Ім'я файлу: Вокально хорове виконавство.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 15.11.2020

Розвиток вокально-хорового виконавства на Буковині у ХХ столітті

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні етапи розвитку вокально-хорового виконавства на Буковині у ХХ ст.

1.1. Вокально-хорове мистецтво як предмет науково-педагогічних та музикознавчих досліджень

(охарактеризувати зміст поняття вокально-хорове мистецтво, хор ансамбль, сольний спів та ін. у працях вітчизняних науковців)

1.2. Історико-культурні обставини розвитку вокально-хорового виконавства на Буковині.

1.3. Загальна характеристика історичних етапів розвитку вокально-хорового мистецтва на Буковині

(1900 – 1918 рр. австрійський період,

1918 -1940 румунський період,

1944 – 1991 радянський,

1991 – 1999 відродження національного вокально-хорового мистецтва)

Розділ 2. Діяльність осередків вокально-хорового виконавства та митців на Буковині в ХХ ст.

2.1. Українські музичні товариства на Буковині та їх роль у популяризації вокально-хорового виконавства (1900 - поч. 40-х рр. ХХ ст.)

2.2. Творчість А.М.Кушніренка в контексті розвитку вокально-хорового мистецтва в краї досліджуваного періоду.

2.3. Особливості вокально-хорового виконавства Буковини в 90-х роках ХХ ст.

2.4. Шляхи упровадження позитивного досвіду вокально-хорового виконавства в краї у практику роботи сучасного вчителя музики.

Висновки

Мета – здійснити комплексне дослідження розвитку вокально-хорового виконавства на Буковині у ХХ ст. в контексті розвитку національної музичної культури.

Об’єкт - розвиток музичної культури і освіти на Буковині у ХХ ст.

Предмет - особливості розвитку вокально-хорового виконавства на Буковині в ХХ ст.

Завдання:

1. Проаналізувати, систематизувати і узагальнити наукову літературу з проблеми дослідження.

2. З’ясувати специфіку історико-культурних умов розвитку вокально-хорового мистецтва в краї у досліджуваний період.

3. Виокремити якісні характеристики основних етапів розвитку вокально-хорового виконавства на Буковині.

4. Визначити місце діяльності українських національно-культурних і музичних товариств та окремих митців у розвитку вокально-хорового мистецтва Буковини.

5. Запропонувати шляхи упровадження досвіду діяльності вокально-хорових колективів у практику роботи сучасної загальноосвітньої школи.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас