовищі.

Ліквіднісний ризик:

- Виникає, коли кредитор не може вчасно здійснити обов'язкові виплати. Це може бути пов'язано з недостатньою ліквідністю або неспроможністю конвертувати активи в грошовий еквівалент.

Ринковий ризик:

- Пов'язаний з можливими збитками через зміни на ринках, такі як зміни в процентних ставках, валютних курсах, цінах на фінансові інструменти тощо.

Операційний ризик:

- Виникає з недоліків у внутрішніх процесах, системах, людських факторах та змін у законодавстві. Може включати помилки, шахрайство, технологічні порушення тощо.

Концентраційний ризик:

- Зумовлений надмірною концентрацією активів у певних секторах економіки або в певних клієнтах, що може підвищити вразливість до змін в цих секторах.

Слайд 19 - 2. Діяльність регуляторів для забезпечення стабільності ринку:

Центральні банки:

- Встановлюють грошову політику, регулюють процентні ставки та використовують інші інструменти для контролю інфляції та забезпечення фінансової стабільності.

Банківські регулятори:

- Моніторять та регулюють діяльність банків з метою забезпечення їхньої стійкості та відповідності нормативам. Вони встановлюють вимоги до капіталу, ліквідності та проводять стрес-тести для оцінки можливості банків витримати різні стресові сценарії.

Фінансові регулятори:

- Надають правила та стандарти для фінансових інститутів, забезпечуючи прозорість та визначаючи вимоги до фінансової звітності.

Державні органи:

- Здійснюють макропруденційний нагляд за фінансовою системою, вживають заходів для запобігання системним кризам та втручаються в разі потреби для збереження стабільності ринку.

  • Регулювання в кредитній системі спрямоване на зниження ризиків та забезпечення стійкості фінансового сектору, зберігаючи при цьому ефективність та доступність кредитних ресурсів для розвитку економіки.

Слайд 20 - Висновок

У висновку важливо підкреслити, що фінансовий ринок та кредитна система є невід'ємними частинами сучасної економіки. Фінансовий ринок, включаючи грошовий, капіталові та валютний ринки, визначає ефективність розподілу капіталу, створює умови для інвестицій та сприяє розвитку підприємств та економіки загалом.

Кредитна система, в свою чергу, є механізмом фінансової підтримки, що стимулює економічний розвиток шляхом надання кредитів підприємствам та домогосподарствам. Кредит відіграє ключову роль у забезпеченні ліквідності та створенні можливостей для інвестицій та споживання.

На сучасному етапі актуальні тенденції у світі фінансів включають рост впливу технологій, розвиток цифрових валют, регулювання для забезпечення фінансової стабільності та розвиток сталісних та відповідальних фінансових практик. Динаміка глобальних фінансових ринків та швидкий темп змін у технологічному секторі визначають нові виклики та можливості для учасників фінансової системи. Важливо залишатися адаптивним та впроваджувати інновації для успішного функціонування в середовищі, що постійно змінюється.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас