Ім'я файлу: ОхоронаПраці.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 19.05.2020

Складання акта розслідування за формою Н-1

Акт за формою Н-1 складається про кожний нещасний випадок, внаслідок якого працівник згідно медичного висновку втратив працездатність на один день і більше або виникла необхідність переводу його на іншу, легку роботу терміном не менше, ніж на один день.

Комісія зобов’язана упродовж трьох діб з моменту події розслідувати обставини і причини нещасного випадку, визначити відповідальних за цей випадок осіб, розробити заходи з попередження подібних випадків, скласти акт за формою Н-1 в п’яти примірниках.

Керівник підприємства затверджує всі примірники акта за формою Н-1 упродовж доби після закінчення розслідування. Затверджені примірники акта направляються потерпілому (особі, яка представляє його інтереси), керівнику структурного підрозділу, державному інспектору з нагляду за охороною праці, профспілковій організації підприємства, керівнику (спеціалісту) з охорони праці підприємства. У випадку гострого професійного отруєння (захворювання) копія акта за формою Н-1 надсилається в санепідемстанцію.

Акт разом з матеріалами розслідування належить зберігати впродовж 45 років. Нещасні випадки, оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві у спеціальному журналі.

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання і отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом і блискавкою, а також ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетрусу, зсувів, паводків, ураганів тощо), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, чи сам потерпілий повинен повідомити керівнику робіт або іншій посадовій особі. При цьому вживаються заходи з надання потерпілому долікарської допомоги, організовується доставка його в лікувально-профілактичний заклад (медпункт, поліклініку, лікарню).

У випадку загибелі двох чи більше людей повідомлення направляється в Комітет Держгірпромнагляд і, якщо причиною загибелі людей стало гостре професійне отруєння (захворювання), – в Міністерство охорони здоров’я.

Суперечності і конфлікти, пов’язані з розслідуванням нещасних випадків і складанням акту за формою Н-1, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

На підставі акту за формою Н-1 на підприємстві складаються звіти про нещасні випадки за формами, затвердженими Міністерством.

Санепідемстанції у випадку гострого професійного отруєння (захворювання) на підставі акту Н-1 заповнюють «Карту обліку професійних отруєнь (захворювань)».

Підприємство, місцеві органи державної виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці ведуть облік виробничих травм, гострих професійних отруєнь (захворювань), на які складаються акти за формою Н-1.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас