Ім'я файлу: Задачі практика.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 21.02.2022
скачати

Ситуація 11.
Прокоментуйте зміст уривка із колективного договору: «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ ТА ДИВАНИ» працює з 5-денним робочим тижнем. Робочий день триває з 8:00 до 19:00. Обідня перерва встановлюється з 11:00 до 13:30».

Чи відповідає такий графік трудовому законодавству?

Прямої заборони на такі дії не містить ані КЗпП, ані Методрекомендації № 138. Проте тут слід врахувати, що встановлення подовженої тривалості робочого дня працівникам не рекомендується, оскільки така тривалість роботи призводить до значної напруги організму і, як наслідок, до швидкого розвитку стомлення 

Ситуація 12.
За систематичне куріння на робочому місці Роману Іванову оголосили догану, зняли премію, відпустку перенесли з червня на листопад, зменшили посадовий оклад до кінця року.

Які норми трудовогозаконодавства було порушено?

Але потрібно констатувати, що такі дії є порушеннями трудової дисципліни, і відповідальність за це повинна бути виключно дисциплінарна.
Ситуація 13.
За неналежне виконання своїх службових обов’язків головному спеціалісту міської ради Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказ у суді.

Яким повинно бути рішення суду?

Суд повиний прийняти рішення не на користь Русова оскільки це було достатньою підставою для того шоб затримати отримання рангу. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється.
Ситуація 14.
У зв'язку із простоєм, за наказом директора усіх працівників ПП «ВЕКТОР ПЛЮС» було відправлено у відпустки за власний рахунок на один місяць. Павло Романенко та Іван Ковальчук, працівники ПП «ВЕКТОР ПЛЮС», подали позови до суду із вимогою виплатити їм повністю зарплату, адже простій відбувається не за їх вини.

Дайте правову оцінкуситуації. Яке рішення прийме суд?

Прийме рішення на користь Романенка та Ковальчука.
Отже, коли йдеться про надання відпустки працівникам на час простою відповідно до ст. 26 Закону про відпустки, вважаю, що таку відпустку надають за згодою сторін — працівника та роботодавця. Тож надати таку безоплатну відпустку працівникам можна лише за бажанням працівника, а не з ініціативи роботодавця.

Тому я не радиджу роботодавцям виступати ініціаторами надання зазначених відпусток.Керівник, на мою думку, може лише повідомити працівників про те, що згідно з нещодавно прийнятими змінами у законодавстві вони мають право піти в неоплачувану відпустку на період капростою. Своєю чергою працівник може прийняти на озброєння таку інформацію і побажати піти у таку відпустку. Якщо так, то працівнику потрібно своє бажання піти у безоплатну відпустку "викласти на папері", тобто повідомити про нього роботодавця письмово.
Ситуація 15.

Позивач подав до господарського суду заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на всі рахунки відповідача, обґрунтовуючи необхідність застосування цього заходу потенційною можливістю ухилення відповідача від виконання судового рішення.

Якими повинні бути процесуальні дії судді? Які є підстави для застосування господарським судом заходів до забезпечення позову? У яких межах господарський суд вправі накласти арешт на кошти відповідача?

Отже, умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення господарського суду, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення через, зокрема, зникнення, зменшення за кількістю або погіршення за якістю майна (грошових коштів) тощо на момент виконання рішення.


Виносячи ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову через накладення арешту на грошові кошти відповідача в межах суми позову, місцевий господарський суд, прийнявши до уваги обґрунтованість доводів позивача, встановивши безпосередній зв'язок між конкретними заходами забезпечення позову та предметом позову, правильно застосував ст. 131 КПК України та підставно обрав заходи до забезпечення позову, які відповідають положенням ст. 131КПК України.

Ситуація 16.
ПП «КОВАЛЬСТВО» звернулося до місцевого господарського суду з вимогою про стягнення збитків та визнання недійсним договору, укладеного з ТОВ «ЗАЛІЗКО». До позовної заяви було додано низку письмових доказів. В процесі розгляду справи судом було винесено ухвалу, в якій зазначалося про необхідність подання позивачем додаткових доказів за наведеним переліком. Позивач відмовився їх надавати, пославшись на їх відсутність. Свою позицію обґрунтував тим, що суд, може і повинен самостійно витребувати зазначені докази у осіб, які ними володіють, в т.ч. і у відповідача, встановивши тим самим у справі об’єктивну істину. Натомість суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. Позивачу в задоволенні позову відмовив. Рішення обґрунтував тим, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності, а тому кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень ГПК.

Надайте правову оцінку діям позивача та суду. Чи є правомірним рішення суду?

Дане рішення суду є правомірним

Ситуація 17.
Між ПАТ «ЕНЕРГО» та ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕРН» виник спір з приводу виконання договору поставки електротехнічного обладнання. ПАТ «ЕНЕРГО» звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх порушених прав та інтересів. Представник ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕРН» в суд не з’явився, але подав письмовий відзив на позов, де зазначив, що ПАТ «ЕНЕРГО» не було вжито заходів щодо досудового врегулювання спору (в претензійному порядку). Зазначений порядок за умовами договору поставки між ПАТ «ЕНЕРГО» та ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕРН» було передбачено як обов’язковий для обох сторін.

Дайте правову оцінку ситуації?

Як в цьому разі має діяти суд?


Ситуація 18.
Упродовж судового розгляду суддя господарського суду в одному з представників відповідача впізнав заступника декана з наукової роботи юридичного факультету, який він закінчив понад 10 років тому. Вважаючи, що є обставини, які викликають неможливість його участі у справі, суддя заявив самовідвід.

Чи правильні дії судді? Як вирішуються питання про відвід і самовідвід судді господарського суду?
В даній ситуацї дії судді є правильними.
Питання про відвід вирішується невідкладно. Вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу суду, здійснюється протягом двох робочих днів, але не пізніше призначеного засідання по справі. У разі розгляду заяви про відвід суддею іншого суду — не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається судом у порядку письмового провадження.
Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
 Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід. Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.


Ситуація 19.
До Господарського суду Тернопільської області з позовом про відшкодування шкоди в порядку регресу звернувся представник товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСИ», м. Київ. Відповідачем по справі виступає товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТ», м.Тернопіль. Суд, розглянувши позовну заяву повернув її з посиланням на те, що позивачем подано позов, який підписаний представником позивача – директором ТОВ «ФІНАНСИ» без подання доказів наявності у нього відповідних повноважень (протоколу загальних зборів чи наказу про призначення директором).

Чи правомірні дії суду? Чи може директор підприємства бути представником? Яким чином оформлюються повноваження? Які вимоги пред’являються до представника в даному випадку?
Директор підприємства є представником юрособи. При цьому в межах своїх повноважень він діє без довіреності. Члени правління також можуть наділятися цим правом. Директор може підтвердити свої повноваження, зокрема, даними зі статуту або відомостями з Єдиного держреєстру.
Ситуація 20.
Приватне підприємство «ГАРАНТ» звернулося з позовом до господарського суду Тернопільської області про стягнення з відповідача – заводу «ЛЮКС» – заборгованості за надані послуги, оскільки завод знаходився на грані банкрутства. В позовній заяві було викладено прохання про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно і грошові суми, що належать відповідачеві.

Які суди мають право вирішувати справи про банкрутство? Чи правомірні вимоги позивача? На якій стадій господарського процесу можливо забезпечення позову? Яким шляхом і яким актом це оформляється?
Дані вимоги позивача є правомірнми оскілильки завод «ЛЮКС» не оголосив себе банкрутом.

Повернення боргів у порядку позовного провадження, за яким слідує виконавче провадження, дозволяє здійснити стягнення заборгованості навіть у тому випадку, якщо боржник відмовляється від її погашення. Процедура повернення боргу здійснюється у примусовому порядку згідно з рішенням суду. Необхідні кошти з урахуванням пені та штрафних санкцій за користування «чужими» коштами списуються з рахунків боржника, а за відсутності чи нестачі коштів, відбувається звернення на майно боржника. З іншого боку, кошти, витрачені кредитором для проведення процедури, включаючи сплачений судовий збір, покриваються повною мірою з допомогою боржника.
Забезпечення позову є можливим як під час розгляду справи у суді, і після передачі справи на стадію виконавчого провадження.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас