Ім'я файлу: Методичні рекомендації студентам щодо виконання тестових завдань
Розширення: doc
Розмір: 1497кб.
Дата: 07.12.2020
скачати


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Навчально-методичний центр дистанційної та післядипломної освіти

Затверджено

наказом по університету №353

від „12 ” грудня 2011 року

Дистанційне навчання

в середовищі MOODLE

Методичні рекомендації студентам

щодо виконання тестових завдань
Схвалено

науково-методичною радою

університету

від 23 листопада 2011 р., протокол №3


Полтава 2012

 1. Вступ

Методичні рекомендації студентами щодо виконання тестових завдань (далі за текстом – Методичні рекомендації) розроблено з метою уніфікації вимог з виконання тестових завдань дистанційних курсів (при використанні дистанційної форми навчання) або тестових завдань з відповідних навчальних дисциплін (при використанні очної форми навчання) розміщених в середовищі MOODLE1.

Методичні рекомендації покликані сприяти полегшенню розуміння студентами технології вирішення тестових завдань, вимог та обмежень, які накладаються на окремі види тестових завдань й на тести в цілому, запобіганню скоєння студентами грубих помилок при вирішенні різноманітних за формою тестових завдань.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Програми розвитку дистанційного навчання в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на 2012-2014 роки та Положення про порядок проведення тестового контролю знань студентів у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

 1. Загальні положення

Тестовий контроль – це спосіб визначення рівня знань і вмінь студентів за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач.

В даних Методичних рекомендаціях розглядається комп’ютерна форма проведення тестового контролю в середовищі MOODLE.

Метою тестового контролю знань студентів є оцінювання відповідності якості підготовки фахівців вимогам Державних освітніх стандартів, створення внутрішньої системи якості освіти на основі незалежного контролю. Встановлено такі види тестового контролю знань із навчальної дисципліни: вхідний, модульний, підсумковий, відстрочений. Відповідно до методичних прийомів викладання тієї чи іншої навчальної дисципліни викладачі можуть вводити окремі елементи тестування в різноманітні види навчальних занять.

Кожен з означених видів тестового контролю має форму тесту, який складається з певного переліку тестових завдань. Кількісний склад тестових завдань у тесті та їх зміст визначаються робочою програмою навчальної дисципліни.

У тестах середовища MOODLE використовуються тестові питання відкритої (передбачають вільні відповіді на тестове завдання) або закритої форм (обирається варіант відповіді на тестове завдання) таких типів:

 • альтернативне питання (так / ні) (питання в закритій формі)

 • множинний вибір (питання в закритій формі)

 • питання на відповідність (питання в закритій формі)

 • числове питання (питання у відкритій формі)

 • питання на обчислення (питання у відкритій формі)

 • коротка відповідь (питання у відкритій формі)

 • вкладені відповіді

 • випадкове питання на відповідність

 • есе (питання у відкритій формі).

 1. Тестування в системі MOODLE

В системі MOODLE тест є елементом дистанційного курсу або використовується окремо при застосуванні очної форми навчання. У матеріалах дистанційного курсу його можна відрізнити за позначкою або .

Для проходження тесту його потрібно вибрати серед елементів курсу (рис. 1).Якщо курс містить велику кількість елементів, можна вибрати розділ тестів, клацнувши на значку «Тести» в блоці «Елементи курсу» на своїй персональній сторінці (рис. 2).

В
цьому випадку зі всіх елементів курсу будуть відображені тільки тести, з яких необхідно вибрати потрібний тест (рис. 3).
Перед проходженням тесту необхідно уважно вивчити інструкцію, в якій вказується час тестування, кількість спроб, спосіб оцінювання і інша інформація.

Якщо тест має обмеження за часом, то при спробі вийти з тесту або закритті браузера час не зупиниться!!!.

Для того, щоб приступити до проходження тесту, необхідно натиснути кнопку «Почати перегляд» (рис. 4).

Я
кщо тест має обмеження за часом або/і кількість спроб обмежена, то система видасть попередження:


Якщо тест має обмеження за часом, то при проходженні тесту час, що залишився, відображатиметься в рамці зліва (рис. 5).

При проходженні тесту уважно читайте формулювання питань і відповідно до них відповідайте на питання.

У
разі використання викладачем налоштування тесту „Спроби” –„Режим, що навчає” – у нижній частині сторінки розташовуються кнопки (рис. 6):

 • Сохранить, но не отправлять - зберегти відповіді і продовжити виконання тесту наступного разу.

 • Отправить страницу - перевірити відповіді на питання, розташований на даній сторінці.

 • Отправить все и завершить тест - відправити всі відповіді на всіх сторінках і закінчити виконання тесту.

У
разі вимкнення налоштування "Режим, що навчає" – у нижній частині сторінки розташовуються тільки дві кнопки (рис. 7):

Т
ест вважатиметься незавершеним до тих пір, поки не буде натиснута кнопка „Отправить все и завершить тест (рис. 8).

Попередження! При спробі вийти з тесту в режимі контролю без відправки результатів, закритті браузера, перебільшенні ліміту часу, відведеного на проходження тесту, інших спробах порушення умов проходження тестових завдань, викладених в інструкції з виконання тестового завдання – система розцінює вашу спробу як невдалу й заносить цей результат з найнижчою оцінкою.


 1. Типи тестових питань

  1. Тип тестового питання „Альтернативне питання (так / ні)” (закрита форма)

Вирішення тестового питання зазначеного типу передбачає відповідь на питання, тобто вам необхідно вибрати один з двох варіантів відповіді: „Вірно” або „Невірно”. Наприклад (рис.9):Рисунок 9. Тестове питання „Вірно/Невірно”.

Вибір здійснюється шляхом проставляння позначки в кружечку перемикача форми біля відповіді, вірної на ваш розсуд.

  1. Тип тестового питання „Множинний вибір” (закрита форма)

Тестові питання зазначеного типу представлені в двох варіантах.

Перший варіант є закритим за формою, з множинним вибором однієї вірної відповіді, тобто, на запитання тесту із запропонованих декількох варіантів відповідей правильною є лише одна. Наприклад (рис. 10):Рисунок 10. Тестове питання „Вибір із множини” (одна відповідь).

Вирішення тестового питання даного варіанту зазначеного типу передбачає відповідь на питання, тобто вам необхідно вибрати один з декількох (у даному випадку - чотирьох) запропонованих варіантів відповідей.

Вибір здійснюється шляхом проставляння позначки в кружечку перемикача форми біля відповіді, вірної на ваш розсуд.

Зверніть увагу! В коментарі до зазначеного питання (виділено на рис. 10 червоною рамкою) вам нагадують про те, що необхідно вибрати один варіант відповіді. Чесно кажучи, ви й не зможете вибрати більше одного варіанта відповіді тому, що в конструкції зазначеного питання використовується елемент управління „Перемикач”. На відміну від цього питання в іншому варіанті тестового питання зазначеного типу використано елемент управління „Прапорець”.

Другий варіант є також закритим за формою, але з множинним вибором однієї або декількох вірних відповідей, тобто, на запитання тесту із запропонованих варіантів відповідей правильною є одна або одразу декілька відповідей. Наприклад (рис. 11):Рисунок 11. Тестове питання „Вибір із множини” (декілька відповідей).

Вирішення тестового питання даного варіанту зазначеного типу передбачає відповідь на питання, тобто вам необхідно вибрати один або декілька (у даному випадку – три з шості) запропонованих варіантів відповідей.

Вибір здійснюється шляхом проставляння позначки („пташки”) в прапорці форми біля відповіді (відповідей), вірної (вірних) на ваш розсуд.

Зверніть увагу! В коментарі до зазначеного питання (виділено на рис. 11 червоною рамкою) вам нагадують про те, що необхідно вибрати по крайній мірі один або декілька варіантів відповідей.

Попередження! При спробі проставити позначки в прапорцях форми біля всіх варіантів відповідей з надією на те, що цім ви перекриваєте всі варіати відповідей, в тому числі й вірні – система розцінює вашу спробу як шахрайство. На виході ви отримаєте наступне (рис. 12):Рисунок 12. Реакція системи на спробу шахрайства.

По-перше, ви не отримаєте жодного балу за відповідь, по-друге, ви будете оштрафовані в межах цієї спроби проходження тесту на 0,1 бала від загальної оцінки за весь тест (розмір штрафу розробник тесту може варірувати від 0 до 1 балу). Штраф рівний 1 означає, що студент повинен відповісти на дане питання з першого разу, щоб отримати за нього бали.

Зверніть увагу! В разі частково вірної відповіді ви отримаєте наступний результат (рис. 13).Рисунок 13. Реакція системи на частково вірну відповідь.

Справа в тому, що кожний з варіантів відповідей має відповідну питому вагу в процентах. В даному питанні варіанти видповідей: „Італія ”, „Румунія” й „Угорщина” є вірними, питома вага кожного з них складає +33,33%. Загальна сума (округлено) складає 100%. Навпаки, варіанти видповідей: „Франція ”, „Естонія” й „Чехія” є невірними, питома вага кожного з них складає -33,33%. В розглянутому випадку ви отримаєте 0,33 бала за відповідь, а саме, 66,66% за вірні відповіді та -33,33% за невірні, загалом: +33,33%. До того ж ви будете оштрафовані на 0,1 бала за те, що ваша відповідь частково вірна (рис. 13).

На наступному рисунку (рис. 14) наведено приклад частково невірної відповіді.Рисунок 14. Реакція системи на частково невірну відповідь.

Зрозуміло, що негативні проценти за дві невірни відповіді „поглинули” позитивні проценти вірної відповіді. Даний варіант відповіді система в цілому оцінила як „Невірно” й наклала штраф вагою 0,1 бала.

Зверніть увагу! На представлених рисунках (рис. 12-14) зображено варіанти відповідей на одне й те ж питання. Варіанти відповідей кожний раз відрізняються порядком їх розташування. Це відбувається при кожній спробі проходження тестового завдання, тобто, розташування варіантів відповідей при кожній спробі змінюється за випадковим законом. Тому, нема сенсу передавати будь кому зі своїх друзів, хто буде наступним проходити дане тестове завдання „ключ до тесту”. Доречи, при кожній новій спробі й розташування питань в тесті змінюється за випадковим законом, або взагалі, з бази питань в тест завантажуються зовсім інші питання.

  1. Тип тестового питання „Вибір відповідності” (закрита форма)

Вирішення тестового питання зазначеного типу передбачає встановлення відповідностей варіантів, розташованих справа, елементам, розташованим зліва (рис. 15).Рисунок 15. Тип тестового питання „Вибір відповідності”.

Встановлення відповідності здійснюється шляхом вибору в елементі форми „Поле зі списком” розташованого справа, варіанта, що відповідає елементу розташованому зліва.

  1. Тип тестового питання „Числове питання” (відкрита форма)

Відповіддю на питання вказаного типу є число, яке ви повинні ввести за допомогою клавіатури з визначеною точністю, заданою викладачем (рис. 16, 17).Рисунок 16. Тип тестового питання „Числове питання”.Рисунок 17. Частково вірна відповідь на „Числове питання”.

Зверніть увагу! Число π = 3,1415926535 (з точністю до десятого знака після коми). На рис. 16 дана вірна відповідь. На наступному рисунку (рис. 17) дана відповідь із округленням значення числа "π" до четвертого знака після десяткової крапки. Знов переглянемо формулювання питання (рис. 17), в ньому просять дати значення числа "π" до четвертого знака й про округлення цього значення речі не йде. Тому, відповідь признана як частково вірна. Розробник тестового питання передбачив ситуацію, що виникла, тому ввів значення похибки, в межах якої відповідь вважається частково вірною.

  1. Тип тестового питання „На обчислення” (питання у відкритій формі)

Відповіддю на питання вказаного типу буде результат обчислення за заданою формулою при визначених даних (рис. 18).Рисунок 18. Тип тестового питання „На обчислення”.

Отриманий результат потрібно ввести з клавіатури у віконце відповіді.

  1. Тип тестового питання „Коротка відповідь” (питання у відкритій формі)

Відповіддю на питання є слово або коротка фраза, яку ви набираєте на клавіатурі самі. Допускається декілька правильних або частково правильних відповідей (рис. 19).Рисунок 19. Тип тестового питання „Коротка відповідь”.

Зверніть увагу! Текст відповіді може бути чутливими або нечутливими до регістра, тобто великі і рядкові букви у відповіді можуть розрізнятися або ні (рис. 20).Рисунок 20. Частково вірна „Коротка відповідь”.

  1. Тип тестового питання „Вкладені відповіді”

Даний тип тестового питання дозволяє розробнику тесту довільним чином конструювати питання, вставляючи поля для введення відповідей типів Множинний вибір, Коротка відповідь і Числове питання в довільні місця тексту питання (рис. 21).Рисунок 21. Тип тестового питання „Вкладені відповіді”.

Відповіддю на даний тип тестового питання буде заповнення всіх відповідних полів пропуску в тексті тесту або вибір запропонованих варіантів. Загальна вага в балах за вирішення питання зазначеного типу складається з балів за всі вірні вкладені відповіді. Даний тип тестового питання відноситься до питань підвищеної трудності.

  1. Тип тестового питання „Випадкове питання на відповідність”

Для вас даний тип тестового питання виглядає як звичайне Питання на відповідність (закрита форма), проте дані для нього підбираються не викладачем, а випадковим чином запозичуються з присутніх в певній категорій питань типу Коротка відповідь. Отже, цей тип тестового питання лише дозволяє в іншому, легшому для сприйняття вигляді, подати матеріал, присутній в інших питаннях даної категорії.Рисунок 22. Тип тестового питання „Випадкове питання на відповідність”.

Відповідь на даний тип тестового питання здійснюється шляхом вибору в елементі форми „Поле зі списком”, розташованого справа, вірного на ваш розсуд варіанта із запропонованих.

  1. Тип тестового питання „Есе” (питання у відкритій формі).

Есе - це коротка письмова творча робота студента на певну тему. Основна мета написання есе - розкрити запропоновану тему шляхом приведення різних аргументів (тез). Вони повинні підкріплюватися доказами і ілюструватися всілякими прикладами (рис. 23).Рисунок 23. Тип тестового питання „Есе”.

 1. Оцінювання тесту

Питання типів 4.1– 4.8, що розглянуті вище, оцінюються системою автоматично згідно із налаштуваннями, встановленими розробником тесту. Питання типу „Есе” оцінюється викладачем (тютором) особисто.

Якщо тест містить тільки питання типів 4.1– 4.8 або тільки один із зазначених типів питань, тобто, в тесті відсутні питання, які викладач (тютор) оцінює особисто – у цьому випадку результати проходження тесту ви можете переглянути безпосередньо після завершення тесту.

Якщо тест містить й питання типу „Есе”, або складається саме з одного цього питання – у даному випадку викладач (тютор) повідомить вас про дату й час ознайомлення з результатами проходження тесту.

  1. Критерії оцінювання тесту

За виконання завдань тестів вам нараховуються відповідні бали. Згідно з Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань контрольні заходи у вигляді модульного тестування або підсумкового тестування за матеріалами всього курсу вивчення навчальної дисципліни мають відповідну питому вагу в загальній трудомісткості навчальної дисципліни. Наприклад: самостійне вивчення навчального матеріалу, підтверджене результатами модульного тестування – до 5 балів за кожен із змістових модулів; підсумкове тестування за матеріалами всього курсу – до 15 балів (зазначене має свої особливості для кожної навчальної дисципліни).

Нарахування балів та оцінювання тестів здійснюється наступним чином:

Процент вірних відповідей

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за традиційною національною шкалою

90–100

А – відмінно

5 – відмінно

82–89

В – дуже добре

4 – добре

74–81

C – добре

64–73

D – задовільно

3 – задовільно

60–63

E – достатньо

35–59

FX – незадовільно з можливістю повторної атестації

2 – незадовільно

0–34

F – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

  1. Перегляд результатів виконання тесту

Нагадаємо – тест вважатиметься незавершеним до тих пір, поки не буде натиснута кнопка „Отправить все и завершить тест (рис. 24).Рисунок 24. Завершення тесту.

Після проходження теста стають доступні його результати, в яких відображаються набрані бали, номер спроби, витрачений час (рис. 25).Рисунок 25. Результати проходження тесту.

За бажанням подивитися результати тестових завдань, яки ви проходили раніше необхідно поступити наступним чином:

вибрати необхідний тест серед елементів дистанційного курсу (рис. 1) або натиснути напис „Тести” в розділі „Елементи курсу” вашої персональної сторінки відповідної навчальної дисципліни (рис. 2);

натиснути напис „Оцінки” в розділі „Управління” вашої персональної сторінки відповідного дистанційного курсу навчальної дисципліни.

У кожному разі ви побачите необхідний вам тест й клацнувши по його назві перейти до перегляду загальних результатів (рис. 26)Рисунок 26. Загальні результати проходження тесту.

Навівши курсор „мишки” на значення кількості набраних балів або оцінку (на рис. 26 обведено червоним) й клацнувши на цьому значенні ви перейдете до детальних результатів виконання вибраного тестового завдання (рис. 25), де можна переглянути всі ваші відповіді на запитання тесту, бали й оцінки за кожну відповідь і тест в цілому, перечитати коментарі викладача (тютора).

Резюме

При проходженні тестового завдання будьте уважні й обережні. Використовуйте надійні й високошвидкісні канали підключення до Інтернет. Уважно читайте питання, і хоча часто проходження теста обмежено в часі, не поспішайте!

Нагадуємо:

- тест вважатиметься незавершеним до тих пір, поки не буде натиснута кнопка „Отправить все и завершить тест”;

- при спробі вийти з тесту в режимі контролю без відправки результатів, закритті браузера, перебільшенні ліміту часу, відведеного на проходження тесту, інших спробах порушення умов проходження тестових завдань, викладених в інструкції з виконання тестового завдання – система розцінює вашу спробу як невдалу й заносить цей результат з найнижчою оцінкою.

- текст відповіді може бути чутливими або нечутливими до регістра, тобто великі і рядкові букви у відповіді можуть розрізнятися або ні.

Успіхів в навчанні! Хай вам щастить!

1 MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас