Ім'я файлу: декларация.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 15.02.2021
скачатиВідмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 20.10.2015 № 897

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України

19.10.2018 № 842)

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємств
Звітна
Звітна нова
Уточнююча2

Звітний (податковий) період 20___ року
І кварталПівріччяТри кварталиРік


Базовий звітний період квартал
Базовий звітний період рік3

Звітний (податковий) період, що уточнюється,

20___ року
І квартал
Півріччя
Три квартали
Рік4

Платник:______________________________________________________________________________________________

(повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1
Код виду економічної діяльності (КВЕД)


6

Податкова адреса

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Поштовий індекс
ТелефонМоб. тел.ФаксE-mail
7

Повне найменування нерезидента____________________________________________________

_______________________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента_____________________________________________________

_______________________________________________________________


Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) ____________________________________________________________________________________________


Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)


8

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)

9

Особливі відмітки

Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:
виробника сільськогосподарської продукції
банку
страховика
суб’єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей
суб’єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів
суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів
постійного представництва нерезидента
підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою
платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації
платника єдиного податку

(грн)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума2Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ
Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -)

04
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 – рядок 05ПЗ) х ____2/100)

06
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у тому числі:

07
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України

07.1
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування

07.2
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 – рядок 07.1 – рядок 07.2) х ____3/100)

08
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:

09
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 – рядок 09.1.2)):

09.1
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї

09.1.1
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

09.1.2
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України

09.2
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4/100)

10
Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11
Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____5/100)

12
Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13
Сума виплачених гравцю виплат

14
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____6/100)

15
Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – рядок 16 ЗП)

17
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

18
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок
17 – рядок 18) (+, -)
8

19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20АВ
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ – рядок 21)8

22
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

24
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН – рядок 24)8

25

Виправлення помилок9

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

26
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

28
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

30
Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів9

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 25 – рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

31
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

32
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

33
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

34


Наявність додатків10

АВ

ЗП

ПН

ТЦ11

ВП

РІ

ПЗ

АМ

ЦП

ФЗ12

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності12

Баланс (Звіт про фінансовий стан)13

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)13

Звіт про рух грошових коштів13


Звіт про власний капітал13

Примітки до річної фінансової звітності13

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс


Звіт про фінансові результати

Баланс


Звіт про фінансові результати


Наявність доповнення14

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)
№ з/п

Зміст доповнення
Додатки на ___ арк.Наявність рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці
Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта16)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта16)

Керівник (уповноважена особа)
______________

(підпис) 
__________________

(ініціали та прізвище) 

М.П. (за наявності)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
____________

(підпис) 
_______________

(ініціали та прізвище) 

Дата подання..

_____________________

1 Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

8 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

9 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

10 У відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинки під літерами «ПН», у якій проставляється кількість поданих додатків «ПН» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

11 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України.

12 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу І Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка «+».

13 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (із змінами).

14 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.

15 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності «___» ___________ 20___ року
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявленоскладено акт від «___» ________ 20___ року №_____


«____» _____________ 20___ року

_________________________________________________________

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (підпис, ініціали, прізвище))

скачати

© Усі права захищені
написати до нас