Ім'я файлу: Контрольні питання подп.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 11.05.2020

Контрольні питання  1. Яка система сертифікації існує в Україні, та які вона має схеми (моделі)?

В Україні створена система сертифікації – УкрСЕПРО

Для сертифікації продукції (послуг) вітчизняного виробництва та імпортної можуть застосовуватися такі схеми сертифікації:

- сертифікація одиничних виробів;

- сертифікація партії продукції;

- сертифікація з проведенням періодичного технічного контролю;

- сертифікація з обстеженням виробництва;

- сертифікація з атестацією виробництва;

- сертифікація з оцінкою системи якості.  1. У чому полягає сутність обов’язкової та добровільної сертифікації?

Сертифікація поділяється на обов’язкову та добровільну. Обов’язкова

сертифікація здійснюється винятково в системі УкрСЕПРО. Добровільну сертифікацію можуть проводити недержавні організації, які зареєструвалися в Реєстрі УкрСЕПРО (наприклад, Українська Асоціація якості). Обов’язковій сертифікації підлягає продукція за показниками безпеки, екологічності та відповідності (взаємозамінності). Перелік такої продукції затверджується Держстандартом. Добровільна сертифікація (додатково до обов’язкової) проводиться за ініціативою виробника за будь-яким іншим показником.  1. Який порядок проведення сертифікації продукції?

Порядок проведення сертифікації продукції регламентований ДСТУ

3413-96 та загалом включає:
 подання підприємством (заявником) заявки;

 відбір та направлення у випробувальну лабораторію зразківпродукції;

 аналіз заявки і результатів випробувань та прийняття рішення про

можливість сертифікації продукції з визначенням схеми (моделі)

сертифікації;

 отримання сертифікату на одиничний виріб, партію (або дозволу

маркувати продукцію знаком відповідності), свідоцтва про визнання

іноземної сертифікації;

 реєстрацію продукції, яка сертифікувалася, в Реєстрі УкрСЕПРО і

надання інформації про неї в документах Держстандарту;

 укладення ліцензійної угоди на термін дії сертифікації серійної та

масової продукції, технічний нагляд.  1. Що таке атестація виробництв та який порядок її проведення?

Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних

можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск

продукції, що сертифікувалася. Порядок атестації регламентований ДСТУ 3414-96. Атестація проводиться за ініціативою підприємства за другою моделлю сертифікації продукції.

Атестація виробництва здійснюється за наступними основними етапами: подача заявки, попередня оцінка, затвердження програми та методики атестації, перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей, технічний нагляд за виробництвом, що атестувалося .
скачати

© Усі права захищені
написати до нас