1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Kyva_bakalavr.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2305кб.
Дата: 18.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
Отазки.docx
2.2. Методологія розробки бізнес-плану
Для розробки бізнес-плану можна використовувати таку структуру [1]:

Стислий опис проекту;

Опис товару чи послуги;

План маркетингу;

План виробництва продукції;

Організаційний план;

Оцінка можливих ризиків;

Фінансовий план;
В цілому резюме повинно дати відповіді майбутнім інвесторам або кредиторам фірми (в тому числі і її акціонерам) на два питання: «Що вони отримають при успішній реалізації даного плану?» і «Який ризик втрати ними грошей?» [23].
Цей розділ повинен розроблятися в самому кінці складання бізнес- плану, коли досягнута повна ясність по всіх інших питань [23].
У розділі резюме визначаються в пріоритетному порядку всі напрямки діяльності фірми, цільові ринки по кожному напрямку і місце фірми на цих ринках. По кожному напрямку встановлюються цілі, до яких фірма прагне, стратегії їх досягнення, що включають перелік необхідних заходів [23].
Резюме бізнес-плану - це короткий огляд всіх основних питань змісту його кожного розділу. Воно пишеться після того як буде розроблений бізнес- план повністю і проведена оцінка його економічної ефективності.
Слід мати на увазі рекламний характер резюме і тому необхідно докласти максимум зусиль для лаконічно, зрозумілого і інформативного висвітлення основних питань, які цікавлять інвестора це єдина частина бізнес-плану, яку читають повністю всі інвестори [13].

20
Характеристика продукції. Перш за все, варто дати короткий опис ваших продуктів або послуг, а потім зупинитися на окремих якостях і функціональних характеристиках, які мають особливо велике значення для покупців або відрізняють вас від конкурентів. Не забудьте привести приклади використання пропонованої продукції [14].
Аналіз продукції конкурентів, наявної на ринку. Після представлення власного товару чи послуги, необхідно провести аналіз пропозицій прямих конкурентів. Описати функціональні і споживчі властивості аналогічної продукції на ринку [14].
Варто звернути увагу на те, які продукти і послуги пропонують інші компанії, що працюють в цій сфері, які технології і обладнання вони використовують, яким методам просування і стимулювання збуту вони віддають перевагу, як будують свою політику ціноутворення. Необхідно зібрати якомога більше інформації про основних гравців на ринку, на який ви збираєтеся виходити зі своєю пропозицією. Для цього з'ясуйте, хто є конкурентами - прямими і непрямими. Потім потрібно визначити найбільш успішних з них [14].
Маркетинговий план є дуже важливим розділом. Для його написання, команді, що створює проект, необхідно провести маркетингові дослідження, результати яких і повинні бути представлені в даному пункті. Перш ніж починати дослідження, необхідно визначити його завдання [15].
Спочатку компанії необхідно знайти відповідь на наступні питання
[23]:

На яких ринках діє або буде діяти фірма? Які типи ринків використовуються фірмою?

Які основні сегменти цих ринків по кожному виду товару
(послуги)?

Про ранжирувані ринки, на яких діє або буде діяти фірма, по комерційній ефективності й інших ринкових показниках?

21

Що впливає на попит на товари (послуги) фірми в кожному з цих сегментів?

Які перспективи зміни потреб покупців у кожному із сегментів ринків?

Як передбачається реагувати на ці зміни?

Яким чином відбувається вивчення потреб і попиту?

Яка загальна й імпортна ємності кожного національного ринку і використовуваного сегмента по всіх товарах фірми?

Які прогнози розвитку ємності сегментів на кожному з ринків?

Яка реакція ринку на нові товари?

Чи проводяться тестування ринку і пробні продажі?
Оцінка ємності і частки ринку необхідна з двох основних причин. По- перше, місткість ринку дозволить оцінити перспективність ринку. По-друге, визначення ємності і частки ринку дозволить організації зрозуміти, яким буде планований обсяг продажів. В рамках даного розділу може бути оцінена як ємність ринку в цілому, так і ємність сегмента, в якому знаходиться товар
[22].
Ємність ринку - це кількість товару, яке може бути продано на даному ринку. Ємність ринку може бути визначена в вартісному або в натуральному вираженні. І вартісне і натуральне вимір ємності ринку доцільно і має свої плюси і мінуси [22].
Основною перевагою визначення ємності ринку в натуральному вираженні є точність, т. Е. Можна точно дізнатися, скільки товару необхідно ринку. Недоліком є те, що не враховуються відмінності в цінах. В результаті при проведенні конкурентного аналізу можна невірно визначити положення організації на ринку. Оцінку місткості ринку у вартісному вираженні використовують навіть на тих ринках, де товари не є порівнянними за показниками в натуральному вираженні [22].

22
Головним же завданням будь-якого маркетингового дослідження є визначення існуючого попиту на продукцію або послуги, і отримання потрібної інформації для формування планів виробництва і збуту. Так, в процесі проведеної роботи повинна бути ідентифікована цільова група або групи, потреба яких у вашій послузі або товарі буде невдоволеною, що забезпечить вашому проекту попит, а значить, і фінансову стабільність [15].
У більшості випадків маркетинг здійснюється з наступними цілями
[15]:

Аналіз потреб потенційних клієнтів і можливого попиту з урахуванням вартості послуг і платоспроможності споживача. Аналіз ринку, на якому буде працювати організація або підприємство, умов, необхідних для просування проекту. Використання отриманих даних для створення ефективної виробничої чи організаційної програми.

Аналіз ризиків і позитивних умов, які можуть призвести до зростання або навпаки, падіння попиту на виготовлену продукцію або послуги, що надаються;

Визначення рівня якості продукції або послуг, оцінка їх в контексті реальної конкуренції, пошук способів, здатних поліпшити показники;

Ідентифікація та шляхи використання конкретних систем збуту і способів збільшення попиту: визначення цінової політики та стратегії просування товару або послуги;

Визначення ефективності маркетингової стратегії в цілому і оцінка можливості здійснення перерахованих вище завдань.
Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом поширення оплаченої ними
інформації, сформованої таким чином, щоб надати посилене вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію обраної споживчої аудиторії. Багато починаючі або знаходяться на ранній стадії розвитку фірми

23 не володіють значними коштами для реклами, якщо взагалі їх мають.
Підприємці, наприклад, можуть встановлювати контакти з місцевими засобами інформації, які часто пишуть про новий бізнес в окрузі. Таким чином, можна отримати безкоштовну рекламу [23].
Прогноз продажів зумовлює очікуваний щорічний, а для першого року щомісячний обсяг продажів і виручку від продажів. він необхідний для оцінки потреб організації в ресурсах всіх видів. Прогнозування продажів є основою розробки фінансового плану організації в складі бізнес-плану. При цьому важливо враховувати, що прогноз продажів визначає час продажів.
Надходження коштів за продану (реалізовану) продукцію здійснюється пізніше, але у встановлені терміни. Їх порушники піддаються відповідним санкціям [22].
Надійність, рівень достовірності прогнозів залежать від багатьох факторів. Серед них горизонт прогнозування - терміни реалізації прогнозів.
Чим вони коротші, тим за інших рівних умов точніше прогноз. Зазвичай прогнози складаються на п'ять років. У практиці прогнозування використовуються три методи: статистичний; експертних оцінок; беззбитковості [22].
Наступний розділ бізнес-плану, містить опис всього виробничого процесу, і готується тільки тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом будь-якої продукції або наданням послуги. Залежно від виду бізнесу в виробничому плані дається короткий опис технологічного процесу виготовлення продукції або надання послуги [16].
Виробничий план формується на основі плану збуту продукції, що випускається або надання послуги. Для грамотного представлення бізнес- плану, потрібно добре знати яка сировина та допоміжні матеріали можуть знадобитися для успішної роботи компанії. І ці потреби повинні бути чітко скоординовані з заявленим, для роботи компанії, обладнанням. Необхідно вказати, у кого і на яких умовах планується придбання сировини, як буде проводитися його доставка, відповідність поставок виробничим циклом. Чим

24 більш продумано і детальніше буде Ваше опис, тим надійніше буде виглядати Ваш план. Так само варто обумовити всі можливі нюанси з персоналом компанії. Загалом, в цьому розділі складається повний опис всіх виробничих ресурсів компанії [16].
Основу виробничого плану містить [17]:

загальний підхід до організації виробництва;

необхідну сировину і матеріали, їх джерела та умови поставки;

технологічні процеси на виробництві;

необхідне обладнання і його потужність.

вимоги щодо трудових ресурсів (виробничий,
інженерно- технічний та адміністративний персонал, умови праці, структура і склад підрозділів, навчання персоналу , передбачувані зміни в структурі персоналу в міру розвитку підприємства).
Головне завдання даного розділу - підтвердити розрахунками, що створювана фірма (індивідуальний підприємець) в стані реально виробляти необхідну кількість товарів (послуг) в потрібні терміни та з необхідною якістю [16].
Організаційний план - це частина бізнес плану організації, в якому вказується склад учасників - партнерів даного проекту, і описується структура за допомогою якої, партнери організації, співпрацюючи один з одним будуть домагатися поставлених цілей організації. Також в плані відображаються основні умови і вимоги, орієнтовані на розробку і випуск з виробництва нових видів продукції, товарів, робіт або послуг, в заплановані для цього терміни [19].
Реалізація будь-якого плану вимагає людських ресурсів, тому основна мета даного розділу бізнес-плану - показати потенційному інвесторові або партнеру, що існуюча організаційна структура підприємства і рівень компетентності персоналу дозволять ефективно реалізувати пропонований проект. інвестор повинен отримати інформацію про те, хто буде здійснювати

25 проект і керувати ним, яким чином будуть розподілятися повноваження між керівними працівниками підприємства на практиці [22].
Керівним працівникам потенційні інвестори відводять виключно важливу роль в організації роботи підприємства, в забезпеченні конкурентоспроможності, оскільки інвестують в людей, довіряючи свої матеріальні і нематеріальні ресурси насамперед тим виконавцям, які здатні успішно реалізувати бізнес-ідеї, закладені в бізнес-проект [22].
Структура органів управління визначається організаційно-правовою формою, але не повністю. Наприклад, система управління ТОВ може бути дво або три рівневим: збори співзасновників; рада директорів; одноосібний топ-менеджер; колегіальний виконавчий орган [18].
В організаційному плані також підлягає розгляду система управління наміченими діями і планом в цілому, структура організації, схема з описом співпраці всіх партнерів по проекту, опис всіх розрахунків реалізації проекту включно з графіком робіт, перерахування підрозділів організації, які братимуть участь в реалізації проекту з зазначенням їх функцій , опис координування все взаємопов'язаних підрозділів і служб підприємства в здійсненні намічених дій, формування супровідної документації до проекту.
В процесі розробки організаційного плану також слід приділяти увагу характеристиці майбутнього персоналу підприємства, необхідного в здійсненні поставлених цілей, а саме [19]:

Потреба організації в нових кадрах;

Характеристика кваліфікації майбутніх працівників (освіта, досвід роботи на попередніх посадах, проф. Підготовка);

Можлива зайнятість працівників
(постійна робота, за сумісництвом і ін.);

Величина заробітної плати в залежності від професії;

Наявність потрібних фахівців на підприємстві, рівень спеціальної підготовки та додаткових умов, які необхідні для виконання працівниками завдань проекту (будь - які матеріальні пільги і ін.);

26

Опис системи заохочення і стимулювання результатів праці працівників (система проф. Підготовки, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка працівників з метою

Навчання персоналу зайнятого здійсненням наміченого плану); оцінка необхідної кількості адміністративно-управлінського персоналу, яке буде вести успішний контроль і управління проектом.
Оцінка ризиків - в загальному випадку це процес визначення ймовірності виникнення факторів ризику, тобто певних подій або ситуацій, здатних негативно вплинути на розвиток проекту (бізнесу) і досягнення запланованих результатів. У вузькому сенсі оцінка ризиків – це визначення кількісним або якісним способом величини ризиків [20].
Класифікація ризиків:
До природних ризиків відносяться ризики стихійних лих, такі як землетруси, повені, урагани, тайфуни, удари блискавки, виверження вулканів
[21].
Чисті ризики, або статичні, практично завжди завдають підприємству збиток, тобто пов'язані тільки з втратами для підприємницької діяльності. Це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення шкоди власності або незадовільної організації [21].
Спекулятивні ризики, або динамічні, - це ризики непередбачених змін вартісних оцінок управлінських рішень фірми, а також зміни ринкових відносин або політичних обставин. Вони характеризуються тим, що можуть бути пов'язані як з втратами, так і з отриманням додаткового прибутку по відношенню до очікуваних результатів [21].
Виробничі ризики - це ризики, характерні для виробничої діяльності та пов'язані зі збитками від зупинки виробництва з різних причин, а також з неадекватним використанням техніки і технології, основних і оборотних фондів, виробничих ресурсів і робочого часу [21].
Фінансові ризики - це ризики, пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів). Фінансові ризики підрозділяються

27 на два види: ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу. За типом втрат фінансові ризики поділяють на прямі майнові ризики і ризики, пов'язані із зобов'язаннями, тобто ризик збитків з вини конкурентів, співробітників або партнерів в зв'язку зі змінами умов виконання зобов'язань [21].
Загальна послідовність оцінки ризиків типова, вона складається з п'яти етапів, що включають такі дії [20]:

виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик;

ідентифікація всіх можливих ризиків, властивих даного проекту;

оцінка рівня окремих ризиків і ризику проекту в цілому, що визначає його економічну доцільність;

визначення допустимого рівня ризику;

розробка заходів щодо зниження ризику.
Перші два етапи оцінки можуть бути виконані з урахуванням конкретної ситуації і з застосуванням і аналізом загальної класифікації ризиків, представлених вище. Відповідно до цього послідовність оцінки ризиків поділяється на два взаємно доповнюють один одного напряму дослідження ризиків - якісний (перший, другий і п'ятий етапи) і кількісний аналіз (третій, четвертий і п'ятий етапи), тому методи аналізу ризиків можуть бути класифіковані також відповідно до цього [20].
Фінансовий план - заключний розділ бізнес-плану. Професійно складений фінансовий план є найважливішим документом, що дає уявлення про реальну оцінку інвестиційної привабливості даного бізнесу, його рентабельності це один з ключових розділів бізнес-плану [22].
Мета фінансового плану - дати чітке бачення повної картини очікуваних фінансових результатів діяльності організації за реалізації проекту. Тільки після складання фінансового плану можна зробити висновок про прибутковість проекту, його економічної ефективності. Тому розробка фінансового плану – вкрай важливий елемент бізнес-планування [22].

28
Баланс підприємства складається після закінчення звітного періоду і відображає результати прийнятих керівництвом підприємства рішень.
Зокрема, він показує поточну величину оборотного і основного капіталу, наявність грошових коштів в касі і на рахунках, вартість матеріальних і нематеріальних активів, розмір акціонерного капіталу на даний момент часу,
інші джерела формування коштів підприємства, боргові зобов'язання і т.д.
Звіт про прибутки і збитки, або звіт про фінансові результатах, дозволяє показати, наскільки ефективно працює господарська структура підприємства протягом певного періоду [23].
Звіт про рух грошових коштів покликаний продемонструвати, наскільки добре підприємство керує своїми грошовими коштами для забезпечення ліквідності.
Основні вимоги до розробки фінансового плану [22]:

Розраховані дані повинні бути достовірними: в разі істотних відхилень від середньогалузевих фінансових показників необхідні пояснення з цього приводу.

Функціонування організації в умовах ринкової невизначеності обумовлює доцільність розробки декількох сценаріїв фінансового плану, навіть якщо не всі вони будуть представлені в повному обсязі в остаточному варіанті фінансового плану.

Зміст бізнес-плану і, перш за все, його заключного розділу - фінансового плану - має відповідати реальній обстановці, зовнішньому середовищі функціонування організації; тому необхідно постійно уточнювати фінансові розрахунки і показники фінансової діяльності організації протягом усього періоду вивчення цього документа партнерами та
інвесторами.
Визначення розрахункового періоду і кроку розрахунку. від цих показників залежать ступінь деталізації і тривалість планування.
Розрахунковий період охоплює часовий інтервал від початку проекту до його

29 припинення. Мінімальний термін закінчення проекту не може бути менше, ніж термін його окупності [22].
Юридичний план в цьому розділі, який важливий для нових підприємств і фірм, вказується та форма, в якій намічається вести справи.
Практично, мова йде про форму власності і правовий статус організації: приватна фірма, кооператив, державне підприємство [23].
Кожна з цих форм має свої особливості, свої плюси і мінуси, які теж можуть вплинути на успіх проекту і тому цікаво для інвесторів і партнерів.
Конкретне наповнення розділу відповідно залежить від обраної правової форми організації. Західні інвестори вважають за краще мати справа з підприємцями, котрі вкладають в справу свої власні кошти [23].
Мале підприємство - найбільш короткий шлях до успіху для починаючого підприємця, особливо в сфері переробної промисловості і сільського господарства. Ефективність малих підприємств полягає в тому, що вони здатні активізувати структурну перебудову економіки, дати широку основу вибору потенційним споживачам і нові робочі місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту
[23].

1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас