Ім'я файлу: Зовнішній вигляд виконавця 060521.docx
Розширення: docx
Розмір: 502кб.
Дата: 28.03.2023
скачати

Комунальний позашкільний навчальний заклад

«Центр художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей»

Криворізької міської ради

План – конспект

заняття вокального гуртка «Зірка»

Тема : «Сценічний образ. Зовнішній вигляд виконавця. Імідж. Скандал. »


Підготувала: керівник вокального

гуртка «Зірка» Турчак Олена Миколаївна

2021

Тема: « Сценічний образ. Зовнішній вигляд виконавця. Імідж. Скандал.»

Мета заняття: Проаналізувати проблеми формування акторської майстерності і творчого перевтілення вокаліста у процесі створення сценічного образу; визначити фактори, які впливають на успішне втілення сценічного образу вокального твору.

Завдання: визначити особливості іміджу виконавців естради; 2) виокремити основні етапи формування іміджу естрадного виконавця; 3) охарактеризувати специфіку етапів формування іміджу. В. М. Шепель у своїй праці «Іміджелогія: секрети особистого шарму» визначає імідж як індивідуальний вигляд, який створюється засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою привернення до себе уваги

Структура заняття:

І. Організаційний момент

ІІ. Активізація опорних знань

ІІІ. Пояснення матеріалу

ІV. Підсумок

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Доброго дня любі друзі!

Тема нашого завдання «Сценічний образ. Зовнішній вигляд виконавця. Імідж. Скандал».

В. М. Шепель у своїй праці «Іміджелогія: секрети особистого шарму» визначає імідж як індивідуальний вигляд, який створюється засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою привернення до себе уваги

ІІ. Активізація опорних знань.

Сценічний образ – це вінець праці вокаліста як концертного виконавця, це результат досягнення мети сценічної діяльності. Поняття сценічного образу діалектично пов'язане з поняттям перевтілення. Не може бути перевтілення «у чистому вигляді», без сценічного образу, оскільки образ не виникає без перевтілення.ІІІ . Пояснення нового матеріалу.

Сценічний образ вокаліста – це новий живий характер, який народжується в результат складного процесу – одночасного «озвучення» вокального твору й акторського втілення яскраво виражених особистісних якостей персонажа. Оскільки зовнішня характерність героя вокального твору не завжди співпадає з характерними рисами самого вокаліста, то створення сценічного образу здійснюється за формулою «стати іншим, залишаючись самим собою», дотримання якої приводить до перевтілення. Тільки після цього можна говорити про створення нового живого характеру. Творче перевтілення актора ґрунтується на властивості мінливості людини. У житті воно здебільшого є некерованим (підсвідомим), працюючи ж над музичним твором, ми свідомо йдемо до перевтілення.Динамічний розвиток музичного ринку України привертає увагу дослідників до вивчення проблем, що пов’язані з формуванням іміджу виконавця і його подальшого існування. Сценічний образ – це вінець праці вокаліста як концертного виконавця, це результат досягнення мети сценічної діяльності. Поняття сценічного образу діалектично пов'язане з поняттям перевтілення. Не може бути перевтілення «у чистому вигляді», без сценічного образу, оскільки образ не виникає без перевтілення .Сценічний образ вокаліста – це новий живий характер, який народжується в результаті складного процесу – одночасного «озвучення» вокального твору й акторського втілення яскраво виражених особистісних якостей персонажа. Оскільки зовнішня характерність героя вокального твору не завжди співпадає з характерними рисами самого вокаліста, то створення сценічного образу здійснюється за формулою «стати іншим, залишаючись самим собою», дотримання якої приводить до перевтілення. Тільки після цього можна говорити про створення нового живого характеру. Творче перевтілення актора ґрунтується на властивості мінливості людини. У житті воно здебільшого є некерованим (підсвідомим), працюючи ж над музичним твором, ми свідомо йдемо до перевтілення.рактеристик музичної естради є поєднання комерційної та творчої складових. Тобто, крім особистих творчих даних, зокрема голосу, артистизму, харизми, виконавець повинен відповідати смакам певної глядацької аудиторії і здобути певний сегмент ринку шоу-бізнесу. Імідж створюється піаром, пропагандою, рекламою з метою формування в масовій свідомості певного ставлення до об’єкта і може поєднувати як його реальні властивості, так і неіснуючі, ті що приписуються . Відповідно до визначень, можна зазначити, що імідж естрадного виконавця — це сценічний образ, сформований командою продюсерів і іміджмейкерів, осіб, зацікавлених у просуванні артиста з метою посісти якусь нішу в індивідуальній свідомості споживача. Міфи вибудовуються навколо реальності, таким чином деформуючи її, надаючи виконавцю і подіям, що з ним відбуваються, іншого контексту. Міфологічний компонент, згідно з Г.Почепцовим формується в таких аспектах іміджу:

• візуальний — виражається в зовнішньому образі артиста: його одяг, взуття, аксесуари, зачіска, прикраси, а також манера поведінки, міміка, жести;

• вербальний –визначається культурою спілкування: мова, робота з інтерв’юерами;

• контекстний — коло спілкування, середовище, де проводить час артист;

• подієвий — його репутація: відповідність статусу й сформованому образу .У цьому разі можна говорити ще й про сценічний і позасценічний іміджі. Останній передбачає зовнішній вигляд і поведінку артиста поза концертними виступами й опосередковано впливає на цільову аудиторію. Сценічний імідж артиста визначається образом, який створює артист на сцені, що безпосередньо впливає на цільову групу, причому найчастішена рівні почуттів, звертаючись до емоційних настанов індивіда. Практики, котрі формують імідж українських виконавців, розуміють це поняття дещо спрощено. Наприклад, Ольга Роєнко, менеджер Олега Скрипки, говорить про реальну й віртуальну площини іміджу.Реальна площина– це зовнішність, стиль одягу, музичний стиль виконання — усе, що можна побачити й почути.

«Віртуальні» складові іміджу — це образи, з яким асоціюється артист (талант, манера поведінки тощо) Альбіна Завальська, піар-директор групи «Алібі», зазначає: «…головна складова іміджу зірки — творчість, ім’я — це її візитна картка. Потім усе інше — характер, інтелект, зовнішній Культура України.

Вигляд, поведінка, оточення, вміння спілкуватися з пресою, шанувальниками тощо» . Імідж естрадного виконавця передбачає відповідність основним критеріям, тому необхідно визначити його основні характеристики. По-перше, імідж — ідеальний об’єкт, який формується у свідомості цільових груп громадськості і є узагальненим. Відповідно до цього, ефективний імідж повинен бути цілісним та несуперечливим. По-друге, імідж несталий і потребує постійного підтримування, потретє, він (як і стереотип) передбачає обмежену кількість характеристик об’єкта, тому повинен бути реалістичним і міститихарактеристики, притаманні реальному об’єктові. Імідж повинен бути прагматичним, створюватися для вирішення певного конкретного завдання, мати значний емоційний компонент і бути варіабельним, здатність змінюватися залежно від очікувань цільових груп. . Працюючи над своїм іміджем, необхідно адекватно оцінити особистий потенціал естрадного виконавця, звертаючись до його «Я — концепції», яка за визначенням Р. Бернсає сукупністю всіх уявлень індивіда про себе, поєднана з його ставленням до себе або до окремих своїх якостей, те, що називають самооцінкою» . Самооцінка відображає ступінь розвитку в людини почуття самоповаги, власної цінності й позитивного ставлення до всього того, що належить до сфери його «Я». Предметом самосприйняття й самооцінки індивіда можуть стати його тіло, імідж, манери, здатності, соціальні відносини й інші особистісні прояви.Імідж повинен бути динамічним — з виконавцем постійно має щось відбуватися. Для підтримки динаміки образу необхідно створювати цікаві події, чи, відповідно до завдань виконавця, висвітлювати. Музичне мистецтво події, що виникають у публічних особистостей стихійно. Важливим також є «живе» спілкування з шанувальниками он-лайн в Інтернетвиданнях, прес-конференціях, газетах, журналах, ТБ, кліпи, презентаціях альбомів, сольних концертах, — усе, це може повніше розкрити творче життя виконавця. Отже, здійснене дослідження дозволяє дійти висновків.

  1. Імідж естрадного виконавця — сценічний образ, сформований командою продюсерів й іміджмейкерів. Він поєднує як реальні властивості об’єкта, так і неіснуючі, ті, що приписуються. Його метою є формування в масовій свідомості певного ставлення до об’єкта

  2. . Формування іміджу естрадного виконавця починається з оцінки його «Я-концепції» — сукупності всіх уявлень індивіда про себе та його самооцінки. Необхідно, щоб складові обраного іміджу відповідали індивідуальним уявленням людини про себе.

  3. . Наступним етапом формування іміджу естрадного виконавця є дослідження суспільних очікувань: виявлення сформованих в аудиторії уявлень про об’єкт; визначення переваг, очікувань і вимог цільової аудиторії, особливостей і характеристик, які повинен мати претендент на позитивний імідж.

  4. Третім етапом є конструювання іміджу естрадного виконавця, котрий відповідає визначеним завданням, тобто імідж, до якого естрадний виконавець прагнутиме в процесі роботи. На цьому етапі необхідно розробити чітке позиціювання естрадного виконавця.

  5. Розробка стратегії просування базується на соціальній активності виконавця: участі в громадських заходах і фестивалях, благодійних акціях, організації благодійних виступів. Важливими є активність виконавця в соціальних мережах, а також підготовка та публікація інтерв’ю і статей про життя зірки в пресі.

V. Підсумки заняття.

- Діти , ви молодці!

- Добре попрацювали.

Імідж сценічний образ сформований продюсером.

Дякую Вам за увагу.

До побачення!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас