Ім'я файлу: розрахунок к.з. (приклад).docx
Розширення: docx
Розмір: 215кб.
Дата: 10.06.2020
скачати

1.8 Розрахунок струмів короткого замикання
Для уникнення коротких замикань та зменшення їх наслідків необхідно правильно визначити величини струмів К.З. і по ним вибрати необхідну апаратуру захисту і засоби для обмеження струмів К.З.

Для визначення струмів короткого замкнення складаємо розрахункову схему, що відповідає нормальному режиму роботи системи електропостачання, враховуючи, що всі джерела живлення включені паралельно. В розрахунковій схемі враховуємо опори джерел живлення,

трансформаторів, ліній електропередач. По розрахунковій схемі складаємо схему заміщення, в якій показуємо опори джерел живлення і споживачів та намічаємо точки для розрахунку струмів короткого замикання.

Розрахункова схема наведена на рис. 1.1.Рисунок 1.1 - Розрахункова схема

У ваших розрахунках довжина ЛЕП-10 кВ становить 0,2…0,5 км – потрібно на схемі вказати довжину, яку ви вибираєте, і цю ж довжину внести у формулу для розрахунку Хл !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ТРАНСФОРМАТОР на схемі вказуєте той тип, що вибрали у попередніх розрахунках!!!!!

Опори елементів коротко замкнутого кола визначаємо у відносних одиницях, приведених до базисних умов.

Розрахунок параметрів короткого замикання в точці К1 від системи нескінченної потужності.

Базисні умови.

Базисну напругу визначаємо за формулою (1.8.1)(1.8.1)Базисний струм визначаємо за формулою (1.8.2)
Для точки K1 = 10,5 кВ, = 100 МВ‧А;
(1.8.2)

Для точки K2 = 0,4 кВ, = 100 МВ‧А;
(1.8.2)


На основі розрахункової схеми складаємо схему заміщення, зображену на рис. 1.2. На схемі заміщення всі опори позначаємо дробом, чисельник якого порядковий номер опору, а знаменник – абсолютна величина, яка визначається за відповідними формулами.

Рисунок 1.2 - Схема заміщення

Опір системи с, Ом визначаємо за формулою (1.8.3)
(1.8.3)
де = 0,1 Ом – відносний опір енергосистеми;
= 0,01 Ом

- це потужність перерахована після компенсації !!

Опір лінії електропередач Ом визначаємо за формулою (1.8.4)
(1.8.4)
де = 0,04 Ом/км – питомий індуктивний опір кабельної лінії, Ом‧м.
Ом
Опір трансформатора визначаємо за формулою (1.8.5)

(1.8.5)


Параметри короткого замикання в точці К1. Спрощуємо схему заміщення відповідно точки короткого замикання К1.Схема заміщення прийме вид, як показано на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 - Спрощена схема заміщення для точки короткого замикання
Визначаємо результуючий опір для точки короткого замикання


Початкове значення періодичної складової кривої струму короткого замикання ,кА визначаємо за формулою (1.8.6)
(1.8.6)

де - ЕРС відносна надперехідна /1, с.140, табл.3.4/; оскільки система нескінченої потужності ;

Ударний струм ,кА знаходимо за формулою (1.8.7)

де - ударний коефіцієнт, який залежить від постійного часу затухання аперіодичної складової струму короткого замикання; для системи, яка пов’язана зі збірними шинами, повітряними лініями ;

Приймаємо мало-масляний вимикач типу ВММ-10А-400-10У2 : кВт, , .

Час існування короткого замикання визначаємо за формулою (1.8.8)

Струм аперіодичної складової при визначаємо за формулою (1.8.9)

де

Інтеграл Джоуля визначаємо за формулою ізПараметри короткого замикання в точці . Спрощуємо схему заміщення відповідно точки короткого замикання


Схема заміщення прийме вид, як показано на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 - Спрощена схема заміщення для точки короткого замикання

Спрощуємо схему заміщення подану на рис. 1.4 і визначаємо результуючий опір.

Ом

Ом
Початкове значення періодичної складової кривої струму короткого замикання ,кА визначаємо за формулою (1.8.6):
,34
Ударний струм визначаємо за формулою (1.8.7):

Приймаємо мало-масляний вимикач типу ВММ-10А-400-10У2 : кВт, , .

Час існування короткого замикання визначаємо за формулою (1.8.8)Струм аперіодичної складової при визначаємо за

формулою (1.8.9)де

Інтеграл Джоуля визначаємо за формулою

Результати розрахунків параметрів короткого замикання вносимо в таблицю 5
Таблиця 5 - Параметри короткого замикання

Точка К.Зс

К-1

0,44

5,5

12,5

30,22

0,056

21,09

К-2

7,11

144,34

20,3

49,09

0,091

55,63

скачати

© Усі права захищені
написати до нас