Ім'я файлу: ЩИТ-2.docx
Розширення: docx
Розмір: 896кб.
Дата: 29.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
огоагізація переробки цукрових буряків.docx

Сигналізатори горючих газів та пар термохімічні ЩИТ-2

ТУ 38 України 0208010-006-94 5В1.550.046 ТУ

Сигналізатор ЩИТ-2 - це результат нашої постійної роботи з удосконалення характеристик газосигналізаторів, що випускаються. Виконаний на новій елементній базі з використанням конструктивних і схемних рішень, що відмінно себе зарекомендували в попередніх модифікаціях ЩИТ-2, цей прилад випускається для заміни та поповнення існуючого парку сигналізаторів ЩИТ-2. Як і його попередник, він має найвищий клас вибухозахищеності для сигналізаторів горючих газів такого типу, що дозволяє застосовувати його з великою надійністю у вибухонебезпечних зонах.

Стаціонарний промисловий сигналізатор ЩИТ-2 забезпечує контроль понад 150 речовин у широкому діапазоні температур, має два пороги спрацьовування, світлову сигналізацію, «сухі контакти» реле для комутації зовнішніх електричних кіл, цифровий інтерфейс RS-485.

Призначення

Контролює до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, парів та їх сукупності в повітряному середовищі виробничих приміщень та зовнішніх установок із зонами всіх класів вибухонебезпечності.

Область застосування

Для контролю загазованості виробничих приміщень усіх галузей промисловості, де може виникнути витік та розповсюдження горючих газів, пар та їх сумішей, зазначених у переліку контрольованих сигналізатором ЩИТ-2 речовин, наприклад:

 • на газорозподільних, газо- та бензозаправних станціях;

 • у процесі газо- та нафтопереробки;

 • у лакофарбовому виробництві при фарбувальні роботи;

 • на складах ПММ, спиртосховищах;

 • на ТЕЦ та котельних, що працюють на газовому паливі.

Переваги  • Наявність двох порогів спрацьовування, інформаційного зв'язку за аварійної ситуації.

  • Можливість одночасного контролю у кількох точках.

  • Вибухобезпечне виконання датчика.

  • Надійність, швидкодія, простота та зручність в експлуатації.

  • Іскробезпека електричних ланцюгів, що забезпечує легкий та зручний монтаж, що не вимагає прокладання кабелю від датчика в трубах, дозволяє заощадити при монтажі сигналізатора.

 • Наявність стандартизованого струмового сигналу: 4-20 мА.

 • Можливість підключення резервного живлення постійного струму (12,0±1,2) Ст.

 • Наявність цифрового інтерфейсу RS485.

 • Наявність добре помітного цифрового дисплея.

 • Сумісність по лінії датчик-БПС із ЩИТ-2 попереднього покоління.

Модифікації сигналізаторів ЩИТ- 2

 1. ЩИТ-2-20 із датчиком ДТХ-127-5 (одноканальний, конвекційний спосіб подачі контрольованої суміші);

 2. ЩИТ-2-21 із датчиком ДТХ-128-1 (одноканальний, примусовий спосіб подачі контрольованої суміші);

 3. ЩИТ-2-22 із датчиком ДТХ-127-5 (п'ятиканальний, конвекційний спосіб подачі контрольованої суміші);

 4. ЩИТ-2-23 із датчиком ДТХ-128-1 (п'ятиканальний, примусовий спосіб подачі контрольованої суміші).

игналізатор стаціонарний ЩИТ-2

 • Опис

 • Технічні характеристикинайменування показника
Принцип дії

термохімічний

Діапазон вимірів, % НКПР*

від 0 до 50

Межа основної абсолютної похибки сигналізатора, % НКПР

±5

Діапазон сигнальних концентрацій у робочих умовах, % НКПР

від 5 до 50

Перший поріг спрацьовування:
Датчик ДТХ-128-1

12,2%

Датчик ДТХ-127-5

15,1%

Час спрацьовування, з, не більше

10

Час прогріву, хв., трохи більше

5

Тривалість роботи в автоматичному режимі без технічного обслуговування, доби

45

Потужність, що комутується по ланцюгах зовнішньої сигналізації:
при напрузі змінного струму 220 В, ВА, не більше

88

при напрузі постійного струму 30 В, ВА, не більше

100

Число провідників лінії зв'язку

4

Потужність на один канал, ВА, не більше

10

Живлення датчика ДТХ-128-1 тиском стисненим повітрям, МПа

від 0,25 до 0,6

Об'ємна витрата стисненого повітря для тачика ДТХ-128-1, л/год, не більше

200

Габаритні розміри, мм, не більше
датчик ДТХ-127-5

85 x 90 x 85

датчик ДТХ-128-1

140 x 185 x 160

блок БПС (одноканальний)

322 x 80 x 180

блок БПС (п'ятиканальний)

395 x 520 x 198

Маса, кг, не більше
датчик ДТХ-127-5

0,3

датчик ДТХ-128-1

2,3

блок БПС (одноканальний)

3,0

блок БПС (п'ятиканальний)

16,0

Середнє напрацювання на відмову, ч., не менше

66700

Повний середній термін служби, років, не менше

10

* Нижня концентраційна межа поширення полум'я (за метаном 100% НКПР відповідає об'ємній частці 5%).

Контрольований компонент - одиничні горючі гази, пари горючих рідин та їхня сукупність.

Перевірочний компонент - метан.

Електроживлення сигналізаторів здійснюється від мережі змінного струму напругою (220+22/-33), частотою (50±1) Гц (основне) і від зовнішнього джерела постійного струму напругою 12,0±1,2В (резервне).

Умови експлуатації

Температура навколишнього та контрольованого середовища, °С
для датчика ДТХ-127-5

від -45 до +50

для датчика ДТХ-128-1, блоків БПС

від 1 до 50

Відносна вологість повітря при 25°С %

до 90

Атмосферний тиск, кПа (мм рт.ст.)

від 84 до 106,7 (від 630 до 800)

Параметри лінії зв'язку між датчиком ДТХ-127-5, ДТХ-128-1 та блоком БПС:

Ємність, мкФ, не більше – 0,3
Індуктивність, мГн, не більше – 0,25
Опір, Ом, не більше – 8
Довжина, м, не більше – 300

Перелік речовин, контрольованих сигналізаторами ЩИТ-2

 • Акрилонітрил, пропенонітрил, вінілціанід, нітрил пропенової кислоти, нітрил акрилової кислоти (акрилон, вентокс, карбакрил, ціаноетилен), вініл ціаністий

 • Акролеїн, пропеналь, акрилальдегід, альдегід акрилової кислоти (аквалін)

 • Алліловий спирт, 2-пропен-1-ол, спирт пропеніловий, відренч.

 • Аміловий спирт, 1-пентанол, бутілкарбінол.

 • Ацетальдегід, етаналь, оцтовий альдегід, етиловий альдегід, метальдегід, паральдегід.

 • Ацетилен, етин.

 • Ацетон, 2-пропанон, диметилкетон.

 • Ацетонітрил, метилціанід, нітрил оцтової кислоти, етанонітрил, ціанометан.

 • Бензин Б-70

 • Бензин А-80

 • Бензин А-76 (неетильований).

 • Бензин екстракційний.

 • Бензин АІ-91.

 • Бензин А-92.

 • Бензин АІ-93 (неетильований).

 • Бензин АІ-95. Бензин АІ-95 "Екстра".

 • Бензин АІ-98 (неетильований).

 • Бензол, піробензол, фен, фенілгідрид, циклогексатрієн.

 • 1,3-н-бутадієн, дивініл, еритрен, вінілетілен, біетилен, піролілен.

 • н-бутан, метилетилметан.

 • Бутилакрилат, бутіловий ефір пропенової кислоти, акрилобутиловий ефір.

 • Бутилени (суміш ізомерів), бутени (псевдобутилен, симетричний диметилетилен).

 • Бутиловий спирт, 1-бутанол, пропілкарбінол.

 • Водень, протий.

 • Водяний газ (подвійний та напівводяний).

 • Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту.

 • Газ піролізу гасу.

 • Газ природний стиснутий паливний.

 • Газ каталітичного крекінгу.

 • Гази вуглеводневі скраплені.

 • Попутний нафтовий газ.

 • н-Гексан.

 • н-Гептан.

 • * н-Декан.

 • Діізопропіловий ефір, ізопропілоксиізопропан, ізопропіловий ефір.

 • Дизельне паливо.

 • Диметилдіоксан.

 • Диметилвінілкарбінол, спирт ізопреновий, 3-окси-3-метилбутен-1.

 • Диметиловий ефір, метиловий ефір.

 • Діоксан, 1,3-діоксан, діоксид діетилену, діетилендіоксид.

 • Діетиламін.

 • Діетиловий ефір, етиловий ефір, етоксиетан, сірчаний ефір, «етила окис».

 • Ізубутий, 2-метилпропан, триметилметан.

 • Ізобутилен, 2-метилпропен-1, ізобутен.

 • Ізобутиловий спирт, 2-метил-1-пропанол, ізобутанол, ізопропілкарбінол.

 • Ізооктан, 2,2,4-триметилпентан, ізобутилтриметилметан, 2-метилгептан.

 • Ізопентан, 2-метилбутан, диметилетилметан.

 • Ізопрен, 2-метил-1,3-бутадієн, 2-метилдивініл, гемітерпен.

 • Ізопропіловий спирт, 2-пропанол, ізопропанол, диметилкарбінол.

 • Гас (освітлювальний, тракторний).

 • Коксовий газ (газ кам'яновугільний, пекококсовий).

 • Ксилол (суміш ізомерів), диметилбензол.

 • Магнітний лак.

 • Метан (газ болотяний, природний, природний, рудничний, світильний).

 • * Метилакрилат, метиловий ефір пропенової кислоти, метиловий ефір акрилової кислоти.

 • Метилаль, диметоксіметан, формаль, диметилформаль.

 • Метиламін, амінометан, монометиламін.

 • Метилізобутилкетон, ізобутилметилкетон, 4-метил-2-пентанон, ізопропілацетон.

 • Метилізопропеніловий ефір.

 • Метилметакрилат, метиловий ефір метакрилової кислоти, метакрилометиловий ефір.

 • Метиловий спирт, метанол, карбінол, спирт.

 • 2-Метилфуран, ?-метилфуран, сильван.

 • Метилетилкетон, етилметилкетон, 2-бутанон.

 • Мурашинометиловий ефір, метилформіат, метиловий ефір мурашиної кислоти.

 • Мурашинапропіловий ефір, пропілформіат.

 • Нефрас С2-80/120.

 • Нефрас А63/75.

 • Нефрас А65/75.

 • Нафта «Ромашкінська».

 • Нафта «Муханівська девона».

 • Нафта «Муханівська вугленосна».

 • Нафта "Вагайська".

 • Нафта "Шаїмська".

 • Нафта "Богатовська".

 • н-Нонан.

 • Окис пропілену, пропілену окис, ?-пропіленоксид, 1,2-епоксипропан, метилоксиран.

 • Окис вуглецю, чадний газ, СО.

 • Окис етилену, етиленоксид, 1,2-епоксиетан.

 • * Параксилол, ксилол-пара.

 • н-Пентан.

 • Петролейний ефір (суміш легких вуглеводнів), (риголен, цимоген).

 • Пропан.

 • Пропілен (пропен).

 • Пропіловий спирт, пропанол-1, етилкарбінол, 1-оксипропан.

 • Розчинник Р-4.

 • Розчинник Р-5.

 • Розчинник 646.

 • Розчинник 647.

 • Розчинник 648.

 • Розчинник 649.

 • Розчинник 650.

 • Розчинник 651.

 • Розчинник РМЛ.

 • Розчинник РМЛ-218

 • Розчинник РМЛ-315

 • Розчинник РС-1.

 • * Розчинник РС-2.

 • Розчинник РФГ.

 • * Розчинник Р-7.

 • * Розчинник ДМ-3Р, розріджувач 5107.

 • * Розчинник Р-10.

 • Розчинник Р-60

 • Розчинник РЕ-11.

 • * Розріджувач РЕ-1В.

 • * Розріджувач РЕ-2В.

 • * Розріджувач РЕ-3В.

 • * Розріджувач РЕ-4В.

 • * Розріджувач РЕ-5В.

 • * Розріджувач РЕ-6В.

 • * Розріджувач РЕ-7В.

 • * Розріджувач РЕ-8В.

 • * Розріджувач РЕ-9В.

 • * Розріджувач РЕ-10В.

 • * Розріджувач РЕ-11В.

 • Розріджувач Р-6. 116 Розріджувач РДВ.

 • Розчинник Р-12.

 • * Розчинник Р-30.

 • Розчинник Р-40.

 • Розчинник РКЛ.

 • Розчинник Арм-3.

 • Розчинник 645.

 • Скипидар, масло терпентинове.

 • Сольвент кам'яновугільний.

 • Сільвент нафтовий.

 • * Стирол, фенілетилен, вінілбензол, етенілбензол, ціаннамен.

 • Тетрагідрофуран, окис діетилену, тетраметиленоксид, фуранідин, тетраметилену окис.

 • Толуол, фенілметан, метилбензол нафтовий та кам'яновугільний.

 • Паливо Т-1.

 • Паливо ТС-1.

 • Паливо РТ.

 • Трет-бутиловий спирт, триметилкарбінол, 2-метил-2-пропанол.

 • Триметіламін.

 • Триетиламін.

 • Уайт-спірит, нефрас С4-155/200.

 • Оцтовобутиловий ефір, бутилацетат, бутиловий ефір оцтової кислоти.

 • Оцтова кислота, етанова кислота, метанкарбонова кислота.

 • Оцтововініловий ефір, вінілацетат, вініловий ефір оцтової кислоти, етенілацетат.

 • Оцтовометиловий ефір, метилацетат, метиловий ефір оцтової кислоти

 • Оцтовоетиловий ефір, етилацетат, етиловий ефір оцтової кислоти.

 • Оцтово-пропіловий ефір, пропілацетат, пропіловий ефір оцтової кислоти.

 • Фурфурол, фуран-2-альдегід, 2-фуральдегід, фурфураль, гетерол, фураль, 2-фуранкарбонал, фурол, фурфуран, ?-фурілальдегід, фурфуральдегід.

 • Циклогексан, гексаметилен, гексагідробензол.

 • * Циклогексанон, анон, пімелінкетон, кетогексаметилен.

 • * Циклогексанол, гексагідрофенол, анол, гексалін, ціол.

 • Етан.

 • Етилбензол, фенілетан.

 • Етилен, етен.

 • Етиловий спирт, етанол, винний спирт, метилкарбінол, алкоголь, алкоголь етиловий.

 • * Етилцеллозольв, 2-етоксиетанол, моноетиловий ефір етиленгліколю, целлозольв.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас