1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: ЗАКАЗ 30.docx
Розширення: docx
Розмір: 830кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
ЗАКАЗ 36.docx
ЗАКАЗ 19.docx
Сучасний рівень розвитку соціально.docx
40583152.docx


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Система безготівкових розрахунків: сутність, принципи організації в Україні»


Студента (ки) ІІІ курсу 382 групи

спеціальності “фінанси, банківська справа

та страхування”

Керівник: к.е.н., доц.
Національна шкала ________________

Кількість балів: ______

Оцінка: ECTS _____

Члени комісії: ________ ________ ________

м. Чернівці, 2022 рік

Зміст
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 5

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 5

1.1. Економічна сутність безготівкових розрахунків. Класифікація безготівкових розрахунків. 5

1.2. Форми безготівкових розрахунків 9

РОЗДІЛ 2 16

ОЦІНКА СТАНУ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ ЗА 2020-2022 РОКИ 16

2.1. Аналіз ринку платіжних систем в Україні 16

2.2. Оцінка здійснення грошових переказів у системі безготівкових розрахунків комерційних банків 21

РОЗДІЛ 3 26

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 26

3.1. Проблеми безготівкових розрахунків та шляхи їх удосконалення 26

3.2. Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні 30

ВИСНОВОК 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36


ВСТУП


Актуальність теми. Сучасна економіка переходить до цифрової епохи, де електронні розрахунки стають невід'ємною частиною платіжних процесів. Платіжні технології швидко розвиваються, і їхня роль в нашому житті зростає. Безготівкові розрахунки надають можливість збільшити безпеку фінансових операцій та зручність користувачам. Вони дозволяють уникнути ризику втрати готівки і спрощують процеси оплати товарів та послуг. В Україні і багатьох інших країнах безготівкові розрахунки можуть сприяти фінансовій інклюзії, дозволяючи більшому числу людей отримувати доступ до фінансових послуг через електронні рахунки та мобільні платіжні системи. Уряди та фінансові органи активно регулюють та надають сприяння розвитку безготівкових розрахунків, що створює нові можливості і виклики для бізнесу та фінансового сектору. Розвиток безготівкових розрахунків у світі може слугувати важливим джерелом взяття на замітку при організації подібних систем в Україні. Завдяки цим факторам, дослідження системи безготівкових розрахунків, її сутності та принципів організації в Україні є важливою задачею для розуміння сучасних тенденцій у фінансах та економіці. Курсова робота на цю тему може сприяти розвитку практичних знань і вмінь стосовно безготівкових розрахунків та їх впливу на економіку України.

Мета цієї роботи полягає в поглибленому аналізі та розумінні системи безготівкових розрахунків, а також в наданні практичних висновків та рекоме Завданням даної курсової роботи є:

1. Дослідження сутності безготівкових розрахунків.

2. Вивчення принципів організації безготівкових розрахунків в Україні.

3. Аналіз впливу системи безготівкових розрахунків на різні сфери.

4. Формулювання рекомендацій.

Ця курсова робота спрямована на збільшення розуміння та обґрунтування важливості безготівкових розрахунків як ключового елементу сучасної фінансової системи України та надання рекомендацій щодо їхнього оптимізації та покращення. ндацій для покращення її функціонування в українському контексті.

Об'єктом дослідження у даній курсовій роботі є система безготівкових розрахунків. Досліджуючи цю систему, можна вивчити її загальну сутність, функції та механізми функціонування, а також принципи організації в Україні.

Предметом дослідження у курсовій роботі є система безготівкових розрахунків в Україні. Цей предмет охоплює всі аспекти та складові системи безготівкових розрахунків, її функції, процеси, учасників та правові аспекти, які зумовлюють її функціонування в контексті української економіки та фінансового сектору.

Практичне значення результатів, які можуть бути отримані в ході дослідження теми "Система безготівкових розрахунків: сутність, принципи організації в Україні," величезне і охоплює різні сфери діяльності. Результати дослідження допоможуть банкам та іншим фінансовим установам ліпше розуміти та оптимізувати свої процеси безготівкових розрахунків, що може покращити якість обслуговування клієнтів і підвищити їхню довіру. Результати дослідження також допоможуть банкам та іншим фінансовим установам ліпше розуміти та оптимізувати свої процеси безготівкових розрахунків, що може покращити якість обслуговування клієнтів і підвищити їхню довіру.

Методи дослідження. Для досягнення поставлених цілей дослідження використовуються різні методи, які допомагають зібрати необхідні дані та отримати обґрунтовані результати. Вивчення фінансової звітності банків та фінансових установ, що здійснюють операції безготівкових розрахунків. Вивчення офіційних документів, законодавства, нормативних актів та статистичних звітів, які стосуються безготівкових розрахунків в Україні. Використання математичних моделей для прогнозування розвитку безготівкових розрахунків та їх впливу на фінансовий сектор.


  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас