Ім'я файлу: ПРАКТИЧНА РОБОТА.docx
Розширення: docx
Розмір: 48кб.
Дата: 16.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Робота 1- квест.docx

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3
ТЕМА: Розробка блок-схем алгоритмів циклічних обчислювальних процесів.

МЕТА РОБОТИ: Закріпити навички відтворення за блок-схемою алгоритму умови задачі; складання блок-схем циклічних алгоритмів розв’язування задач.
Обладнання: ПК, текстовий редактор, графічний редактор.
КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Алгоритм циклічної структури (циклічний алгоритм) - алгоритм, в якому виконувана послідовність дій повторюється багато разів при різних значеннях вхідних у них величин. Багаторазово повторюються ділянки називаютьсяциклами. ри розв’язуванні багатьох задач доводиться багато разів обчислювати одні і тіж вирази для різних значень змінних величин або повторювати ідентичні дії. При цьому будують циклічний алгоритм.

Цикл(вказівка повторення) - це алгоритмічна конструкція, за допомогою якої деяка серія операторів повторюється деяку кількість разів для різних значень величин, що є в циклі.

Кількість повторень у циклі повинна бути скінченною. Розрізняють цикли, де ця кількість відома заздалегідь , та де вона не відома (цикл з передумовою). Кількість кроків циклу при цьому залежить від виконання або не виконання деякої умови, яка перевіряється на кожному кроці циклу.

цикл з передумовою - коли ми спочатку перевіряємо умову, а потім виконуємо деяку послідовність дій; цикл с післяумовою- спочатку ми виконуємо хоч один раз необхідну послідовність дій, а потім перевіряємо, чи не досягли ми бажаного результату.

Мовою блок-схем обидва типи циклів виглядають наступним чином:
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1.Що таке цикл- це алгоритмічна конструкція, за допомогою якої деяка серія операторів повторюється деяку кількість разів для різних значень величин, що є в циклі.

2.Що таке лічильник циклу-Кількість повторень у циклі повинна бути скінченною. Розрізняють цикли, де ця кількість відома заздалегідь , та де вона не відома (цикл з передумовою). Кількість кроків циклу при цьому залежить від виконання або не виконання деякої умови, яка перевіряється на кожному кроці циклу.

цикл з передумовою - коли ми спочатку перевіряємо умову, а потім виконуємо деяку послідовність дій; цикл с післяумовою- спочатку ми виконуємо хоч один раз необхідну послідовність дій, а потім перевіряємо, чи не досягли ми бажаного результату.
ВИКОНАННЯ РОБОТИ

13.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  1. Які є види циклів: Є цикл з передумовою і цикл с післумовою

  2. Що таке тіло циклу-складається з операторів, що повторяється у програмі.

  3. Які блоки використовуються для зображення циклічних алгоритмів-
  1. Для чого потрібна змінна циклу-Висновок: Ми закріпили навички відтворення за блок-схем алгоритму умови задачі;складання блок-схем циклічних алгоритмів розв’язування задач
скачати

© Усі права захищені
написати до нас