Ім'я файлу: ТЕСТИ 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 03.10.2022
скачати

ТЕСТИ 1

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ УЯВЛЕНЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ

СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Завдання для перевірки знань

(Вибрите відповіді із наведених пропозицій)

  1. Метою застосування системного аналізу до конкретної проблеми є:

1. отримання нових знань про проблему;

2. синтез обґрунтованого оптимального управління системою;

3. підвищення ступенів обґрунтованості рішення, яке приймається;

4. проектування складних інформаційних систем;

5. побудова моделі комп'ютерної системи.

Б. Системний підхід синтезує:

1. інтуїцію, науковий підхід і дослідні факти

2. мета, призначення і навколишнє середовище, в якому функціонує складна система;

3. дедуктивний і індуктивний спосіб мислення з залученням інтуїції.

В. Системотехніка як наукова дисципліна описує:

1. правила поведінки інженера, який конструює складні системи;

2. поняття "системна технологія";

3. систему знань інженера в області об'єктів комп'ютеризації;

4. методи системного аналізу інженерних систем;

5. абстрактні інженерні моделі реальних систем.

С. Системний аналіз – це:

1. методологія дослідження таких властивостей і відносин в об'єктах, які важко розуміються, за допомогою представлення цих об'єктів у вигляді цілеспрямованих систем;

2. технологія конструювання складних систем з урахуванням їх призначення і мети функціонування;

3. методика розрахунку параметрів об'єктів, які складно розуміються, за допомогою представлення цих об'єктів у вигляді цілеспрямованих систем;

Д. Потреба в СА виникає в тому випадку, якщо виникають такі ситуації:

1. створюються великі системи;

2. існують варіанти вирішення проблеми або досягнення взаємопов'язаного комплексу цілей, які важко порівняти;

3. вирішується проблема, яка періодично виникає, за допомогою СА вона формулюється, визначається, що і про що дізнатися, і хто повинен знати;

4. рішення проблеми вимагає великої кількості однорідного ресурсу;

5. рішення проблеми передбачає координацію цілей з особами, які приймають рішення

6. існує багато варіантів вирішення проблеми або досягнення взаємопов'язаного комплексу цілей, які порівнюються між собою за допомогою одного критерію;

7. рішення проблеми передбачає координацію цілей з безліччю засобів їх досягнення;

Е. Системний аналіз відрізняється від інших методів дослідження тим, що:

1. враховує принципову величину об'єкта, який досліджується;

2. приймає до уваги розгалужені і стійкі взаємні зв'язки між елементами оточення;

3. враховує неможливість спостереження всіх властивостей об'єкта і навколишнього середовища;

4. ґрунтуючись на відомих властивостях складних систем, дозволяє виявити нові конкретні властивості і взаємні зв'язки конкретного об'єкта дослідження;

5. на відміну від інших методів, в яких точно визначені об'єкти, включає як один із важливих етапів визначення об'єкта, його знаходження або конструювання;

6. реальні явища, їх властивості та зв'язку з оточенням переводяться далі в якісний опис взаємодій;

7. орієнтується на рішення "правильно сформульованих" завдань, а не на створення правильної постановки завдання і вибір відповідних методів для її вирішення;

8. основне в СА - знайти шлях, яким можна перетворити просту проблему в складну, таким чином, не тільки просту для вирішення, але і для розуміння проблему перетворити в послідовність складних завдань, для яких необхідно розробити методи їх вирішення;

Ж. З кібернетикою пов'язаний розвиток таких системних уявлень, як:

1. виявлення та компенсація зворотних зв'язків в системі;

2. розвиток теорії багаторівневих ієрархічних систем організаційного управління;

3. типізація моделей систем, виявлення особливого значення зворотних зв'язків в системі;

4. розвиток методології моделювання;

5. усвідомлення значення інформації і можливостей її кількісного опису.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас