Ім'я файлу: Дмитро Попов - Курсова перша (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 538кб.
Дата: 25.01.2023
скачати

Зміст

Вступ

1. Класифікація та призначення конвеєра

2. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна для приводу приводу конвеєра

3. Розрахунок та побудова механічної характеристики електродвигуна приводу конвеєра

4. Розрахунок часу перехідних процесів та побудови уточечної діаграми

5. Вибір принципової електричної схеми керування конвеєра та опис її роботи

6. Вибір захисної апаратури для захисту електродвигуна АИР100S4

7. Висновки

8. Список використаної літератури

9. Додаток1. Класифікація та призначення конвеєра

Конвеєри — механізми безперервного транспортування. Тип конвеєра: стрічковий, підвісний, пластинчастий, роликовий тощо. Основним конструктивним елементом стрічкового конвеєра є тяга Безперервно рухомий орган у формі стрічки. Стрічковий конвеєр має наступну будову. Закрита стрічка натягується на два барабани. Один з барабанів є лідом, тобто драйвером. Барабан приводиться в рух двигуном через пасову передачу. Щоб стрічка не провисала під навантаженням, поруч з нею розміщено кілька опорних роликів, які обертаються за рахунок тертя об стрічку. Ведучий ролик і двигун утворюють приводну станцію.


Для більшості конвеєрів характерні наступні особливості:

тривалий режим роботи, як правило, на протязі значних проміжків часу;

• відносно рідкі пуски, тривалість яких не впливає на продуктивність; можливість виникнення значних статичних моментів під час руху

конвеєрів;

• робота електроустаткування конвеєрів може бути в різних умовах навколишнього середовища.

До електроприводу конвеєрів висувають наступні вимоги:

повинен забезпечувати підвищене значення пускового моменту (не нижче

1,6-1,8) (пуск під навантаженням або після зупинки);

• електродвигуни повинні мати жорстку механічну характеристику;

• для деяких конвеєрів повинен забезпечуватися плавний пуск і

гальмування (уникнути пробуксовування або розкачування вантажу; невелике регулювання швидкості D = 1:2 (для зміни темпу роботи);

• бути надійним, зручним і економічним в експлуатації.
Призначення та влаштування конвеера

Конвеери відносяться до механізмів безперервного транспорту. В першу чергу до таких механізмів відноситься стрічковий конвеєр. Головним конструктивним елементом стрічкового конвеера с тяговий орган, який безперервно рухається і виготовляється у вигляді стрічки.

Стрічковий конвеер має наступну будову. На два барабана натягується замкнена стрічка. Один із барабанів є ведучим, тобто привідним. Цей барабан приводиться в рух двигуном через пасову передачу. Для того щоб стрічка не провисала під вантажем, повз неї розташовують ряд опорних роликів, які обертаються за рахунок тертя по стрічці. Ведучий барабан та двигун утворюють привідну станцію.


2. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна для приводу приводу конвеєра

Необхідно потужність двигуна стрічкового конвеєра розраховується за виразом:де – максимальна швидкість конвеєра (м/c);
– 1,1-1,2 – коефіцієнт запасу;

– 0,75-0,9– коефіцієнт корисної дії механічної передачі.
Необхідна кутова швидкість двигуна розраховується за виразом:де – переднє число редуктора;

D – діаметр ведучого барабана.
Електродвигун вибирають за умови:

Розрахункове зусилля, яке переборює привідний двигун дорівнює:
=5000H.

Максимальна швидкість тягового органа дорівнює: =0,3 м/c.

Передаточне число редуктора =46
Діаметр барабана D=0,2м.

Приймаю =1,2; = 0,75

Для приводу конвеєра вибираю двигун АИР100S4 з наступними технічними характеристиками:
=3 кВт; =1410 об/хв ; =0,82 ; =0,83
=10 кг ; =7; ;
Знаходжу номінальний момент двигуна:Критичний момент двигуна:


3. Розрахунок та побудова механічної характеристики електродвигуна приводу конвеєра

Залежність швидкості двигуна від навантаження на його валу називають механічною характеристикою двигуна. Для побудови механічної характеристики визначають моменти та швидкості двигуна при різних ковзаннях.
Для цього використовують спрощену формулу Клосса.де - критичне ковзання двигуна ;- номінальне ковзання двигуна ;

Розраховую критичну швидкість двигуна
У номінальному режимі роботи двигуна


об/хв.
У режимі холостого ходу
; .

Задаю ковзання:
=0,03 ; 0,1 ; 0,2

Розраховую моменти та швидкості на валу двигуна.
;

;
;
;
В момент пуску двигуна ;
;
;
;
;


Ковзання S

0

0,03

0,06

0,1

0,2

Момент М, (H ∙ м)

0

10,3

20

30,6

44,3

Частота обертання, n (об / хв)

1500

1455

1410

1350

1200Рис. 1 - Механічна характеристика двигуна
4. Розрахунок часу перехідних процесів та побудови уточечної діаграми

Розрахунок часу пуску двигуна електроприводу:


Jпр(кг⋅м²) – приведений момент інерції механізму;

ωном(1/c) – кутова швидкість обертання валу двигуна;

Мср.п. – середній пусковий момент двигуна;

Мст – статичне навантаження під час пуску.

ωном =Мср.п. = ⋅ м

Визначаємо статичний момент при роботі двигуна:

Мст = 9550 ⋅ = = 16,2 Н ⋅ мУ практичних розрахунках Jмех – (1,2 ÷ 1,3) приймаю 1,2 , тоді
Рис. 2 - Наближена діаграма перехідних процесів приводу конвеєра
5. Вибір принципової електричної схеми керування конвеєра та опис її роботи

При проектування електричних схем керування конвеєрами необхідно враховувати:

1) пуск двигунів конвеєрів, що працюють в одній технологічній лінії повинен відбуватися в напрямі протилежному технічному потоку;

2) при зупинці одного із конвеєрів двигуни інших конвеєрів, які

подають вантаж на зупинений конвеєр, необхідно вимкнути;

3) при загальній зупинці транспортної лінії великої продуктивності першим повинен бути відключений двигун того конвеєра, з якого поступае вантаж на інші конвеєри, а потім у відповідності до по черговості відключають інші;
4) для запобігання зниження напруги при пускові двигунів конвеєрів двигуни великої потужності повинні вмикатися поступово

5) для випробовування і налагоджування конвеєрів слід забезпечити можливість пуску і зупинки будь-якого з них незалежно від інших конвеерів.

Електроустаткування конвеєрів окрім комутаційно-захисної апаратури містить електричне блокування зв'язку між двигунами конвеєрів за допомогою

контактів контакторів, перемикачів та інших апаратів.


Рис. 3 - Схема керування конвеєра

На рис. 3 показана електрична принципова схема конвеєрів, які переміщують вантаж з лівого бункера в правий. Лінія містить два конвеєри: один з яких горизонтальні, другий - похилий. Приводяться в рух АД з кз. ротором. Для уникнення завалів вантажів пуск починають з двигуна М1, натисканням кнопки SB2. Контактор КМ1, отримуючи живлення, фіксує кнопку пуску і замикає свої контакти в силовій частині схеми, підключаючи двигун М1. Після цього запускаемо двигун М2, натискаючи SB4. Пуск двигуна М2 раніше пуску М1 неможливий, оскільки передбачено в колі котушки контактора КМ2 замикаючий додатковий контакт КМ1.4.

Загальна зупинка всіх конвеєрів здійснюється натисканням кнопки SB1. Відключаючись, контактор КМ1 своїми додатковими контактами розриває кола живлення котушки КМ2. Якщо необхідно зупинити лише М2, то натискають SB3.

Схема керування забезпечує захист від струмів к.з. в силовому колі і колах керування запобіжниками FU1, FU2 а від тривалих перевантажень двигунів тепловими реле КК1, КК2; сигналізацію, яка вказує на стан двигунів при нормальних умовах експлуатації конвеєрів, забезпечують лампи сигнальні: HL1, HL3 - двигун зупинений, HL2, HL4 двигуни працюють.
6. Вибір захисної апаратури для захисту електродвигуна АИР100S4
=3 кВт; =1410 об/хв ; =0,82 ; =0,83
=10 кг ; =7; ;

Розраховую номінальний струм двигуна
Пусковий струм двигуна дорівнює:Вираховую струм плавкої вставки враховуючи що запуск конвеєра знаходиться під навантаженнямВибираю запобіжник ПР2-60 (Патрон закритий розбірний без накопичувача) з номінальним струмом плавкої вставки

7. Висновки

8. Список використаної літератури

1. С.С Мазепа, Я.Ю Марущак, А.С Куцик

2. Рихлюк Н.Г

3. Рихлюк Н.Г

9. Додаток
скачати

© Усі права захищені
написати до нас