Ім'я файлу: 2c0a96b8992a042bcdab521c7bca853f.docx
Розширення: docx
Розмір: 711кб.
Дата: 01.11.2020

Управління освіти, науки та молоді

Херсонської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Білозерське професійно – технічне училище № 6»
ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКУ

ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

КУРСУ « БУДОВА ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ»
Тема: « СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ»

Спеціальність: « Слюсар з ремонту автомобілів.

Водій автотранспортних засобів категорії «С»

План-конспект уроку підготував викладач

спецдисциплін

ДНЗ «Білозерське професійно-технічне

училище №6»,

спеціаліст першої категорії

Штейншнайдер Олександр Михайлович

2016р.

Тема уроку: Система охолодження.

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити з призначенням, будовою та роботою системи охолодження , приладів системи охолодження.

Розвиваюча: розвивати уміння учнів орієнтуватися в будові приладів системи охолодження.

Виховна: виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища та неприпустимість забруднення охолоджуваними рідинами землі та грунтових вод.

Обладнання: двигуни ЗМЗ-53, ЗІЛ-130 в розрізі, прилади і деталі системи охолодження.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: лекція, бесіда, пояснення.

Дидактичне забезпечення : плакати, макети, стенди, тематичні картки.

Міжпредметні зв’язки: фізика, механіка, матеріалознавство.

Список основної та додаткової літератури:

В.Ф. Кисликов В.В., Лущик «Будова й експлуатація автомобілів»,

м. Київ, «Либідь», 2006 р

О.П. Строков М.Г. Макаренко «Будова та експлуатація

автомобілів», Книга 1, м. Київ 2005 р.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційна частина.

Привітання ,перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Опитування по попередній темі.

- Яке призначення ГРМ ?

- Чому витки клапанних пружин направленні в різні боки?

- Чим різняться впускні та випускні клапана?

- Чому важелі коромисла мають різну довжину?

- Які приводи газорозподільних механізмів ви знаєте,які з них застосовуються на вантажних авто?

- Під час якого такту відбувається впорскування пального в дизельних двигунах?

ІІІ. Повідомлення теми, мети і задач заняття.

IV.Викладення нового матеріалу за слідуючим планом.

План

1. Призначення системи охолодження.

2. Загальна будова системи охолодження.

3. Прилади системи охолодження ( призначення, будова).

а. охолоджувальні рідини

б. радіатор; розширювальний бачок ;

в. відцентровий водяний насос;

г. термостат;

д. жалюзі, керування жалюзі.

4.Наслідки перегрівання.

5.Основні несправності системи охолодження.

6.Опитування , підведення підсумків.

Система охолодження.

1. Призначення системи охолодження.

Тепловий баланс. Розподіл тепла, що утворюється внаслідок згоряння палива в двигуні:

 • На корисну роботу 25 - 35 %;

 • На тертя і приведення механізмів 10 - 15 %;

 • 3 відпрацьованими газами видаляється 25 - 40 %;

 • 3 охолодженою рідиною видаляється до 25 %;

Система охолодження служить для підтримки найвигіднішого температурного режиму двигуна.

Температура охолодженої рідини, що міститься в головці блока ци­ліндрів, має становити 80-95°С. Такий температурний режим найвигідніший, забезпечує нормальну роботу двигуна й не повинен змінюватися залежно від температури навколишнього повітря та наван­таження двигуна.

Рідинні системи охолодження бувають: відкриті; закриті.

Відкрита система охолодження безпосередньо сполучаєть­ся з навколишньою атмосферою, а закрита (рис. 1 а), що засто­совується в сучасних двигунах, — періодично, через спеціальні кла­пани в кришці радіатора або розподільного бачка.

В закритих систе­мах охолодження підвищується температура кипіння охолодної рідини, й вона менше випаровується. Крім того, циркуляція рідини примусоваі Для повітряних систем охолодження (рис. 1, б) ха­рактерна безпосередня передача теплоти в атмосферу. Потрібна інтенсивність охолодження досягається за допомогою охолодних ре­бер, вентилятора та рефлектора.
Принцип дії рідинної системи охолодження.

Відцентро­вий насос, який дістає обертання за допомогою паса від шківа колін­частого вала, засмоктує охолодну рідину з нижньої частини радіатора через патрубок і нагнітає її в сорочку охолодження циліндрів. Охо­лодна рідина обмиває насамперед найбільш нагріті деталі двигуна, відбирає частину теплоти, а потім через верхній патрубок подається у верхній бачок радіатора. Проходячи крізь серцевину радіатора в нижній бачок, нагріта рідина охолоджується й знову спрямовується до відцентрового насоса. Водночас частина нагрітої рідини надхо­дить у сорочку впускного трубопроводу для підігрівання пальної су­міші, а також у разі потреби відводиться через спеціальний кран в опалювач салону кузова.
Охолоджувальні рідини.

В якості охолоджувальних рідин використовується: вода та антифриз.

Антифриз являє собою водний розчин етиленгліколю з специфічними домішками (присадками), які по суті є складними хімічними компонентами.

Хімічний склад та кількість цих домішок є промисловою таємницею кожного виробника,тому ми розглянемо тільки функціональну складову.

Серед присадок можна виділити:

 • Антикорозійні;

 • Стабілізаторні;

 • Протипінні;

 • Фарба.

Сучасна вітчизняна промисловість випускає антифриз слідуючих марок:

«ТОСОЛ-А40», «ТОСОЛ-А65» що відповідно вказує на температуру замерзання -40, та -65.
Радіатор призначається для охолодження рідини, що відводить теплоту від двигуна. Він складається з нижнього та верхнього латун­них бачків, припаяних до серцевини, патрубків і заливної горловини з пробкою. Радіатор пластинчастий, його серцевину виготовлено з латунної стрічки (рис. 1). Патрубки бачків через прогумовані шланги сполучають радіатор із сорочкою охолодження блоку циліндрів.в Рис1

Радіатор:

а — будова; б — трубчаста серцевина; в — пластинчаста серцевина; 1 — верхній бачок із патрубком; 2 — паровідвідна трубка; 3 — заливна горловина з пробкою; 4 — серцевина; 5 — патрубок із зливальним краником; 6 — нижній бачок; 7— трубки; 8 — поперечні пластини.

Заливна горловина радіа­тора герметично закривається пробкою (рис3), в яку встановле­но випускний (паровий) 7 і перепускний (повітряний) 9 клапани.

Випускний клапан 7 відкривається, коли тиск у системі охоло­дження підвищується до 0,15 МПа. При цьому вода, що застосо­вується як охолодна рідина, закипає за температури 109 °С.

Якщо клапан відкритий, рідина, яка закипає, або пара відводиться в розширювальний бачок, що запобігає руйнуванню радіатора й пат­рубків.

Перепускний клапан 9 відкривається, коли тиск у системі зни­жується до 0,01 МПа внаслідок зменшення об'єму охолодної рідини або конденсації парів рідини під час остигання двигуна. При цьому в радіатор надходить рідина з розширювального бачка, шо запобігає сплющуванню трубок серцевини радіатора підвищеним тиском.
.

Рис. 4

Пробка радіатора:

1— патрубок для приєднання трубки до розширювального бачка; 2 — горловина ра­діатора; 3 — кришка пробки; 4 — прокладка кришки; 5, 6 — пружини відповідно ви­пускного клапана та кришки; 7, 9 — відповідно випускний і перепускний клапани; 8, 10 — прокладки відповідно випускного й перепускного клапанів

Розширювальний бачок, який виготовляється із пластмаси, або латуні містить певний об'єм охолодної рідини й слугує для компенсації зміни об'єму охолодної рідини в системі охолодження під час роботи двигуна.

Відцентровий водяний насос установлюється в передній частині блока циліндрів і забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі охолодження. Він складається з алюмінієвого корпусу в якому запресовано сталевий стакан. У стакані розміщено два під­шипники, на яких установлено вал. Підшипники заповнюються мастилом (змащувати їх не треба до ремонту). На передньому кінці вала напресовано маточину вентилятора, а на задньому — чавунну крильчатку. Ущільнення заднього кінця вала на виході його з кор­пусу досягається самоущільнювальним сальником з ущільнюваль­ною шайбою, розміщеною всередині корпусу сальника, по поверх­ні якої своїм торцем ковзає крильчатка. Всередині корпусу сальника встановлено також гумову манжету й розтискну пружину. Остання через латунні обойми притискає торці манжети до кор­пусу ущільнювальної шайби сальника. Щоб запобігти проникан­ню рідини в корпус насоса (в разі несправності сальника), в ньому зроблено дренажний (контрольний) отвір, крізь який рідина витікає назовні. Це запобігає також вимиванню мастила з підшипника. До маточини вентилятора болтами прикріплюється шків привода від­центрового насоса та вентилятора .Термостат — двоклапанний, призначається для прискорення пі­дігрівання двигуна після пуску й автоматичного підтримання найвигіднішого теплового режиму двигуна під час руху автомобіля. Його встановлюють у корпусі відвідного патрубка головки циліндрів. Тер­мостат двигуна складається з корпусу 2 (рис. 6), в якому роз­міщено рухоме осердя 4 з двома клапанами: перепускним 1 та основ­ним 7. У початковому (верхньому) положенні осердя втримується поворотною пружиною 3. Всередині осердя розміщено реактивний штифт 5, гумовий буфер 6, гумову діафрагму 8 і тверду термочутливу речовину — церезин (кристалічний віск) 9, що має великий коефі­цієнт об'ємного розширення. Під час прогрівання двигуна після пус­ку (рис. 6, а) основний клапан 7закритий, а перепускний 1 — від­критий, і охолодна рідина циркулює по малому колу, минаючи раді­атор: від відцентрового насоса в сорочку охолодження й через перепускний клапан 1 термостата назад до насоса. Таким чином охо­лодна рідина, циркулюючи тільки сорочкою охолодження, швидко нагрівається й прогріває двигун. У міру нагрівання охолодної рідини церезин в осерді термостата починає плавитися й, розширюючись, вибиває діафрагму 8, передаючи через буфер 6 зусилля на штифт 5. Останній, упираючись у корпус, переміщує осердя 4 з клапанами вниз, відкриваючи основний клапан і прикриваючи перепускний.

При цьому нагріта рідина починає частково надходити через основ­ний клапан 7у радіатор, а частково — через перепускний до насоса (рис. 6, б). Коли охолодна рідина прогріється до температури 90 .94 °С, основний клапан повністю відкривається, а перепуск­ний — закривається. В цей час циркуляція всієї рідини відбувати­меться по великому колу через радіатор (рис. 6 в).Рис.6

Жалюзі складаються з вертикальних пластин, шарнірно закріпле­них угорі та внизу перед радіатором. Повертання пластин для зміни кількості повітря, що проходить крізь серцевину радіатора, а отже, регулювання температури охолодної рідини здійснюються рукоят­кою з місця водія. Коли рукоятка всунута до кінця, жалюзі відриті, й повітря вільно проходить крізь серцевину радіатора. Прикриваються жалюзі витягуванням рукоятки. Це потрібно для прискорення про­грівання двигуна й під час руху за низьких температур навколишньо­го повітря.

Наслідки перегрівання:

 • Погіршення кількості наповнення циліндрів пальною сумішшю

 • Розрідження і вигоряння масла

 • Ймовірність заклинювання поршнів, виплавляння вкладишів

 • Збільшення спрацювання деталей

 • Наслідки переохолодження:

 • Збільшення втрат на тертя

 • Зменшення потужності двигуна

 • Конденсація парів бензину, зливання змащення

 • Збільшення спрацювання деталей.

2. Загальна будова рідинної системи охолодження.

В систему охолодження двигуна ЗИЛ-130 входять:

1-радіатор,

 1. ж алюзі,

 2. водяний насос,

 3. термостат,

 4. кран опалювача,

 5. підвідна трубка,

 6. відвідна трубка,

8-радіатор опалювача,

9-датчик температури,

10-зливні краники

Проблемні запитання :

 • Шановні учні , як ви вважаєте, чи можуть хімічні компоненти різних виробників , різного хімічного складу, поєднуватись один з одним без побічних явищ?Відповідь очевидна.

 • З курсу спецтехнології вам відомо чому ми використовуємо тільки мяку воду , а як отримують цю воду?

 • Який висновок можна зробити при порівнянні температури кипіння етиленгліколю (170) та води (100)?

Несправності системи охолодження.

1. Підтікання охолоджувальної рідини (пошкодження шлангів радіатора, зношення сальника, слабке або нерівномірне затягування гайок кріплення головок циліндрів, пошкодження прокладок, слабке затягування хомутиків шлангів, тріщини в блоці, голівці, непритерті зливні краники).

2. Перегрівання двигуна (слабкий натяг паса привода вентилятора і водяного насоса, його замаслювання, малий рівень рідини в системі, накип в сорочці охолодження, заїдання клапана термостата, закриті жалюзі, забруднення радіатора).

3. Переохолодження двигуна (заїдання жалюзі в відкритому положенні, відсутність утеплення капота, несправність термостата).

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Яке призначення системи охолодження?

2. Яка загальна будова системи охолодження?

3. Яке призначення і яку будову мають радіатор, водяний насос, вентилятор, термостат?

4. Які основні несправності системи охолодження?

5. Які компоненти входять до антифризу?

VІ. Підсумок заняття.

Виставлення оцінок.

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опорний конспект.

2. Підручник «Автомобіль» І.П. Плеханов № 4, ст. 25-31.


Додаток 1

Завдання для індивідуальної роботи

Завдання 1 (мал. 1)

I. Якою цифрою позначені сорочки охолодження блока і головки блока циліндрів?

II. Який пристрій забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі охолодження?

III. У якому пристрої відбувається найбільш інтенсивне охолодження рідини?

IV. Який вузол збільшує інтенсивність повітряного потоку, що проходить через серцевину радіатора?
Мал. 1.

V. Який пристрій регулює повітряний потік, що проходить через серцевину радіатора?

VI. Якою цифрою позначені шланги, що з`єднують радіатор з сорочкою охолодження двигуна?

VII. Який вузол служить для відбору рідини в радіаторі обігрівача?

VIII. Який пристрій автоматично змінює інтенсивність циркуляції рідини через радіатор?

IX. По якому шлангу рідина повертається з радіатора обігрівача в сорочку охолодження двигуна?

X. Якою цифрою позначений краник зливу рідини з системи охолодження?

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:Завдання 2
I. У якій відповіді правильно названий прилад, що створює циркуляцію рідини, в системі охолодження двигуна?


1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Насос. 4. Термостат.

II. У якому з названих приладів відбувається віддача тепла від охолоджуванної води в атмосферу?


1. У відцентровому насосі. 2. У радіаторі. 3. В розподільнійтрубі.

III. Який прилад підводить охолоджувану рідину безпосередньо до найбільш нагрітих деталей двигуна?


1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Термостат. 4. Водорозподільна труба.

IV. У якій відповіді правильно вказаний тип насоса системи охолодження двигуна автомобіля ЗІЛ-130?


1. Поршневий. 2. Відцентровий. 3. Діафрагмовий. 4. Шестеренчастий.

V. Порожнистий простір, між зовнішніми стінками циліндрів і внутрішньою поверхнею блока і головки циліндрів, називається:

1. Робочим об'ємом циліндра.2. Повним об'ємом циліндра.

3. Сорочкою охолодження.

VI. У якій відповіді правильно вказаний прилад, що створює повітряний потік, що проходить через радіатор?


1. Вентилятор. 2. Жалюзі. 3. Відцентровий насос.

VII. Радіатор складається з верхнього і нижнього бачків, з`єднаних між собою:

1. Шлангами. 2. Трубками. 3. Сіткою.

VIII. Система охолодження, в якій відсутні клапани в пробці заливної горловини радіатора, називається:


1. Відкритою. 2. Закритою.

IX. У відкритій системі охолодження вода закипає при:


1. 85 °С. 2. 100 °С. 3. 119 °С.

X. Підвищений тиск в закритій системі охолодження створюється:

1. Паровим клапаном. 2. Повітряним клапаном. 3. Паровим і повітряним клапанами одночасно.
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:

Завдання 3 (мал. 2)

мал. 2.

I. . На мал. 2 цифрою 1 позначено:

1. Жалюзі. 2. Радіатор.3 Вентилятор.

II. На мал. 2 цифрою 2 позначено:

1. Радіатор. 2. Зливний кран. 3. Термостат.4. Відцентровий насос.

III. На мал. 2 цифрою 3 позначений:

1. Вентилятор. 2. Компресор. 3..Термостат.

IV. На мал. 2 цифрою 4 позначений:

1. Перепускний трубопровід. 2. Термостат. 3.Датчик.

V. На мал. 2 цифрою 5 позначений:

1. Вентилятор. 2. Відцентровий насос. 3. Радіатор. 4. Термостат.

VI. На мал. 2 цифрою 6 позначено:

1. Сорочку охолодження. 2. Перепускний трубопровід.

VII. Якою цифрою на мал. 2 позначений кран опалювача кабіни автомобіля:

1.- 3. 2. -5. 3. -7. 4.- 13.

VIII. На мал. 2 цифрою 11 позначено:

1. З`єднувальні трубопроводи. 2. Зливні крани.

IX. На мал. 2 цифрою 7 позначений:

1. Кран опалювача. 2. Опалювач. 3. Датчик покажчика температури рідини,. 4. Зливний кран.

X. Якою цифрою на мал. 2 позначені зливні крани?

1--.7 .2. -11. 3.- 12. 4.- 13.

XI. Цифрою 12 на мал. 2 позначено:

1. Сорочку охолодження. 2. Відцентровий насос. 3. З’єднувальні патрубки і шланги. 4. Жалюзі.
XIII. Якою цифрою на мал. 2 позначений радіатор?

1.- 9. 2.- 13. 3.- 14. 4.- 3.

XIV. . На мал. 2 цифрою 14 позначено:

1. Жалюзі. 2. Радіатор. 3. Вентилятор. 4. Компресор


Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:

Завдання 4 (мал. 3)

I.В який бачок радіатора поступає рідина з сорочки охолодження?

II.Які елементи радіатора забезпечують інтенсивне охолодження рідини?

ІІІ. У який бачок радіатора поступає охолоджувана рідина з серцевини радіатора?

ІV. По якому патрубку відводиться рідина до корпуса водяного насоса?

V.Якою цифрою позначена пробка заливної горловини радіатора?

VI. Якою цифрою позначена паровідвідна трубка?

VII. Який клапан всередині пробки, відкриваючись, випускає пару в атмосферу і запобігає підвищенню тиску в радіаторі?

VIII. Яка пружина стискається при спрацьовуванні парового клапана?

IX. Який клапан усередині пробки, відкриваючись, впускає в радіатор повітря з атмосфери і запобігає зниженню тиску в радіаторі?

X. Яка пружина стискається при спрацьовуванні повітряного клапана?
Мал. 3

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:Завдання 5 (мал. 4)

мал.4

I. На мал. 4 цифрою 1 позначено:


1. Паровий клапан. 2. Повітряний клапан. 3. Пружину парового клапана. 4. Пружину повітряного клапана.

II. На мал. 4 цифрою 2 позначено:


1. Повітряний клапан. 2. Паровий клапан. 3. Пружину повітряного клапана. 4. Пружину парового клапана.

III. На мал. 4 цифрою 3 позначено:

1. Пружину парового клапана. 2. Пружину повітряного клапана. 3. Паровий клапан. 4. Повітряний клапан.

IV. На мал.4 цифрою 4 позначено:

1. Пружину парового клапана. 2. Пружину повітряного клапана. 3. Паровий клапан. 4. Повітряний клапан.

V. У закритій системі охолодження двигуна автомобіля ЗІЛ-130 вода системі охолодження закипає при: 1. 73 °С. 2. 85 °С. 3. 100 °С. 4. 119°С.

VI. Який клапан пропускає повітря в радіатор з метою запобігання «сплющення» радіатора після закипання рідини, в закритій системі охолодження і її остигання?

I. Паровий. 2. Повітряний. 3. Обидва клапани.

VII. Хто керує жалюзями, регулюючи повітряний потік, що проходить через радіатор?
1. Вентилятор. 2. Радіатор. 3. Водій. 4. Насос
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:Завдання 6 (мал. 3)

Мал.3
I. Яка деталь насоса забезпечує циркуляцію рідини?

ІІ. Якою цифрою позначений вал насоса?

ІІІ. У яких опорах обертається вал?

IV. До якої деталі прикріплюється шків приводу насоса і лопаті вентилятора?

V. Яка деталь насоса безпосередньо кріпиться до блока циліндрів?

VI. До якої частини насоса під’єднується шланг від нижнього бачка радіатора?

VII. Який вузол забезпечує ущільнення між валом і корпусом насоса?

VIII. Який пристрій подає мастило до подшипників вала насоса?

IX. У відцентровому насосі крильчатка закріплена на:

1. Корпусі насоса. 2. Шківі. 3. Валу. 4. Розпірній втулці.

X. Витіканню рідини, з насоса запобігає:

1. Самопідтискний сальник. 2. Водорозподільна труба. 3. Кільцева виточка. 4. Перепускний клапан.

XI. Вал відцентрового насоса встановлений на:

I. Роликових конічних підшипниках.2. Роликових циліндричних підшипниках.

3. Кулькових підшипниках, 4. Бронзових втулках.

XII. Повітряний потік в системі охолодження створюється:

1. Вентилятором. 2. Відцентровим насосом. 3. Радіатором.
4. Водорозподільною трубою.
Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:

Завдання 7 (мал. 4)
I. Для швидкого прогрівання двигуна в системі рідинного охолодження встановлюють:
1. Термометр. 2. Термостат. 3. Вентилятор. 4. Радіатор.

II. У системі охолодження двигуна автомобіля ГАЗ-53А встановлений термостат:

1. З рідким наповнювачем. 2. З твердим наповнювачем.

III. У системі охолодження двигуна якого автомобіля встановлюється термостат з твердим наповнювачем?
1. ГАЗ-53А. 2. ЗІЛ-130.

IV. У якій відповіді правильно вказана речовина термостата з твердим наповнювачем?
1. Натрій. 2. Графіт. 3. Латунь. 4. Церезин

V . Якою цифрою позначений корпус термостата?

VІ.Якою цифрою позначена тарілка основного клапана ?

VІІ.Якою цифрою позначена тарілка перепускного клапана?

VIII. Яка деталь з’єднує тарілку основного клапана з гофрованим балоном?

IX По якому каналу рідина підводиться від камери патрубка головки циліндрів?
Мал. 4.

X. По якому каналу рідина відводиться до корпуса водяного насоса, коли температура рідини менше 70°С і основний клапан закритий?

XI. По якому каналу рідина починає поступати до верхнього бачка радіатора, коли її температура підвищується до 75°С і основний клапан відкритий?

Запишіть номери правильних відповідей в клітинки:
Завдання 8

Позначте в таблиці (+), до яких наслідків призводить перегрівання або переохолодження двигуна:

Наслідки

Перегрівання

Переохолодження

Погіршення кількісного наповнення циліндрів повітрям

Розрідження і вигоряння оливи

Зменшення потужності двигуна

Збільшення втрат на тертя

Конденсація парів палива, змивання оливи Ймовірність заклинювання поршнів,

Виплавляння підшипників

Збільшення спрацювання деталей
Утворення нагару на поверхнях поршнів і камер згоряння
скачати

© Усі права захищені
написати до нас