Ім'я файлу: ТалашВ.С. МН3-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 48кб.
Дата: 30.09.2020

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра менеджмент


Курсова робота

З дисципліни: «Планування діяльності підприємства»

На тему: Розробка бізнес-плану підприємства СТО " Автоплюс "

Виконав:

Студент групи МН 3-1

Талаш В.С.

Перевірив:

доцент, кандидат економічних наук

Литвишко Лілія Олександрівна

Київ – 2020

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………....3

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства та галузі……………....4

Розділ 2. Характеристика послуг та ринків збуту………………………...6

Розділ 3. Характеристика конкурентного середовища…………………...7

Розділ 4. План маркетингу…………………………………………………10

Розділ 5. Організаційний план…………………………………………….11

Розділ 6. Фінансовий план…………………………………………………14

Розділ 7. Оцінка ризику та страхування…………………………………..17

Висновок…………………………………………………………………………20

Список використаних джерел…………………………………………………..21

Вступ

Актуальність ідеї відкриття автосервісу обумовлена тим, що розвиток малого бізнесу - це основна умова встановлення конкурентного середовища. Для розвитку цього сектору економіки в роботу буде розглянуто відкриття підприємства в сфері малого бізнесу.

Основним напрямком діяльності автосервісу буде кузовний ремонт автомобілів.

Метою даної курсової роботи - є складання бізнес плану по розробці підприємницької ідеї по відкриттю автосервісу.

В курсовій роботі увага зверталась на такі питання:

- розробка і складання бізнес плану по розробці підприємницької ідеї по відкриттю автосервісу;

- вивчення конкурентів по виду діяльності по відкриттю автосервісу;

- вивчення ринкових ситуацій і заходів щодо їх усунення і негативної дії;

- визначення ринку збуту послуг;

- визначення прогнозованого прибутку та приблизних затрат, практичної значимості бізнес плану на старті діяльності;

- визначення основного направлення діяльності підприємства.

Об'єктом курсової роботи є підприємницька ідея по відкриттю автосервісу.

Суб'єкт курсової роботи - автосервіс.

Як відомо, метою кожного підприємства є отримання прибутку, що в свою чергу залежить від конкурентоспроможності підприємства, тієї позиції, яку займає підприємство на даному виді ринку.

Тому для успішного порівняння та аналізу застосовується система бізнес-плану. Як відомо, для будь-якого підприємства чи фірми бізнес-план є основою для подальшої діяльності в тому чи іншому напрямку. Склавши бізнес-план, фірма може будувати конкретні плани на певний період, планувати свою діяльність, спираючись на цілком конкретні цифри.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

Інформаційною базою курсової роботи є - підручники і навчальні посібники з економіки, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, організації комерційної діяльності підприємства.

бізнес план автосервіс ремонт

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства та галузі

Організаційно-правова форма підприємства - індивідуальне підприємництво. Найменування підприємства, СТО "Автоплюс". Штат співробітників більш детально розглядається у розділі "Організаційний план".

З кожним працівником даного підприємства укладається трудовий договір, в якому обговорюються наступні положення:

1. права та обов'язки працівника;

2. права та обов'язки роботодавця;

3. час роботи;

4. вид і форма оплати праці.

Згідно з трудовим договором, у працівників погодинна заробітна плата, тарифна ставка 55 грн. / год, восьмигодинний робочий день, п'ятиденний робочий тиждень. Крім основної заробітної плати, працівники підприємства отримують відсоток від прибутку підприємства, в сумі 15% від прибутку, що так само обумовлене в трудовому договорі. На думку автора, даний хід так само буде впливати на якість роботи, тому що працівники підприємства будуть зацікавлені в залученні клієнтів, а так само якості надаваних ними послуг.

Послуги, що надаються СТО "Автоплюс", - кузовний ремонт автомобілів, який полягає в наступному:

Вирівнювання пошкоджених деталей кузова автомобіля (рихтування);

Фарбування пошкоджених деталей кузова автомобіля;

Заміна не підлягають відновленню деталей кузова автомобіля.

Автором обрана вузька спеціалізація послуг, що надаються виходячи з таких міркувань:

по-перше, вузька спеціалізація дозволяє збільшити конкурентоспроможність підприємства виходячи з кваліфікованого штату підприємства;

по-друге, за рахунок вузької спеціалізації, якість послуг, що надаються буде високим, що дозволить завоювати перевагу потенційних клієнтів при виборі до кого звертатися за даним видом послуг;

по-третє, за рахунок того, що підприємства є малим, можна з легкістю впроваджувати інноваційні технології, при наданні послуг, що зменшує час, за який буде проводитися кузовний ремонт.

Даний автосервіс буде орієнтуватися на наданні послуг в сфері ремонту автомобілів, а точніше на кузовному ремонті.

Форма автомобіля залежить від компоновки і конструкції, застосовуваних матеріалів і технології виготовлення кузова. В свою чергу, виникнення нової форми примушує шукати нові технологічні прийоми і нові матеріали. Кузов - частина автомобіля чи іншого транспортного засобу, призначена для розміщення пасажирів і вантажу. Кузов кріпиться до рами автомобіля. Бувають також безрамові кузови, виконуючи одночасно функцію рами - до них прикріплюються інші вузли і агрегати автомобіля. Якщо на різних автомобілях встановити бампери різної висоти, то при зіткненні двух машин вони можуть залишитись неушкодженими, в той час як кузов буде зіпсовано. Для цього розроблені стандарти які визначають висоту установки і ударопоглинаючі характеристики бамперів. При ДТП будь якому авто потрібен ремонт, в тому числі й кузовний. Саме ці поняття є головними в послугах які надаються СТО "Автоплюс".

Відкрити підприємство планується в місті Бориспіль, Київської області. Взявши в оренду гараж площею 30 квадратних метрів, зробити закупівлю необхідного обладнання та найняти кваліфікованих робітників.

Для проникнення на ринок необхідно провести якісний маркетинговий хід, а точніше рекламну кампанію. Розмістити рекламу на рекламних щитах, спеціалізованих інтернет-ресурсах, газетах, також можливе розміщення реклами на радіо.

Конкурентами в даному місті є - СТО "Авто 24/7", ПП "Ваша машина", ПП "Гайка" та СТО "Ремонт". Підприємства існують достатньо довгий час і є доволі сильними конкурентами які мають авторитет на ринку. Але все ж можливий перехват долі ринку за допомогою інноваційної техніки, висококваліфікованих спеціалістів, робота яких дозволить знизити собівартість послуг і як наслідок вартості наданих послуг. Також наданий високий рівень етикету, системи постійних знижок, продуктивної рекламної діяльності забезпечать створення постійної клієнтської бази, та заохотить приплив нових клієнтів.

В основі цінової стратегії даного підприємства лежить стратегія проникнення на ринок, тобто надані послуги в короткий термін проникають на ринок, підприємство стає популярним і впізнаваним. Також застосовується стратегія слідування за лідером, тобто за рахунок прийнятної ціни забирається частина споживачів у фірми лідера.

Основною метою відкриваємого підприємства є отримання прибутку, а такі цілі як: задоволення потреб в даній сфері послуг, є звичайно другорядними, але в той самий час і є основою прибутку СТО.

Розділ 2. Характеристика послуг та ринків збуту

Підприємство СТО "Автоплюс" надає послуги по кузовному ремонту автомобілів.

Передбачуваний об'єм продажу - 3-4, в середньому 3.5 автомобіля в неділю, тобто 0.5 авто в день. Середня ціна 5000 гривень. В місяці 26 робочих днів, шестиденна робоча неділя. З цього розраховуємо об'єм продажу за місяць - 0.5*26= 13 автомобілів, в грошовому вираженні - 13*5000=65000 грн. За рік - 65000 * 12= 780000 грн.

Для розширення і стабільного розвитку підприємства використовують методи стимулювання збуту, впровадження інновацій в процесі виробництва, інакше послуги не будуть конкурентоспроможними. В галузі автосервісу має місце абсолютна конкуренція, тобто існує достатня кількість стійких, постійних конкурентів. Стартовий капітал відкриваємого підприємства - 700 000 гривень.

Виробнича потужність станції технічного обслуговування - 3-4 автомобіля за тиждень, тобто 13 авто за місяць.

Найбільш конкурентоспроможними є підприємства, де на високому рівні налагоджена робота всіх підрозділів і служб. Для ефективної діяльності кожної служби і окремо кожного співробітника планується використання матеріальних заохочень, а також премій за перевиконання плану в відсотковому відношення до перевиконання плану.

Сегментування ринку - це розділення ринку на окремі сегменти, які відрізняються можливостями ринку того чи іншого товару виробника.

Сегмент ринку - це частина ринку, групи споживачів послуг, які володіють визначеними ознаками і суттєво відрізняються від інших груп і секторів ринку.

Метою сегментування є виявлення у кожної групи покупців відносно однорідних потреб у товарах і виходячи з цього зорієнтувати товарну, збутову політику організації.

Основні цілі сегментування:

1. визначення характеристик, які повинен мати товар, послуга;

2. визначення груп основних споживачів надаваних послуг.

При наданні послуг по кузовному ремонту підприємство орієнтується на:

1. категорії людей, що мають автомобіль;

2. на водіїв віком від 18 до 42 років;

3. на споживачів заробітна плата яких більше 5000 грн в місяць;

При реалізації послуг підприємство орієнтується на ринок споживачів околиць міста Бориспіль, Київської області а також на випадкових проїзних яким знадобиться допомога.

В даному місті головними конкурентами є СТО "Авто 24/7" та ПП "Ваша машина".

Об'єм ринку по статистичним даним КиївАвтоДор міського округу м. Бориспіль складає 2 100 000 грн.

Розрахуємо долю ринку відриваємого підприємства - 780000 * 100% / 2 100 000 = 37%

В майбутньому плануються заходи щодо збільшення асортименту надання послуг - впровадження в асортимент технічного обслуговування і огляду автомобілів, ремонт двигунів, заміна, накачка і підбір шин, тобто розвиток в напрямку шиномонтаж.

Розділ 3. Характеристика конкурентного середовища

Як вже було зазначено в попередніх розділах головними конкурентами даного підприємства в місті є - СТО "Авто 24/7", ПП "Ваша машина", СТО "Ремонт" та ПП "Гайка". Наші конкуренти доволі давно існують на ринку і заробили авторитет серед споживачів. Характеристика щодо основних показників якості роботи конкурентів та ставлення до них споживачів наведено у табл.3.1.

Імена і адреси основних конкурентів СТО "Автоплюс"

1. СТО "Авто 24/7" - м. Бориспіль, вул. Лісова 24

2. ПП "Ваша машина" - м. Бориспіль, пр. Гагаріна 7б

3. СТО "Ремонт" - м. Бориспіль, вул. Горького 3

4. ПП "Гайка" - м. Бориспіль, вул. Мухіна 18.

Таблиця 3.1.Основні фактори успіху

СТО "Авто24/7"

ПП "Ваша машина"

СТО "Ремонт"

ПП "Гайка"
Середня ціна послуг

3250грн

4000грн

3800грн

4000грн
Якість послуг*

4.5

4

4.2

3.8
Середній термін виконання

7-10днів

5-8днів

6-8 днів

4-8 днів
Річний прибуток

700000грн

660000грн

680000

650000
Середня кількість клієнтів

4 авто/тиждень

2.5 авто/тижнень

3.5 авто/тиждень

2 авто/тиждень


*Якість послуг - оцінка проводилась ґрунтуючись по опитуванні клієнтів за 5ти бальною шкалою (5 - відмінно, 1 - не відповідає вимогам).

З розглянутої в табл.3.1 характеристики можна сказати, що успішнішими і сильнішими в даній сфері роботи є СТО "Авто 24/7" та СТО "Ремонт". Потрібно зауважити, що на даних АТП використовуються подібні стратегії розвитку: максимальне використання інноваційних технологій та нового обладнання за доволі демократичні ціни в порівнянні з конкурентами.

СТО "Авто 24/7" та СТО "Ремонт" є більш успішними ніж ПП "Ваша машина" та ПП "Гайка". Зважаючи на те що на даному ринку СТО "Авто 24/7" знаходиться лише два роки, а СТО "Ремонт" - 3 роки, на відміну від ПП "Ваша машина" яке вже існує п'ять років, а ПП "Гайка" - 6 років, підприємства швидко перехопили значну кількість споживачів завдяки використанню новіших технологій та ціновій політиці. СТО "Авто 24/7" використовує постійні заохочення для свої клієнтів, часто приймає участь у різноманітних виставках у сфері автомобільного обслуговування. В свою чергу СТО "Ремонт" має більш широку спеціалізацію, чим приваблює клієнтів. Потрібно зазначити, що при використанні нових технологій і стратегій СТО "Авто 24/7" є головним конкурентом нашого підприємства, так як має найбільший прибуток серед усіх АТП на даному ринку, якісно виконує свої послуги, і користується найбільшим попитом серед споживачів. Тому планується перехопити частину споживачів у нього завдяки новішому устаткуванню, та розширенні сфери діяльності.

Потрібно також зауважити, що незважаючи на більш вдале розміщення ПП "Ваша машина" не користується достатнім попитом у клієнтів, і маючи застаріле обладнання не може на належному рівні конкурувати з даними АТП та нашим СТО "Автоплюс".

Опираючись на відгуки споживачів, які були опубліковані у місцевій газеті на базі незалежного опитування, де було зазначено, що хоч якість обслуговування проводиться на належному рівні, але етикет і відношення до клієнтів не завжди відповідає вимогу, планується запровадити політику етикету на СТО "Автоплюс". Це дасть змогу приваблювати споживачів належним відношенням, спілкуванням та зовнішнім виглядом персоналу.

На основі розглянутих вище даних, можемо розрахувати приблизний відсоток який займає кожне підприємство на даному ринку. Розрахунок проводився згідно розрахунків другого розділу - долі ринку підприємства.

Рис 3.1 Доля ринку підприємства

Як і було зазначено раніше головними конкурентами є СТО "Авто 24/7", яке займає 23% ринку, та СТО "Ремонт" - 20%. Потрібно зазначити,що розраховувався відсоток з урахуванням долі нашого підприємства, СТО "Автоплюс".

Наші конкуренти на ринку авто послуг достатньо довгий час, що дає змогу нам проаналізувати їх поведінку, на базі їхніх помилок, та відгуків споживачів впровадити належні умови розвитку та функціонування СТО "Автоплюс". Адже наша головна мета - це задоволений клієнт.

Розділ 4. План маркетингу

Маркетинг (від англ. Marketing - продаж, торгівля на ринку) - управління створення товарів і послуг а також механізмами їх реалізації як єдиним комплексним процесом.

Існує п'ять основних підходів, на основі яких комерційні організації здійснюють управління своєю маркетинговою діяльністю: концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу.

Концепція автосервісу - це концепція соціально-етичного маркетингу. Дане підприємство у відповідності зі своєю концепцією буде слідкувати за етикою й естетикою працівників, за зовнішнім і внутрішнім виглядом підприємства, за поведінкою штату в робочий та неробочий час. Для виходу на ринок підприємство планує скористатися стратегією проникнення на ринок та стратегією слідування за лідером. Місією даного СТО є надання якісних і доступних по цінам послуг, та отримання прибутку від їх реалізації. Для досягнення певного рівня продажу послуг, починаючому підприємству необхідно провести ряд маркетингових досліджень направлених на сегменти та споживачів продукції і послуг. Після чого потрібно провести ряд заходів щодо рекламування СТО і його популяризації.

Вихід підприємства на ринок буде виконуватись за допомогою проникнення даних послуг на ринок споживача за допомогою реклами.

Планується щомісяця витрачати на рекламу 3000 грн. Ці витрати включають в себе наступне:

1. Реклама в місцевій газеті 10 грн / см2, площа реклами 25см2, газета виходить 4 рази на місяць, тобто:

10 * 15 * 4 = 960 грн/місяць.

2. Виготовлення банера 700 грн. Установка банера та щомісячні платежі складають 1000 гривень.

3. Виготовлення плаката 540 грн. установка плакату та щомісячні платежі складають 800 гривень.

Розміщення реклами в даних інформаційних ресурсах дає змогу звернути як можна більше уваги споживачів до даного підприємства, зацікавити їх ціновою політикою, що в результаті дає вдале проникнення на ринок СТО "Автоплюс".

Маркетинговий план підприємства полягає в наступному: завоюванні даного ринку послуг шляхом встановлення цін, які будуть відповідати якості надаваних послуг.

Проаналізувавши ціни конкурентів можна сказати, що ціни підприємства знаходяться на мінімальному рівні в шкалі цін на даний вид послуг.

Ціни варіюються в таких межах:

Вирівнювання деталі кузова - 1000-1500 грн;

Фарбування деталі кузова - 1500-2000 грн;

Заміна деталі кузова - 6000-8000 грн.

За розрахунками калькуляції ціни на даний вид продукції на СТО "Автоплюс" наступні:

Вирівнювання деталі кузова - 1058 грн;

Фарбування деталі кузова - 1621 гривня (рихтування і фарбування деталі), 1034 грн фарбування деталі;

Заміна деталі кузова - 6721 грн.

Використовуючи даний маркетинговий план та обрану маркетингову стратегію, можна сказати, що СТО "Автоплюс" має реальний шанс витіснити головних конкурентів та забрати їх частину споживачів, завдяки нижчим цінам, використанню нового обладнання, та роботи висококваліфікованого персоналу.

З розвитком даного підприємства планується також відкрити особистий веб сайт, на якому буде надаватись інформація про послуги, ціни, акції які проходять.

Розділ 5. Організаційний план

Організаційна структура управління - це одне з ключових понять в менеджменті підприємства, тісно пов'язане за цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілення між ними повноважень.

Організаційна структура підприємства це каркас, на якому тримається весь процес управління і діяльності фірми.

В автосервісі буде лінійна структура управління. Тобто головним буде хазяїн - адміністратор, котрому безпосередньо будуть підпорядковуватись всі працівники.

Схема 5.1 Організаційна структура автосервісу.

Лінійна структура управління є простою, суть її полягає в тому, що управлінські дії на об'єкт можуть передаватись лише однією домінантною особою - керівником, який отримує офіційну інформацію від своїх, безпосередньо підпорядкованих йому осіб, приймає рішення по всім питанням, що стосуються підприємства яким він керує, та несе відповідальність. Іншими словами всі функції управління, підпорядкування фокусуються в керівника, таким чином утворюється вертикальна лінія управління і прямий шлях впливу на підлеглих.

Даний тип організаційної структури управління застосовується в умовах функціонування малих підприємств з невідкладним виробництвом при відсутності в них розгалужених кооперативних зв'язків з постачальниками, споживачами. Дана структура використовується в системі управління виробничими ділянками, окремими невеликими цехами, фірмами з однією або нескладною технологією.

Структура висуває високі вимоги до керівника, котрий повинен мати обширні різносторонні знання і досвід по всім функціям управління і сферам діяльності, виконуваних підлеглими працівниками, що обмежує масштаб очолюваного підрозділу й можливості керівника більш ефективно ними керувати.

Адміністратор автосервісу (власник) - приватний підприємець - Иванов Сергій Петрович.

Посадові обов'язки адміністратора:

· налагоджувати зв'язки з потенційними споживачами, постачальниками сировини і матеріалів;

· наймати працівників на підприємство, пояснити їхні права і обов'язки;

· своєчасно виплачувати заробітну плату;

· слідкувати за якістю надаваних послуг;

Кількість працівників, яка необхідна для нормальної діяльності нашого автосервісу, а також їх заробітня плата наводиться в табл. 5.1 Чисельність персоналу.

Табл. 5.1 Чисельність персоналу.

Спеціальність

Кількість

Оклад, грн.

Разом оклад на рік, грн.

Адміністратор

1

8000

96000

Механік

1

8500

102000

Зварювальник

1

7000

84000

Слюсар

1

7000

84000

Спец. по фарб.

1

11000

132000

Дизайнер

1

5000

60000

Разом558000

В табл. 5.1 зазначено кількість штатних працівників які будуть працювати на АТП повних шість робочих днів, за оплачуваною відпусткою. Також за сумісництвом буде працювати прибиральниця - 2 дні на тиждень. Її зарплата буде складати 2000 грн, без оплачуваної відпустки.

Надалі планується набирати штат на сезонну роботу - замість робітників які знаходяться у відпустці, а також коли попит на дані послуги особливо великий.

Трудові ресурси підприємства будуть найматися наступним чином:

· анкетування бажаючих влаштуватися на роботу;

· відбір найбільш підходящих анкет;

· співбесіда з особами, чиї анкети було відібрано, в результаті чого буде вирішуватись приймають працівника на роботу чи ні.

Адміністратор підприємства буде особисто контролювати роботу працівників, їх зовнішній вигляд та якість обслуговування. Планується кожного тижня проводити збори колективу для обговорення основних проблемних питань, виділення кращого працівника тижня та постановки цілей на наступний тиждень.

Преміальний план передбачається на підприємстві, він залежить від збільшення об'єму фактично отриманого прибутку від планового за звітний період.

Розділ 6. Фінансовий план

В цьому розділі бізнес плану розкриваються економічні та фінансові характеристики нашого автосервісу.

Стартовий капітал підприємства складає 700 000 грн. В нього входять: основні фонди, оборотний капітал, постійні витрати та змінні витрати.

Що саме входить до основних фондів детально розглянуто в табл.6.1.

Табл.6.1 Основні фонди.

Найменування

Вартість (тис. грн.)

Машинка для полірування та шліфування

1 800

Електро-газо зварювальний апарат

15 000

Фарборозпилювач (2шт)

2 200

Компресор

5 250

Сушильна камера

16 500

Агрегат для нарізання металу

4 000

Лучкова пилка (2шт)

3 000

Лобзик

1 500

Комп'ютер

15 000Разом сума основних фонів складає - 64 250 грн.

Склад оборотного капіталу нашого підприємства розглянуто в табл.6.2

Табл. 6.2Найменування

Вартість (тис. грн.)

Миючі засоби

4 000

Знежирюючи засоби

1300

Дрантя

3500

Абразивний папір

2250

Аерографічна фарба

2500

Автомобільна фарба

2500

Лак

2500

Полірувальний валік

3 500

Захисні засоби

2 000Разом вартість оборотного капіталу склала - 24 050 грн.

Також в суму стартового капіталу внесені постійні витрати: річна орендна плата в розмірі 3 000 * 12 = 36 000 грн., та змінні витрати. До них відноситься сума заробітної плати, котра розділилась між:

· адміністратор - 8 000 грн;

· механік - 8 500 грн;

· слюсар - 7 000 грн;

· зварювальник - 7 000 грн;

· спеціаліст по фарбуванню та шліфуванню - 11 000 грн;

· дизайнер - 5 000 грн.

Таким чином фонд заробітної плати складає 48 500 грн за місяць, та 582 000 грн за рік.

Затрати на комунальні послуги складають - 7 000 грн.

Затрати на електроенергію - 7 500 грн.

Затрати на газ - 8 000 грн.

Затрати на рекламу - 3 000 грн.

Резерв на непередбачувані витрати - 2 000 грн.

Передбачуваний об'єм продажу - 3-4, в середньому 3.5 автомобіля в неділю, тобто 0.5 авто в день. Середня ціна 5000 гривень. В місяці 26 робочих днів, шестиденна робоча неділя. З цього розраховуємо об'єм продажу за місяць - 0.5 * 26= 13 автомобілів, в грошовому вираженні - 13 * 5000=65000 грн. За рік - 65000 * 12= 780000 грн.

Розрахуємо собівартість:

Собівартість послуг на рік: С = 780000 * 60% = 468 000 грн. Валовий прибуток розраховується, як відношення виручки від реалізації послуг до собівартості послуг: валовий прибуток = 780000 - 468 000 = 312 000 грн.

Операційний прибуток визначається діленням валового річного прибутку на змінні затрати за місяць. Операційний прибуток = 312000 - 48500 = 263 500 грн. Ефективність діяльності підприємства визначається за допомогою показника рентабельності підприємства.

Рентабельність підприємства розраховується як відношення валового прибутку до стартового капіталу помноженого на 100%. Рентабельність підприємства = 312000/700000 * 100% = 0,45%. Показник рентабельності є на оптимальному рівні так як в діяльності підприємства розглядаються інноваційні технології, котрі потребують найменших затрат.

Далі проведемо розрахунок досягнення точки беззбитковості підприємства. Розрахунок будемо проводити за формулою:

(6.1.)

де, Вп. в. - постійні витрати;

Ц - ціна одиниці виробу;

Вз. в. - змінні витрати на одиницю виробу. Точка беззбитковості = 44000/5000-3000= 22 од. виробів

Це означає, що за реалізації (ремонту) 22автомобілів за ціною 5000 грн. за кожне авто обсяг продажу становитиме 110 000 грн. за витрат 95 050 грн. Оскільки прибуток дорівнює нулю, то в ціні одиниці виробу постійні витрати становитимуть 2000 грн. (44 000/22), змінні - 3000 грн. (5000 - 2000 грн).

Q*грн = Q*н * Ц, (6.2),

де Q*грн-беззбитковий об'єм продажу в грошовому вираженні;

Q*руб = 22 * 5 000 = 110 000грн.

Досягнення токи беззбитковості зображено на рисунку6.1.

Рис.6.1 Графік беззбитковості.

Щоб розрахувати термін окупності нашого підприємства потрібно співвіднести затрати до прибутку.

Термін окупності = 95 050/110 000 = 0,8

Тобто, наше СТО окупить витрати на протязі 8 місяців.

Пропозиції щодо фінансування.

Як вже було зазначено, для відкриття автосервісу по кузовному ремонту авто, нам потрібно взяти кредит в сумі 700 000 грн. Планується взяти кредит в "АльфаБанк", під 15% річних, і за користування грошовими коштами 3%, в загальному отримуємо 18%. Кредит планується брати на 2 року.

Поверненню в банк підлягає сума в розмірі - 700 000 грн. основного боргу і 18% річних, тобто 126 000 грн. (252 000грн. за 2 роки). Загальна сума складатиме 952 000 грн., щомісячна сума виплат буде складати 39 600 грн. Після виплати 252 000 грн., підприємство буде абсолютно фінансово вільним і працюватиме на забезпечення своєї фінансової стійкості і здобуття прибутку від діяльності підприємства.

Розділ 7. Оцінка ризику та страхування

Фактичний прибуток від інвестицій завжди буде відрізнятись від очікуваного. Це включає в себе можливість втрати деяких або всіх першопочаткових інвестицій.

Ризик - це можлива небезпека якогось неблагополучної події.; характеристика ситуації, що має невизначеність результату, при наявності неблагополучних результатів.

Тобто відкриваючи підприємство, ризик пов'язаний з тим, що ми не знаємо чого очікувати завтра.

Розглянемо такі можливі проблеми і ризикові ситуації при відкриття нашого автосервісу:

1. ризик втрати кошти до отримання замовлень, та їх реалізації;

2. ризик зниження цін за-за дій конкурентів:

Як вже зазначалось в розділі 3, в нашого автосервісу є чотири основних конкурента. Основними конкурентними перевагами нашого СТО є: направленість саме на кузовний ремонт, короткі терміни виконання замовлень, помірні ціни.

3. ризик перевищення запланованих витрат, до них включаються: збільшення вартості комунальних послуг, електроенергії, газу, оборотних коштів.

4. ризик опинитися без коштів після масового отримання замовлень (є критичним для підприємства).

Далі проведемо оцінку не досягнення поставлених цілей по стадіям відкриття підприємства:

1. Стадія створення підприємства - 30.05.2014 року, в яку входять початок оформлення: ліцензії, оренди приміщення, реєстрації в податковій інспекції, відкриття рахунку в банку; закупівля та установлення необхідного обладнання. На даній стадії ризик є мінімальним, він можливий лише у випадку надзвичайних ситуацій.

2. Стадія досягнення домовленості з контрагентами на вході й виході з бізнесу - ризик є невеликим, для його усунення розглядається проведення періодичних рекламних компаній.

3. Стадія виробництва й отримання перших замовлень.

Реалізація перших послуг прогнозується з 30.06.2014. на даній стадії доля ризику є найвищою, для усунення його негативної дії розглядається розширення асортименту надаваних послуг.

Оцінка долі ризику на певній стадії життєвого циклу підприємства виражена в таблиці 7.1.

Табл. 7.1 Оцінка долі ризику.

Стадії

Доля

Вихідна оцінка

Уточнена оцінка

Підготовча

0,1

0,1

0,1

Ремонтна

0,1

0,1

0,1

Функціональна

0,8

0,8

0,8

Фінансово економічна

0,4

0,4

0,4

Соціальна

0,2

0,2

0,2

Технічна

0,2

0,2

0,2

Всього

1,0

1,0

1,0

Для того, щоб запобігти виникненню ризикових ситуацій необхідно провести ряд наступних заходів, опис яких дається в таблиці 7.2.

Табл. 7.2 Заходи зниження ризику.

Назва ризику

Заходи по зниженню негативних наслідків ризику

Ризик втрати всіх коштів до отримання замовлень

Надання додаткових послуг

Ризик зниження цін з-за дій конкурентів

Акції, рекламна діяльність

Ризик перевищення запланованого рівня затрат

Періодично коригувати фінансові плани організації

Ризик опинитися без коштів після масового отримання замовлень

Розширення виробничих площ автосервісу, та самого підприємства

Соціальний ризик

Використання мотивації праці матеріальними заохоченнямиОкрім вищерозглянутих ризиків, потенційні ризики СТО "Автоплюс" представлені виробничими ризиками, комерційними ризиками, фінансовими ризиками та ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Виробничі ризики пов'язані з різними порушеннями у виробничому процесі або в процесі поставок сировини і матеріалів, що на даному підприємстві може мати дуже серйозні наслідки, через те, що підприємство працює з матеріалами і сировиною, які замовляються в постачальників по мірі надходження клієнтури. Це пов'язано з тим, що неможливо мати постійний запас всіх різновидів фарб для кожного споживача. Підприємство має постійний запас тільки основних, найбільш поширених видів фарб, а ексклюзивні кольори замовляються у постачальника в міру надходження замовлення.

Заходами щодо зниження виробничих ризиків є дієвий контроль над ходом виробничого процесу. Комерційні ризики пов'язані з наданням даного виду послуг на ринку послуг (зменшення розмірів і місткості ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів і т.п.)

Заходами щодо зниження комерційних ризиків є:

Систематичне вивчення кон'юнктури ринку;

Постійний пошук і впровадження нових технологій, для підвищення якості надаваних послуг;

Раціональна цінова політика;

Реклама;

Пошук постійних і надійних постачальників, що надають якісні матеріали, для надання цього виду послуг.

Фінансові ризики викликаються інфляційними процесами, всеосяжними неплатежами, коливаннями курсу гривні і т.п. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі з дилерами і споживачами на умовах передоплати і т.д.

Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами, - це ризики, зумовлені непередбаченими обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк і т.п.). Мірою щодо їх зниження служить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

Висновок

У ході виконання даної курсової роботи було складено бізнес план для підприємства, що займається кузовним ремонтом автомобілів.

Бізнес-план виконує як зовнішні, так і внутрішні, життєво важливі для діяльності кожного підприємства функції. При пошуках партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візитною карткою підприємця: стає можливою стандартизацією процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.

У бізнес-плані повинна міститися інформація, яка характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства за останній рік в цілому та за структурними підрозділами, а також стратегічні напрямки розвитку підприємства на 2, 3, 5-річну перспективу. Заходи та пропозиції, викладені покупцем у бізнес-плані, враховуються в разі підписання договору купівлі-продажу.

В курсовій роботі розроблявся бізнес план СТО "Автоплюс". Показані розрахунки доводять, що новостворене підприємство буде приносити прибуток, а його послуги є конкурентоздатними на даному ринку.

Слід зауважити, що сфера діяльності нашого підприємства є не широкою, що дозволяє сконцентруватися саме на якісному наданні послуг з кузовного ремонту. Ціна за виконувану роботу встановлена нижча, за ціни конкурентів, що дає змогу перехопити частину їхніх клієнтів. На нашому СТО працюватимуть лише висококваліфіковані працівники, за новим обладнанням, що дає змогу зацікавити покупців. Правильно вибрана маркетингова кампанія дає змогу швидко привернути увагу до СТО та перехопити долю ринку.

СТО "Автоплюс" є конкурентоспроможним, тому що ціна послуг нижча ніж у конкурентів, що дає змогу завоювати більше коло споживачів наших послуг. Щодо рентабельності виробництва продукції, то вона становить 45%, а це є досить позитивною рисою для нашого приватного підприємства.

За допомогою складеного бізнес плану СТО "Автоплюс" зможе:

отримати гроші для початкового старту підприємства;

розрахувати необхідну кількість робітників які будуть задіяні в виробництві;

як і які гроші потрібно вкласти в підприємство, щоб через деякий час отримати прибуток;

Отже всі попередні дані свідчать про те що наше підприємство зможе швидко стати на ноги, тим самим виправдовуючи своє створення.

Список використаних джерел

1. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень - Базилюк А.В. - 2012р.

2. Економіка підприємства - Гринчуцький В. - 2010р.

3. Економіка підприємства - Ковальчук І.В. - 2008р.

4. Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М.Г. - 2012р.

5. Контролінг для менеджерів - Маркіна І.А. - 2013р.

6. Маркетинг - Петруня Ю. Є. - 2007р.

7. Маркетинг - Гаркавенко С.С. - 2002р.

8. http://business-consultant.com.ua/publicaciiub103.html - публікація Бондар М.Н. - "Формування системи контролю на сучасному підприємстві".

9. Менеджмент підприємства - Хомяков В.І. - 2009р.

10. Страхування - Базилевич В.Д. - 2008р.

11. http://www.kievavtodor.net.ua/ - інформація про статистичну звітність.

12. Что такое автомобиль? Вопросы и ответы. - Арсеньев Ф.Т., М. 2005р.

13. Фінанси - Юрій С.І., Федосов В.М. - 2008р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас