Ім'я файлу: 2_Служба охорони праці.docx
Розширення: docx
Розмір: 71кб.
Дата: 29.09.2021
Пов'язані файли:
глава2.docx

Семененко Віра 090.18.1

Завдання
1. Ознайомтеся з основними положеннями, які стосуються створення та функціонування служби охорони праці.

2. Розрахуйте кількість служби охорони праці, відповідно до варіанта завдання, який видає викладач (табл. 4.1).Таблиця 4.1

Варіанти завдань

Номер

варіанта

Рср

РВ

РА

Ф

1

520

120

20

1 820

2

730

173

42

1 820

3

1 500

234

56

1 820

4

2 400

805

73

1 820

5

680

72

21

1 820

6

1 030

321

32

1 820

7

1 350

543

95

1 820

8

1 800

620

114

1 820

9

1 920

706

123

1 820

10

1 740

512

109

1 820

11

780

78

67

1 820

12

1 150

316

87

1 820

13

1 690

412

98

1 820

14

1 460

368

89

1 820

15

2 200

853

138

1 820

16

1 245

263

68

1 820

17

986

129

409

1 820

18

659

254

207

1 820

19

1 864

402

369

1 820

20

1 956

326

411

1 820

21

2 563

321

754

1 820

22

2 727

145

952

1 820

23

3 698

247

625

1 820

24

2 412

854

706

1 820

25

1 761

454

563

1 820


Варіант 19
Оскільки кількість осіб що працюють в центрі охорони праці не є цілим числом ми округлюємо до більшого числа 3,4=4 працівники

Запитання для самодіагностики
1. Назвіть законодавчі акти, згідно з якими на підприємствах, в установах та організаціях має бути створено службу охорони праці.

2. Із якою метою на підприємствах, в організаціях та установах створюють службу охорони праці?

Згідно із Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці

3. Які функції виконує служба охорони праці?

Реалізація поставлених завдань визначає функції відділу охорони праці на підприємстві. Головні з них:– всебічний аналіз стану роботи з охорони праці на підприємстві;– попередження виробничих травм і профзахворювань;– розробка спільно з відповідальними фахівцями заходів щодо поліпшення умов праці;– контроль виконання умов трудового договору в області поліпшення умов праці, оздоровлення працівників, що мають шкідливі для здоров’я умови праці;– участь у впровадження сучасних стандартів безпечної роботи;– впровадження наукових розробок і рацпропозицій, що підвищують безпеку виробництва;– регулярний контроль технічного стану будівель, устаткування, в тому числі того, що впливає на створення здорових умов праці, участь в роботі комісій, що здійснюють ці функції;– проведення або організація всіх видів інструктажів на підприємстві.Основні документи з охорони праціІснують обов’язкові вимоги щодо того, які документи з охорони праці повинні бути на підприємств

4. Які права мають працівники служби охорони праці?

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

— видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається у двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці й зберігається протягом п'яти років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

— вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

— надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

— вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю з поліпшення стану безпеки праці;

— залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

5. Які працівники мають право увійти до складу служби охорони праці?

ст. 13 Закону № 2694 йдеться не лише про необхідність утворення відповідних служб, а й про призначення посадових осіб, які вирішуватимуть конкретні питання у сфері охорони праці. Більш детально про вимоги щодо утворення служби охорони праці, зокрема, з врахуванням загальної чисельності працівників підприємства, йдеться у ст. 15 Закону № 2694, у якій зазначено, що на підприємстві з кількістю працюючих:

― 50 і більше осіб ― роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення № 255;

― менше 50 осіб ― функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;

― менше 20 осіб — для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

6. Якими чином визначають кількість служби охорони праці?

Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено ст. 15 Закону України «Про охорону праці» і є обов’язком роботодавця, якщо кількість найманих працівників складає 50 і більше осіб. На підприємствах виробничої сфери при кількості працюючих до 50 осіб (невиробничої сфери — до 100 чоловік) функції служби охорони праці можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом.

7. У яких випадках службу охорони праці може бути ліквідовано
на підприємстві, в організації або установі?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас