Ім'я файлу: Аналіз заняття з ліплення.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 59кб.
Дата: 31.03.2020

СХЕМА АНАЛІЗУ
ПОКАЗОВОГО ЗАНЯТТЯ З ЛІПЛЕННЯ
ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ
-
Розташування меблів до заняття.
-підбір матеріалів для ліплення та розташування матеріалів на столах.
-розташування дітей на занятті.
- підбір пластичних матеріалів для ліплення,їх відповідність віковим особливостям дітей
-Відповідність програмового змісту заняття темі, віковій групі, зв’язок з попередніми заняттями.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
-Як організовано початок заняття.
-Чи були використані ігрові прийоми? Відповідність ігрового прийому віку дітей та темі заняття. Уміння вихователя обіграти початок заняття.
- Зацікавленість дітей на занятті.
-Якість виконання зразка, його відповідність педагогічним та естетичним вимогам.
-Методика проведення обстеження іграшки (зразка) вихователем.
-Тривалість пояснення, вказівок до роботи, правильність та доступність пояснення.
-Чи правильно сформульовано запитання до дітей.

-Чи методично правильно проведено вихователем демонстрація прийомів ліплення скульптурного зображення.?
-Які види показу були використані на занятті?(повний, частковий, поетапний).
-Оволодіння дітьми способами та прийомами ліплення.
-Вміння дітей самостійно підбирати способи ліплення відповідно віковій групі.
- Уміння дітей використовувати стеки під час ліплення.
-Чи здійснював вихователь індивідуальний підхід до дітей на занятті. Які прийоми використовував для попередження помилок, удосконалення умінь та навичок окремих дітей.
-Як добивався вихователь виконання дітьми поставлених на занятті завдань (зображувальних та технічних).
-Володіння навичками передавати характерні рухи людей та тварин, вміння дітей розташувати фігурки на підставці в сюжетному ліпленні,
Вміння використовувати виразні засоби скульптури, оволодіння навичками користуватися стекою.
-Чи вміють діти самостійно передавати свій задум в образах .
-Самостійне використання різноманітних матеріалів для ліплення: глина, пластилін, тісто та оволодіння навичками роботи з ними.
-Використання на занятті ТЗН, художнього слова, нетрадиційних технік.
-Тривалість заняття в цілому та кожної частини окремо.
АНАЛІЗ ДИТЯЧИХ РОБІТ

Відповідність дитячих робіт даній темі.
Чи встигла дитина закінчити роботу на занятті.
Схожість зображення з предметом
Чи правильно передано будову предмета, співвідношення та пропорційність частин.
Творчий підхід до виконання роботи.
Акуратність виконаної роботи.
Вміння дітей старшого дошкільного віку аналізувати роботи.
ЯК ПРОВЕДЕНО ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас