Ім'я файлу: Задача 2 приклад.docx
Розширення: docx
Розмір: 366кб.
Дата: 13.01.2022
скачати

Ситуаційне завдання 2

1) Беззбитковий обсяг виробництва у грошовому вираженні:

Точка беззбитковості = постійні витрати / (ціна1 - змінні витрати(1))

У натуральному вираженні:

Точка беззбитковості = постійні витрати / (ціна - змінні витрати)

Об= 210 000/ (80-50) =7000 (од)

У вартісному виразі

7000*80= 560 тис.грн

Для наочності представимо графік беззбитковості і прибутку:2) Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції і беззбитковим обсягом продажів продукції - це зона безпеки (зона прибутку), і чим вона більша, тим міцніший фінансовий стан підприємства.

МД = (Ц1-ЗВ1)*О

МД = Пр+ПВ

(Ц1-ЗВ1)*О=Пр+ПВ

10000-7000= 3000 од.

10000 од.- 100%

3000 од. - х %

Х= 30%

Тобто підприємство може знизити обсяг реалізації на 30 %, перш ніж досягне точки беззбитковості.
3) Складемо рівняння:

(Ціна одиниці- змінні витрат) * обсяг=Постійні витрати + прибуток

Нехай прибуток = x , тоді

(80-50) * 10 000= 210 000 + Х

300 000 = 210 000 + Х

Х = 90 000 (грн)

Підприємство планувало отримати 90 000 грн прибутку.
4) Обсяги реалізації після зниження становитимуть: 10 000 - 10%= 9000 грн

(80-50)*9000= 210 000 + Х

270 000= 210 000 + Х

Х= 60 000 (грн)
90 000- 60000= 30 000

90 000 - 100 %

30000- x %

X= 33,33 %

Таким чином, прибуток після зниження обсягів реалізації знизиться на 33,33?%
5) Нехай ціна реалізації - X грн.

( Х - 50) * 9000= 210 000 + 90 000

( Х - 50 ) *9000= 300 000

Х - 50= 33,33

Х = 83,33 грн

Для отримання запланованого прибутку в розмірі 90 000 грн, підприємству слід продаватитовар за ціною 83,33 грн.
6) Нехай Х- обсяг реалізації , тоді

( 80-2- 50) * Х = 210 000 + 90 000

28 Х= 300 000

Х= 10 714, 28 од.

Тобто треба продати 10 714 одиниць продукції.
7) Нехай прибуток становить X, тоді

(80 - 50) * 9000+(71 - 50) * 1000 = 210 000 + Х

270 000 + 28 000 = 210 000 + Х

Х = 88 000 грн.

Отже, можна зробити висновок, що для даного підприємства вигідніше буде прийняти пропозицію на додатковий обсяг виробництва у розмірі 1000 шт. і продати його за собівартістю. Адже при цьому можна одержати прибуток у розмірі 88 000 грн. (тобто на 28 000 грн більше, ніж при альтернативному рішенні).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас