Ім'я файлу: промова про маркетинг.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 22.11.2021
скачати

Тема. Розвиток концепції екологічного маркетингу та біоекономіки

Вступ. Розвиток та напрям маркетингу на світового ринку напряму залежить від проблем, що є актуальними на момент його вивчення та аналізу, а так як на сьогодні його рівень досяг такої позначки, що він бере участь не лише у вирішенні економічних проблем, але так само все більше стає соціально значимим. Маркетинг – це одним із ключових моментів, що дозволяє зорієнтуватися на ринку, використовуючи всі можливості успішної діяльності на ньому. Адже завдяки йому, ми можемо задовольнити головну мету будь-якої комерційної діяльності, суть якої полягає в одержанні прибутку і його збільшенні протягом життєдіяльності підприємства, що досягається різними способами.

Актуальність. Концепція екологічного маркетингу набуває актуальності, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно-орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги) – економічно ефективні і екологічно безпечні у виробництві і споживанні з урахуванням різноспрямованих інтересів суб’єктів ринку. Екологічний маркетинг стає все більш актуальною проблемою на світовому рівні, адже екологічні зміни створили новий сегмент екологічно відповідальних споживачів, відомих як зелених споживачів. Адже економіка будь-якої країни напряму залежить сфери природокористування, як наслідок питання взаємодії підприємництва та навколишнього природного середовища означають екологізацію інноваційної й економічної діяльності, а також внесок ділових структур у вирішення даного питання.

Мета. Донести до відома майбутнім спеціалістам про новий вид маркетингу, як один із альтернативних видів маркетингу, про новий напрям розвитку, нові копцепції та можливості.

За цей період маркетингова діяльність набула універсальність і впливає на теоретичні підходи до управління природокористуванням, особливе значення при цьому приділяють дослідженням, які спрямовані на стимулювання всіх видів природоохоронної діяльності й ресурсозбереження. Проблема визначення перспективних напрямків сталого розвитку глобальних та локальних ринків, що здатні до саморегуляції особливого значення набула в умовах сучасних господарських орієнтацій на біоекономічний вектор. В пріоритетах розвитку господарських систем є введення нових орієнтирів направлених на уникнення екологічного руйнування довкілля та впровадження норм і принципів суспільно безпечного ведення бізнесу. Такий підхід потребує принципово нових економічних та екологічних стратегій розвитку ринку з врахуванням потреб сучасного суспільства , що дозволить вирішити проблеми пов’язані з обмеженістю продовольчої сировини, вичерпністю та відновлюваністю природних ресурсів, винайденням альтернативних джерел енергії та забрудненням навколишнього середовища. Саме такий біоекономічний вектор розвитку забезпечить високу якість життя не тільки сучасному суспільству, але й дасть змогу задовольнити потреби майбутніх поколінь шляхом побудови безпечної, економічно ефективної та суспільно орієнтованої системи господарювання.

Екологічний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг з урахуванням задоволення потреб орієнтованого на збереження екології і усвідомленого екологічного споживання ресурсів суспільством та урахуванням екологічних нормативів і обмежень як найважливішого фактору зовнішнього середовища , тобто це специфічний вид маркетингу, який передбачає орієнтацію усієї діяльності підприємства на задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і здоров'я людей.

Зелений маркетинг, також відомий як сталий маркетинг або екологічний. Маркетинг, що включає широкий спектр заходів від модифікації продукту до зміни виробничого процесу, упакування, а також реклами. За даними Американської маркетингової асоціації зелений маркетинг може бути визначений у трьох різних варіантах:

За даними Американської маркетингової асоціації зелений маркетинг може бути визначений у трьох різних варіантах:

По-перше, зелений маркетинг є маркетинг продуктів, які є екологічно безпечними (визначення роздрібної торгівлі).

По-друге, зелений маркетинг є розвиток і реклама продукції, яка покликана мінімізувати негативний вплив на фізичне середовище, або підвищити його якість (визначення соціального маркетингу).

По-третє, зелений маркетинг – це зусилля організацій виробляти, рекламувати, упаковувати продукти таким чином, щоб вони підлаштовувалися та вписувалися в екологічні рамки (визначення навколишнього середовища).

Причини для компаній, щоб активно впроваджувати зелений маркетинг:

Зелений маркетинг є частиною успішної маркетингової стратегії, яка дає організаціям можливість для:

1.Дифіренціація – тобто встановлення твердої точки різниці між собою та конкурентами в плані ціни, якості, зручності та інших факторів.

2.Заповнення іншої ніші –звернення до нової аудиторії та ринків.

3.Інновації – вони стають джерелом для вивчення нових можливостей, розробки програм, продукції, пропозицій та комунікацій, які можуть бути дуже успішними при використанні у власному бізнесі.

4.Мінімізація ризиків – навіть на базовому рівні, зелений маркетинг – це підхід до усвідомлення проблем на ринку та вміння йти в ногу з передовим досвідом, з інноваціями, які активно впроваджуються в сучасному світі, зниженні ризики негативних настроїв з боку будь-яких зацікавлених осіб.

Проблеми, які виникають з зеленим маркетингом

1. фірми, що використовують зелений маркетинг, повинні переконатись, що їх діяльність не вводить в оману споживачів чи промисловість, а також не порушує жодних нормативних актів або законів, що стосуються екологічного маркетингу.

2. Встановлено, що лише 5% маркетингових повідомлень від "Зелених кампаній" є справді істинними, і бракує стандартизації для автентифікації цих заяв. Не існує стандартизації для підтвердження справжності цих заяв.

3. Інвестори та корпоративні компанії повинні розглядати довкілля як головну довгострокову інвестиційну можливість; маркетологам потрібно розглянути довгострокові переваги цього нового зеленого руху. Це вимагатиме багато терпіння і ніяких негайних результатів.

4. Зелений маркетинг зосереджується на перевагах для споживачів. Якщо ціни на екологічну продукцію будуть дуже високі, вони знову втратять свою популярність на ринку. (з маркетингової та економічної точки зору)

Перспективні напрямки реалізації концепції екологічного маркетингу:

1. вивчення світового та європейського досвіду в області законодавчо-нормативних документів, норм і правил регулювання екологічно та соціально орієнтованого господарювання;

2. розробка та впровадження проектів, відповідних законодавчих та нормативних документів, які визначають стандарти використання ресурсів

3. приведення у відповідність до вітчизняних вимог зі стандартами й вимогами Європейського Союзу;

4. розробка та впровадження безвідходних біотехнологій;

5. популяризація екологічної спрямованості ринку за допомогою маркетингових інструментів;

6. забезпечення відкритої екологічно-маркетингової політики компаній для створення позитивного іміджу в очах споживачів;

7. формування зворотного зв’язку зі споживачами для оцінки ринку екологічної продукції та маркетингової діяльності щодо нього;

8. підтримка та активне впровадження інноваційних змін у культурі споживчої поведінки та формування суспільної думки щодо екологічних товарів та послуг.

Щоб забезпечити сталість розвитку в довгострокові перспективі, маркетологи повинні протистояти та шукати вирішення до всіх екологічних проблем. Розвиток енергоефективних операцій таких як контроль забруднення, вторинної та біорозкладної упаковки, екологічно безпечних продуктів, що є частиною зеленого маркетингу, який в свою чергу призводить до сталого розвитку. Вивчаючи останні тенденції в екологічному маркетингу на рівні всього світу, можна зробити висновок, що сталий розвиток потребує часу, а зелений маркетинг це один із важливих кроків та засобів, що допоможе його досягти.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас