1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: bibliofond.ru_882016.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1210кб.
Дата: 19.03.2021
скачатиРозробка туристичних маршрутів
План
Вступ

. Туристичний маршрут як складова туристичного продукту

.1 Поняття про маршрут туру

.2 Класифікація маршрутів

.3 Фактори вибору виду маршруту

. Етапи розробки туристичного маршруту

.1 Вибір пунктів

.2 Ієрархізація пунктів

.3 Вибір початкового та кінцевого пунктів

.4 Розробка схеми

.5 Оптимізація маршруту

.6 Програмне забезпечення маршрутного туру

.7 Організаційно-технічні засоби

.8 Документація

. Основні аспекти формування туристичного маршруту

.1 Затвердження паспорту маршруту

.2 Пекіжд та інклюзив тур

.3 Маркетингове обґрунтовування вартості подорожі

Висновки

Список використаної літератури та джерел

Вступ
Актуальність теми дослідження. В наш час туризм став масовим явищем і має не тільки розважальне, а й пізнавальне значення. Саме туризм з його широкими можливостями та багатими туристичними ресурсами створює всі умови для відпочинку і цим реалізує функцію естетичного, культурного та духовного збагачення особистості.

Основним ринковим продуктом у туризмі є тури - спеціально розроблені програми в комплексі з системою заходів для їх реалізації, спрямовані на задоволення мети відпочинку.

Розробка турів, їх ринкова реалізація і організація споживання є основою діяльності туристичних підприємств - туроператорів і турагенцій. Це найбільш трудомістка робота, виконання якої вимагає різнобічних знань і навичок як теоретичного, так і практичного характеру.

Вибір географічного напрямку (країни, конкретного туристичного центру) і рівня відпочинку під час туру в значній мірі залежить від наявності грошових коштів та досвіду попередніх поїздок.

Привабливість території для розвитку певних видів туризму залежить від її природного та історико-культурного потенціалу. У Чехії він представлений чудовими кліматичними, бальнеологічними ресурсами, історичними і архітектурними пам’ятками, народними промислами, музеями, тобто сукупністю об’єктів матеріальної і духовної культури.

Ступінь розробленості теми. Загальному розумінню дослідження питань проектування різноманітних турів допомогли теоретичні положення праць А.П. Дуровича, М.В. Єфремової, А.С. Копанєва, О.О. Любіцевої, Н.І. Норіциної, Т.О. Примак. Проте деякі питання вимагають більш детального вивчення. Особливо це стосується специфіки розробки маршрутів і турів вихідного дня, процесів обслуговування туристів під час таких турів, особливостей обрання закладів розміщення, харчування, підбору екскурсій.

Метою роботи є вивчення основних етапів створення туристичного маршруту.

У відповідності з поставленою метою необхідно вирішити завдання:

· дослідити туристичний маршрут як складову туристичного продукту

· виявити етапи розробки туристичного маршруту

· розглянути основні аспекти формування туристичного маршруту;

Об’єктом дослідження є особливості розробки турів.

Предметом дослідження є технологічний процес створення туру.

Джерельну базу дослідження склали праці В.Г. Герасименко, В.Г. Гуляєва, О.М. Ільїної, Н.С. Морозової, М.А. Морозової, Т.Л. Мостенської, В.С. Сеніна. Теоретичні питання розробки нових турів було досліджено за навчальними посібниками В.К. Бабарицької та О.Ю. Малиновської "Менеджмент туризму. Туроперейтинг"; О.О. Любіцевої "Методика розробки турів"; М.П. Мальської, В.В. Худо, В.І. Цибуха "Основи туристичного бізнесу".

Структура курсової роботи: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

1. Туристичний маршрут як складова туристичного продукту


  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас