Ім'я файлу: практична робота 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 18.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Дослідження парникового ефекту.doc

Урок №…

Практична робота №3

Тема: Розв’язування експериментальних задач.

Мета: перевірити і оцінити практичні вміння та навички учнів при виконання практичної робити (експериментальних задач), уміння використовувати отриманні знання про основні класи неорганічних речовин при розв’язанні експериментальних задач.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна практична робота.

Обладнання і реактиви: чисті пробірки, пронумеровані пробірки із невідомими речовинами (№1, №2, №3, №4), скляні палички, розчини речовин (Сульфати, Хлориди, Кислоти, Луги, солі Барію, аргентум (І) нітрат, лакмус, фенолфталеїн, Купрум (II) сульфат, спиртівка)

Хід уроку

I.Організація класу.

II.Актуалізація опорних знань учнів.

Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктування перед початком практичної роботи. Пояснення і обговорення практичної роботи.
III. Виконання роботи.


Інструктивна картка

Практична робота №3

Тема: Розв’язування експериментальних задач.

Мета: навчитися розв’язувати експериментальні задачі шляхом використання якісних реакцій на окремі йони.

Обладнання та матеріали: чисті пробірки, пронумеровані пробірки із невідомими речовинами (№1, №2, №3, №4), скляні палички, розчини речовин.

Інструкція: Вам необхідно визначити речовини, що містяться у пробірках під номерами. Для цього вам потрібно розділити досліджуваний розчин на декілька частин (4) і по черзі добавляти по 1 мл реактиви, які допомагають показати якісну реакцію на досліджувану речовину. Для цього ви користуєтеся таблицею 1.

Таблиця 1 – Якісні реакції

Речовина (йон)

Якісна реакція

Ознаки реакції

Сульфати (сульфат-іон)

Дія розчинних солей Барію

Білий осад

Хлориди (хлорид-іон)

Дія аргентум(І) нітрату

Білий осад

Кислоти (Н-йон)

Дія індикаторів (лакмус)

Червоний

Луги (ОН – йон)

Дія індикатора(фенолфталеїн)

Малиновий


Виконання роботи

Завдвння 1

  1. Визначте речовину, що міститься у пробірці №1 за допомогою таблиці 1. Складіть рівняння хімічної реакції. Визначте продукт реакції. Запишіть спостереження.

  2. Визначте речовину, що міститься у пробірці №2 за допомогою таблиці 1. Складіть рівняння хімічної реакції. Визначте продукт реакції. Запишіть спостереження.

  3. Визначте речовину, що міститься у пробірці №3 за допомогою таблиці 1. Складіть рівняння хімічної реакції. Визначте продукт реакції. Запишіть спостереження.

  4. Визначте речовину, що міститься у пробірці №4 за допомогою таблиці 1. Складіть рівняння хімічної реакції. Визначте продукт реакції. Запишіть спостереження.

Завдання 2

Здійснення перетворень

Експериментально здійсніть перетворення без виділення проміжних продуктів:

Купрум(ІІ) сульфат-купрум(ІІ) гідроксид-купрум(ІІ)оксид

Послідовність дій

Завдання, запитання

Спостереження, відповідь

1.


Опишіть,що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.


IV. Підведення підсумків. Оформлення звіту про виконану роботу в зошитах, формулювання висновків щодо роботи

Прибирання робочого місця.

V. Домашнє завдання.

Повторити фізичні й хімічні властивості класів неорганічних сполук, способи їх одержання
скачати

© Усі права захищені
написати до нас