Ім'я файлу: 6. Технологічні, механічні, та теплотехнічні розрахунки.docx
Розширення: docx
Розмір: 96кб.
Дата: 20.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Зелений дім.pdf
реферат.docx
1 Технічні характеристики продукції, шляхи підвищення ефективнос
2 Характеристика сировини та джерел її постачання.docx
3 Технологічна схема виробництва.docx
5 Матеріальний баланс виробництва.docx
7 Контроль виробництва.docx
10 Автоматичне регулювання виробництва.docx
11 Економіко – організаційні розрахунки.docx
12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.docx
Вступ.docx
Перелік посилань.docx
Реферат.docx
Титульний аркуш.docx

6 ТЕХНОЛОГІЧНІ, МЕХАНІЧНІ, ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ РОЗРАХУНКИ

6.1 Вибір та розрахунок основного технологічного обладнання

Остаточної міцності газобетон набуває в процесі запарки під тиском пару в автоклавах. Важливо встановити оптимальний режим запарювання, так як продуктивність заводу визначається продуктивністю автоклавів.

Для нашого виробництва використовуватимемо прохідні автоклави німецької фірми Masa-Henke. АП 1,2 - 3,6 × 34. Характеристика автоклавів наведена в таблиці 6.1.


Назва параметру

Характеристика

Тип автоклава

Прохідний

Внутрішній діаметр, м

3,6

Довжина корпусу, м

33,8

Робочий об’єм, м3

344

Робочий тиск, МПа

1,2

Робоча температура ºС

191

Колія вагонетки, мм

1524

Загальна кількість вагонеток, шт

5

Максимальне навантаження вагонетки, т

80

Габарити, мм

- довжина

- ширина

- висота


36900

4250

5900

Маса

139
Таблиця 6.1 Характеристика автоклавів
Тепловологісна обробка газобетонних масивів повинна проводитися в автоклавах при максимальному надлишковому тиску пари, який обмежується робочим тиском автоклавів або тиском в мережі пароутворення, але не нижче 0,8 МПа. Рекомендований тиск 1,2 МПа

У початковий період обробки слід передбачити видалення повітря з автоклава продуванням парою. У початковий період обробки виробів з ніздрюватого бетону підйом температури середовища в автоклаві до 100 °С повинен здійснюватися із заданою швидкістю.

Коливання тиску в автоклаві в період підйому і витримки не повинні перевищувати 0,02 МПа Конденсат, що утворюється повинен безперервно видалятися з автоклава. Тривалість процесів які відбуваються в автоклаві наведена в таблиці 6.2

Таблиця 6.2 Тривалість процесів що відбуваються при запарюванні малих стінових блоків марки D500 в годинах

Продувка

Підйом тиску до 1,2 МПа

Витримка при 1,2 МПа

Зниження тиску до атмосферного

Весь цикл

1

1.5

6

2.5

11


Розміри масиву після різки – 6,6×2,2×0,6 м.

Визначимо об’єм продукції в автоклавах за формулою, м3:

де , , – розміри масиву, м;

– кількість вагонеток;

– кількість масивів на одній вагонетці.

Визначимо коефіцієнт заповнення автоклаву:

де, робочий об’єм автоклаву, м3.

Визначимо кількість автоклавів для забезпечення потужності заводу 200 000 м3 газобетону в рік, штук:

де – об’єм продукції в автоклавах, м3;

Тр – річний фонд чистої роботи автоклаву, г;

Кв – коефіцієнт який враховує втрати при автоклавуванні;

τ – тривалість циклу автоклавування, годин.

Отже для виробництва потужністю потрібно 3 автоклава АП 1,2 - 3,6 × 34.

В якості допоміжного обладнання використовуються вагонетки, які складаються: з основи шириною 2,26 м та довжиною 6,66 м. Вагонетки розмішуються на коліях відстань між якими 1,52 м. максимальне навантаження вагонетки 80 т. Так як виробництво здійснюється за різальною технологією на вагонетку закладаються три масиви у горизонтальному положенні. Схема розміщення масивів у автоклаві показана на малюнку 6.1.

Кількість вагонеток для нормальної роботи автоклавів повинна складати 50 штук. Вагонетки зберігаються у накопичувальній камері.

Рисунок 6.1 – схема розміщення масивів в автоклаві

Обираємо кульовий млин типу МС 3,2х15,0 з продуктивністю 84 т/год у кількості однієї одиниці. Продуктивність цього кульового млина забезпечує виробничу потужність виробництва з врахуванням запасу 15%.

Таблиця 6.3 – характеристика кульового млина

Назва обладнання

Характеристика

Кульовий млин

Тип - МС 3,2х15,0

Номінальна продуктивність – 84 т/год, граничні відхилення 15%

Маса мілючих тіл – 150 т

Вага млина – 540 т

Довжина млина – 34770 мм

Діаметр барабану – 3,2 м

Довжина барабану – 15 м

Потужність електродвигуна – 2000 кВт


6.2 Допоміжне обладнання

Допоміжне обладнання складається з шнекового та стрічкового транспортерів, дозаторів, штовхача запарювальних вагонеток.

Дані про допоміжне обладнання вказані в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Перелік допоміжного обладнання та їх характеристика

Назва обладнання

Характеристика

Стрічковий транспортер

Електродвигун потужністю 1,5 кВт

Шнековий конвеєр

Потужність електродвигуна – 4 кВт

Ваговий дозатор

Продуктивність до 25 т/год кожного

Об'єм бункера – 0,23 м3

Потужність електродвигуна – 0,1 кВт

Штовхач запарювальних вагонеток

Електродвигун потужністю – 1,8 кВт, частота обертів – 1410 об/хв.


6.3 Тепловий баланс виробництва

Розрахунок теплового балансу проводився у відповідності до ДБН Г.1-8-2000 «Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних» [х].

Таблиця 8.1 Вихідні дані для розрахунку теплового балансу виробництва

Завод продуктивністю, м3 газобетону на рік

200 000

Розміри автоклаву:

- діаметр, м

- довжина, м


3,6

34

Кількість сирцю в автоклавах, шт

18150

Витрати піску на 1 м3 газобетону кг

391,3

Вологість піску, %

5

Маса сухої частини 1 м3 газобетону, кг

600

Температура зовнішнього повітря, °С

-10

Кількість вагонеток в автоклавах, шт

25

Вага вагонетки, кг

500

Тиск в актоклаві, МПа

1,2

Термін зимового періоду, місяців

6


8.1 Визначення питомої витрати теплоти на технологічні потреби

Відтавання та підігрівання піску.

Потреба в піску на рік:

кг,

На зимовий період приймаємо кількість піску – 40 × 106 кг.

При вологості піску % кількість замерзлої води в піску:

кг.

Витрата теплоти на підігрівання піску від мінус 10 °С до плюс 5 °С та відтавання замерзлої води:

кДж,

сп. = 0,75 кДж/кг °С – теплоємність піску.

тис. кДж/1 м3 газобетону.

Питома витрата умовного палива на відтавання льоду та підігрівання піску з урахуванням орієнтовного к.к.д. теплового агрегату ( ):

кг ум.п./1 м3 газобетону.

Підігрівання сировинної суміші при її гашенні.

Питому витрату теплоти на підігрівання сировинної суміші при її гашенні визначають виходячи з вологості піску wп., %, і температури підігрівання сировинної суміші.

При вологості піску 5 % і температурі підігрівання суміші 40 °С витрата теплоти становить влітку – 112,5×103, взимку – 157,5×103 кДж/1 м3 газобетону або відповідно 45 і 63 кг пари/1 м3 газобетону

Середня питома витрата теплоти , тис. кДж/1 м3 газобетону, становить 135х103 кДж/1 м3 газобетону.

Питома витрата умовного палива , кг умовного палива / 1 м3 газобетону, становить:

,

де к.к.д. теплового агрегату умовного приймаємо .

Запарювання напівфабрикату в автоклаві

Питома витрата теплової енергії на запарювання 1 м3 газобетону:

, тис. кДж/1 м3 газобетону,

де 3,63– продуктивність автоклава за цикл, м3 газобетону.

Нагрівання маси сухої частини цегли від 40 °С до 191°С:

,

де Gс.ц. = 78408 кг – маса сухої частини газобетону, визначається як:

Gс.ц. = 21,6 × 3630,

сс.ц. = 0,82 кДж/(кг °С) – теплоємність блоку.

тис. кДж.

Нагрівання води в напівфабрикаті від 40 °С до 191, °С:

,

де Gв = 4536 кг – маса води в сирці, визначається як Gв = 0,21 х 21600;

св = 4,19 кДж/(кг °С) – теплоємність води.

тис. кДж.

Нагрівання стінок і кришок автоклава від 65 °С до 191 °С:

,

де G3авт. = 23000 кг – маса металу стінок і кришок автоклава, кг;

сст. = 0,482 кДж / (кг °С) – теплоємність металу стінок і кришок автоклава;

Gіз. = 8400 – маса ізоляції стінок і кришок автоклава, кг;

сіз. = 0,75 – теплоємність ізоляції, кДж/(кг °С);

тис.кДж.

Нагрівання вагонеток від 25 °С до 191 °Сде Gтр. = 25 х 500 = 12500 кг – маса вагонеток;

стр. = 0,482 кДж/(кг °С) – теплоємність металу вагонеток.

тис. кДж

Втрату теплоти через корпус автоклава в зовнішнє середовище розраховують для стінок і кришок автоклава. Приймаємо втрату 1680 кДж на 1 °С перепаду між температурою в автоклаві і температурою навколишнього середовища (експлуатаційні дані).

Втрата теплоти через обшивку автоклава під час нагрівання за 1,5 години

, тис. кДж.

Втрата теплоти через обшивку автоклава під час запарювання:

, тис. кДж.

Тепловміст пари, що заповнює вільний об’єм автоклава:

, тис. кДж,

де, Vавт – вільний об’єм автоклава:

м3,

Іпари = 2859 кДж/кг;

ρп. = 0,462 кг/м3;

Іконд. = 578 кДж/кг.

, тис. кДж.

Тепловміст конденсату:

;

тис. кДж.

Приймаємо, що кількість видаленого конденсату становить 70%, тоді тепловміст видаленого конденсату Q18авт. Становить:

;

тис. кДж.

Загальна витрата теплоти складає:тис. кДж.

Питома витрата теплоти на запарювання газобетону qавт.:

;

тис. кДж/1 м3 газобетону.

Питома технологічна витрата теплоти на виробництво автоклавного газобетону складає:

взимку:тис. кДж / 1 м3 газобетону

влітку:тис. кДж / 1 м3 газобетону.

8.2 Визначення витрати теплоти на загально цехові та загальнозаводські потреби

Потреби цеху і заводу в тепловій енергії на опалення та вентиляцію наведено в таблиці 8.1.

Питома витрата теплової енергії на технологічні потреби цеху:

тис. кДж/1 м3 газобетону.

Питома загально цехова витрата теплової енергії в зимовий період:тис. кДж/1 м3 газобетону.

Питома витрата теплової енергії на нетехнологічні потреби заводу:

тис. кДж/1 м3 газобетону.

Питома загальновиробнича заводська витрата теплової енергії в зимовий період:тис. кДж/1 м3 газобетону.

Розрахунок виконаний без урахування перепуску пари.
Таблиця 8.1- Визначення витрат теплової енергії на опалення та вентиляцію будівель

Найменування корпусів

Зовнішній об’єм будівель, м3

Поправочний

коефіцієнт

Питома теплова характеристика, кДж/м3 год °С

Перепад температури

Витрата теплоти, тис. кДж/год

Тривалість опалю-вального сезону, год

Загальна потреба теплоти, тис. кДж/рік

опалення

вентиляція

опалення

вентиляція

опалення

вентиляція

гаряче водопостачання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відділення помелу1650

1,05

1,68

4,2

45

47

131,0

325,9

-

4400

2005750

Масо заготівельне відділення


3000

1,05

1,47

1,49

45

47

208,3

219,2

-

4400

2337600

Відділення різки

4800

1,05

1,26

1,47

45

35

285,6

247,0

-

4400


2380700Продовження таблиці 8.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Автоклавне

відділення

3200

-

-

1,89

-

37

-

223,4

-

4400

980460

Складові відділення


900

1,05

2,52

-

40

-

95,3

-

-

4400

419000

Відділення прийому піску

1900

1,05

1,89

-

40

-

147,5

-

-

4400

662020

Побутові приміщення

1000

1,05

2,1

4,2

48

50

105,8

210

210

4400

1595390

Усього:

973,5

1225,5

210

4400

10381420

Загальнозаводські потреби

Допоміжні і підсобні цехи

5000

1,05

2,1

-

45

-

494,4

-

-

4400

217880

Заводоуправління

1900

1,05

1,89

-

48

-

180,2

-

-

4400

796100

Усього:

297490

скачати

© Усі права захищені
написати до нас