Ім'я файлу: 191583.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1510кб.
Дата: 24.10.2020

Люботинський професійний ліцей
залізничного транспорту На тему
Рух поїздів при автоматичному блокуванні.
Приймання і відправлення поїздів
Професія: 8311
Помічник машиніста електровоза
Кваліфікація: Помічник машиніста електровоза
Підготувала:
викладач Т.В. Коваленко

Професія: 8311
Помічник машиніста електровоза
Кваліфікація: Помічник машиніста електровоза Предмет Правила технічної експлуатації і інструкції
Група: ПМТЕ- 18 ( І курс) Дата 05.12.19 ПЛАН УРОКУ №57 Тема уроку Рух поїздів при автоматичному блокуванні. Приймання і відправлення поїздів
Кількість годин: 1 (45 хвилин) Мета уроку
Формування та розвиток професійних компетентностей: систематизувати та узагальнити знання учнів з сигналів , що застосовуютьcя на залізницях України; ознайомити із порядком приймання та відправлення поїздів , з діями локомотивної бригади при прямуванні поїзда на забороняюче показання світлофора та інших нестандартних ситуація, які можуть виникнути під час прямування поїзда на ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням
Формування ключових компетентностей: формувати навички для роботи з технічною документацією; здатність працювати в команді, вміти читати схеми, здатність самостійно приймати рішення; здатність планувати трудову діяльність; здатність оцінювати власні результати навчання; здатність безпечно експлуатувати обладнання та інструменти. Тип уроку : комбінований
Словесний: пояснення з елементами бесіди;
Наочний: стенди – тренажери: «Залізничні світлофори», «Сигналізація локомотивних, прохідних , вхідних світлофорів», « Схема проміжної станції двоколійної ділянки, обладнаної автоблокуванням", "Розміщення сигналів на станції"; робочий зошит, сигнальні атрибути ( ручний прапорець жовтого кольору, ручний свисток, духовий ріжок, прилад для імітації свистка (гудка) локомотива, ручний ліхтар, петарди), макет залізничної колії, макет колісної пари, презентація до уроку, картки – завдання
Практичний: виконання завдань у робочому зошиті, робота з картками – завданнями; зі стендами – тренажерами

Методи самоконтролю : робота з таблицею самооцінювання
Форми роботи: фронтальне опитування, робота в парах, індивідуальна робота у робочому зошиті, робота в малих групах
Обладнання уроку Стенди – тренажери: «Залізничні світлофори»,
«Сигналізація локомотивних, прохідних , вхідних світлофорів», « Схема проміжної станції двоколійної ділянки, обладнаної автоблокуванням",
"Розміщення сигналів на станції", сигнальні атрибути ( ручний прапорець жовтого кольору, ручний свисток, ручний ліхтар прилад для
імітації свистка (гудка) локомотива, петарди), макет залізничної колії, макет колісної пари,Інструкція з сигналізації на залізницях України (ІСИ) - К Транспорт України», 2008– 160 с, Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України (ІСИ) - К Транспорт України», 2005–462 с, тести в тестовій програмі Testorium, картки - завдання, комп’ютер, телевізійна панель
Міжпредметні зв’язки: Охорона праці (Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках); Управління та технічне обслуговування електровозів (Тема 4. Управління електровозом) Словник термінів:
автоматичне блокування АБ, бланки – дозволи на зайняття поїздом блок-ділянки( форма ДУ-54, колійна записка форма ДУ-50),
АЛС, ДНЦ, неправильна колія, груповий світлофор, ключ-жезл
Очікувані результати: знати обов’язки локомотивної бригади при прямуванні поїзда на ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням, та вміти діяти особливо при прямуванні на забороняюче показання світлофора та інших нестандартних ситуаціях , які можуть виникнути під час руху, вміти використовувати сигнали , що застосовуються на ділянках, обладнаних
АБ
ХІД УРОКУ І. Етап мотивації, цілевизначення і планування (до 10 хв.)
1. Організація початку уроку. Привітання, перевірка присутності учнів та готовність їх до уроку, психологічне налаштування учнів.
2. Мотивація учнів
Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосування підприємствами і організаціями залізничного транспорту України.

Якщо ви будете виконання вимог сигналів, встановлених цією
Інструкцією, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи.
Вірно подаючи та сприймаючи звукові сигнали, ви забезпечуєте безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
(ІРП) відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ) та Інструкцією з сигналізації на залізницях України (ІСИ), конкретизує правила виконання маневрів на станціях та інші правила, що регламентують безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.
Пам’ятайте, що правильних та чітких дій локомотивних бригад під час прямування поїздів по перегонах та станціях залежить безпека рух поїздів, а відповідно життя і здоров’я людей, збереження вантажів та навколишнього природного середовища, ефективне використання технічних засобів .
Отже, сьогодні на уроці дізнаюся, чи володієте ви професійними компетентностями помічника машиніста електровоза
ІІ. Етап опрацювання матеріалу (25 хв) Урок супроводжується мультимедійною презентацією
3. Актуалізація знань, умінь, навичок, необхідних для застосування
знань
Фронтальне опитування:
1) Яким наказом затверджена ІРП?
Відповідь: ІРП затверджена та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 № 259 2) Яке значення ІРП?
Відповідь: ІРП конкретизує правила
- приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв’язку на станціях та прилеглих до них перегонів, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів;

- приймання і відправлення поїздів за умов виконання ремонтно- будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;
- виконання маневрів на станціях;
- видачі попереджень на поїзда;
- інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.
3) Яка сфера застосування ІРП?
Відповідь: Норми й вимоги даної Інструкції є обов’язковими для залізниць України та їх структурних підрозділів.
4) На які нормативні документи (відомі вам) є посилання в ІРП?
Відповідь: ІСИ, ПТЕ, Статут залізниць України, Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України та ін.
5) Хто керує рухом поїздів на ділянці?
Відповідь: Поїзний диспетчер (ДНЦ)
(за правильну відповідь – 1 бал)
4. Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок Робота з картками – завданнями
Завдання №1 Для того щоб згадати, які сигнали локомотивна бригада може зустріти під час прямування поїзда на шляху прямування необхідно розгадати кросворд. Заповнений кросворд має такий вигляд
полок ом от ив н і т з о а при кр и т т яг ю о звуков і в р аи о л х д ь і ж мн поперед ж у вал ь н і н в н г і р ко в і а ел в х і дн і ь р п нома р ш рут н і видим і о і х і дн і
Завдання №2 Необхідно встановити відповідність сигналів їх призначенню
Самоперевірка виконаних завдань 1, 2(правильні відповіді висвітлені на слайді презентації, результати заносяться до картки контролю знань у робочому зошиті)).
Індивідуальна робота Робота з завданнями №1,№2,№3,№4 у робочому зошиті, користуючись ІРП учні заповнюють таблиці)
5. Комплексне застосування знань, умінь, навичок
Пояснення викладача з елементами бесіди
1). Порядок здійснення руху поїздів на одноколійних та двоколійних перегонах , обладнаних АБ

2).Обов’язки машиніста під час прямування поїзда на забороняючи показання
3). Обов’язки машиніста у випадку несправності пристроїв АЛС або поїзного радіозв’язку після повідомлення про це ДНЦ
Викладач пояснює основні питання теми та демонструє слайди. Одночасно учні працюють з робочим зошитом. Заповнений робочий зошит має такий вигляд (слайд) Для перевірки правильності відповідей один учень (за бажанням) озвучує заповнені завдання у робочому зошиті (учні можуть отримати додатковий бал. Для творчого рівня можливо запропонувати учням гру «Вимушена зупинка поїзда на перегоні» , для участі в якій запрошуються за бажанням по два учні
( за вірно виконані завдання гри можливо отримати додаткові бали)
ІІІ. Етап рефлексивно-оцінювальний (10хв.)
6. Контроль і самоконтроль знань, умінь, навичок. Проводиться протягом уроку, учні самостійно заносять результати виконаних завдань до картки контролю знань у робочому зошиті (умовні бали):
Закріплення матеріалу:
1) В яких напрямках здійснюється рух поїздів на одноколійних перегонах, обладнаних АБ для двостороннього руху? 2) В яких напрямках здійснюється рух поїздів на двоколійних перегонах, обладнаних АБ ? 3) Що є дозволом на зайняття поїздом блок-ділянки за АБ? 4) Які обов’язки машиніста під час прямування поїзда на забороняючи показання? 5) Які обов’язки машиніста у випадку несправності пристроїв АЛС або поїзного радіозв’язку після повідомлення про це ДНЦ?
Таблиця само оцінювання має такий вигляд
Завдання
1 2
3 4
5 6
7
Додаткові бали
Всього
Умовні бали 0-5 0-
13 0-
12 0-1 0-7 0-4 0-2 0-10 0-54
Отримав
Таблиця переведення умовних балів вам знайома:
Бали за 12 бальною шкалою
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Умовні бали
1-5 6-11 12-17 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-54 Для отримання балів високого рівня вам необхідно самостійно виконати творче домашнє завдання та представити його на наступному уроці.
7. Підсумок уроку Слово викладача. На початку уроку ми з вами визначили компетентності, якими повинен володіти помічник машиніста електровоза , пригадайте їх. Як, на вашу думку, чи володієте ви даними компетентностями? (відповіді учнів)
8. Рефлексія.
Викладач пропонує учням продовжити речення:
1. На уроці я навчився (дізнався) ……………..
2. Я умію ……..….…….
3. Я знаю ……….
4. Труднощі були при ………
5. Яне зрозумів ………..
6. Я можу допомогти розібратися з.
9. Домашнє завдання:
Обов’язкове завдання:
Інструкція з сигналізації на залізницях України (ІСИ) - К Транспорт
України», 2008– 160 с, п- 5.6;
Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України
(ІСИ) - К Транспорт України», 2005–462 с. п 5.1- 5.5 Пройти тест за посиланням: https://www.testorium.net/test/8369/preview
;
Завдання творчого рівня: виконати інтерактивні вправи за допомогою сервісу LearningApps.org за посиланнями: https://learningapps.org/display?v=pofgkhiik19
https://learningapps.org/watch?v=pyb7fsiu319
;
скласти он-лайн кросворд або он-лайн пазли за темою «Рух поїздів при автоматичному блокуванні»
Підпис викладача __________ Коваленко Т.В

РОБОЧИЙ ЗОШИТ (ДЛЯ ВИКЛАДАЧА) Дата
Група_______________ Тема уроку
Завдання №1 Доповніть речення
Автоматичне блокування (АБ) – технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів.
Завдання №2 Заповніть таблицю: «Дії локомотивної бригади на шляху
прямування »
№з/п
Вимоги до руху поїздів за АБ
Дії локомотивної бригади
1
дозволом на зайняття поїздом блок- ділянки служить дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора
Рух із встановленою швидкістю
2 як виняток, на прохідних світлофорах
(крім тих, що знаходяться перед вхідними світлофорами), розміщених на затяжних підйомах, допускається в кожному окремому випадку з дозволу начальника залізниці установлення умовно - дозволяючого сигналу – щита із відбивним знаком у вигляді букви Т.
Наявність цього сигналу служить дозволом вантажному поїзду для проходження червоного вогню світлофора без зупинки. В цьому разі машиніст повинен вести поїзд так, щоб проїжджати світлофор з червоним вогнем із швидкістю не більшою 20 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинити його, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху;

3
після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з червоним вогнем, а також з незрозумілим показанням чи погаслим:
3.1
якщо машиніст бачить або знає, що наступна блок-ділянка зайнята поїздом забороняється продовжувати рух до тих пір, поки блок-ділянка не звільниться.
3.2
Якщо машиніст не знає про знаходження на наступній блок-ділянці поїзд після зупинки відпустити автогальма і, якщо за цей час на світлофорі не з’явиться дозволяючий вогонь, вести поїзд до наступного світлофора із швидкістю не більшою 20 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.
3.3
Якщо наступний прохідний світлофор буде в такому ж стані
Аналогічно зазначеному вище
3.4
Якщо після проходження у визначеному порядку прохідного світлофора із забороняючим показанням на локомотивному світлофорі з’явиться дозволяюче показання може прямувати до наступного світлофора, керуючись показаннями локомотивного світлофора, але зі швидкістю не більшою 40 км/год
3.5 За наявності дозволяючого вогню на локомотивному світлофорі прохідні світлофори з погаслим вогнем дозволяється проїжджати без зупинки, керуючись показанням локомотивного світлофора”
Завдання №3 Заповніть таблицю: «Обов’язки машиніста під час прямування поїзда на забороняюче показання
»
№з/п
Обов’язки машиніста
1
пильно спостерігати за станом колії і, у випадку зміни вогню на локомотивному світлофорі із червоного чи білого вогню АЛС на дозволяючий (зелений, жовтий, червоно-жовтий), зупинити поїзд;
2
надати інформацію черговому по станції, поїзному диспетчеру про зупинку поїзда, вказавши конкретне місце (кілометр, пікет, номер опори контактної мережі тощо) появи дозволяючого показання на локомотивному світлофорі;
3
оглянути стан рейок від місця появи дозволяючого показання локомотивного світлофора на відстань 50 м у напрямку, протилежному руху поїзда. Огляд стану рейок проводить помічник машиніста, а в разі його стажу роботи менше 6 місяців
– машиніст. Час для огляду, як правило, неповинен перевищувати 10-15 хвилин
4 за умови, коли локомотивній бригаді неможливо зупинити поїзд згідно вказаного порядку (наявність нейтральної вставки на контактній мережі, повітряного проміжку, затяжного підйому, позначеного умовно дозволяючим сигналом та в
інших випадках), машиніст самостійно приймає рішення про зупинку. У цьому випадку необхідність та термін огляду колії погоджується із поїзним диспетчером.

Завдання №4 Заповніть таблицю
: «Дії локомотивної бригади у
випадку
несправності пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації або поїзного
радіозв’язку »
№з/п При управлінні поїздом локомотивом) :
Дії локомотивної бригади
1
пасажирського, вантажно- пасажирського, вантажного поїзда або резервним (одиночним) локомотивом – довести цей поїзд (локомотив) згідно з реєстрованим наказом поїзного диспетчера до пункту зміни локомотивних бригад, де автоматична локомотивнасигналізація або радіозв’язок повинні бути відремонтовані або буде здійснена заміна локомотива

господарчі, відбудовні та пожежні поїзди згідно з реєстрованим наказом поїзного диспетчера довести до місця виконання робіт з поверненням назад

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ Дата
Група_______________ Тема уроку
________________________________________________________________________________
Завдання №1 Доповніть речення
Автоматичне блокування (АБ) – ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Завдання №2 Заповніть таблицю: «Дії локомотивної бригади на шляху
прямування »
№з/п Вимоги до руху поїздів за АБ
Дії локомотивної бригади
1
дозволом на зайняття поїздом блок-ділянки служить _____________________
____________________________________
Рух із
_____________________________швидкістю
2 як виняток, на прохідних світлофорах (крім тих, що знаходяться перед вхідними світлофорами), розміщених на затяжних підйомах, допускається в кожному окремому випадку з дозволу начальника залізниці установлення
____________________________________
____________________________________
Наявність цього сигналу служить дозволом
_______________ поїзду для проходження червоного вогню світлофора без зупинки. В цьому разі машиніст повинен вести поїзд так, щоб проїжджати світлофор з червоним вогнем із швидкістю не більшою
___ км/год з ___________ _________ і готовністю ____________________________
______________________________________
______________________________________
3
після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з червоним вогнем, а також з незрозумілим показанням чи погаслим:

3.1
якщо машиніст бачить або знає, що наступна блок-ділянка зайнята поїздом забороняється продовжувати рух до тих пір, поки ______________ ___ _______________.
3.2
Якщо машиніст не знає про знаходження на наступній блок-ділянці поїзд після зупинки ____________ __________ і, якщо за цей час на світлофорі не з’явиться дозволяючий вогонь, вести поїзд до наступного світлофора із швидкістю не більшою ____ км/год з __________
________ і ___________________________
_____________________________________.
3.3
Якщо наступний прохідний світлофор буде в такому ж стані
3.4
Якщо після проходження у визначеному порядку прохідного світлофора із забороняючим показанням на локомотивному світлофорі з’явиться дозволяюче показання може прямувати до __________ ________,
керуючись показаннями локомотивного світлофора, але зі швидкістю не більшою __ км/год
3.5 За наявності дозволяючого вогню на локомотивному світлофорі прохідні світлофори з погаслим вогнем дозволяється проїжджати ____ _____, керуючись показанням
_________ світлофора”
Завдання №3 Заповніть таблицю: «Обов’язки машиніста під час прямування поїзда на
забороняюче показання
»
№з/п
Обов’язки машиніста
1
пильно спостерігати за _________ _______ і, у випадку зміни вогню на локомотивному світлофорі із червоного чи білого вогню АЛС на дозволяючий (_______, _______, ______-
_________), зупинити поїзд;
2
надати інформацію __________ __ _______, __________ ____________ про зупинку поїзда, вказавши конкретне місце (____________, _________, _______ ___________ __________
__________ тощо) появи _________________ показання на локомотивному світлофорі;
3
оглянути ________ ___________ від місця появи _____________ показання локомотивного світлофора на відстань ______ м у напрямку, протилежному руху поїзда. Огляд стану рейок проводить ______________ __________, а в разі його стажу роботи менше ____ місяців –
____________. Час для огляду, як правило, неповинен перевищувати _______ хвилин
4 за умови, коли локомотивній бригаді неможливо зупинити поїзд згідно вказаного порядку
(наявність нейтральної вставки на контактній мережі, повітряного проміжку, затяжного підйому, позначеного умовно дозволяючим сигналом та в інших випадках), машиніст
____________ _________ ___________ _____ _________. У цьому випадку необхідність та термін огляду колії погоджується із __________ ____________.
Завдання №4 Заповніть таблицю
: «Дії локомотивної бригади у
випадку несправності
пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації або поїзного радіозв’язку »
№з/п При управлінні поїздом (локомотивом) :
Дії локомотивної бригади

1
пасажирського, вантажно-пасажирського, вантажного поїзда або резервним
(одиночним) локомотивом – довести цей поїзд (локомотив) згідно з
_____________ __________ ___________
____________ до пункту ___________ ______
__________, де автоматична локомотивна сигналізація або радіозв’язок повинні бути
________________ або буде здійснена
_______ _________;
2
господарчі, відбудовні та пожежні поїзди згідно з ______________ __________
_____________ _____________ довести до місця _____________ __________ з
_____________ _______________.
*Посилання:
Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України
(ІСИ) - К Транспорт України», 2005–462 пс пс пс
Розгадайте кросворд
«Світлофори та сигнали» По горизонталі:
6 1
3 7
9 4
10 2
5 12 11 8
13 1. Світлофори для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попередження про показання світлофора, до якого наближається поїзд;
2. Світлофори, які попереджують про показання основного світлофору;
5. Світлофори, які дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.
7. Світлофори для огородження місць перехрещень залізничних колій трамвайними коліями;
8. Світлофори, які дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до
іншого
9. Які сигнали ми чуємо
12.Світлофори , які дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;
13. Які сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань По вертикалі:


3. Світлофори , які вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах з черговим працівником;
4. Світлофори , які дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;
6. Світлофори для повідомлення про показання вихідного, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;
10. Світлофори , які дозволяють чи забороняють проведення маневрів;
11. Світлофори, які дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки
(міжпостового перегону) на іншу;

Показання сигналу
Відповід
ність
Призначення
Показання сигналу
Відповід
ність
Призначення
Показання сигналу
Відповід
ність
Призначення
8 1.
«Кінець контактної підвіски»
7 5.
Загороджувальний світлофор
6 9. «Зупинка»
5 2.
«Колія вільна»
4 6. подача свистка
10 10. Опусти струмоприймача»
9 3.
Позначення хвоста пасажирського поїзда
9 7. Початок небезпечного місця»
12 11. «Тихіше»
3 4.
«Кінець небезпечного місця»
2 8. «Дозволяється рух із зменшенням швидкості, попереду небезпечне місце, що вимагає проходження із зменшеною швидкістю»
9 12. Граничний стовпчик


скачати

© Усі права захищені
написати до нас