1   2   3
Ім'я файлу: 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 107кб.
Дата: 18.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
ГалимоваДК_20РКК(б)Рс_История_Реферат.docx
Розділ 6
Вибір місця і типу силових розподільних пунктів СП
Розподільні 
мережі електропостачання цеху силові пункти будуються з використанням силових розподільних пристроїв - це силових розподільних пунктів СП і розподільних шинопроводів. СП застосовуються при розташуванні ЕП компактними групами на плані цеху, а також у цехах з курній або агресивним середовищем. ШР застосовуються при розташуванні ЕП навряд.
СП - це закінчений комплектний пристрій заводського виготовлення для 
прийому і розподілу електроенергії, управління та захисту ЕП від перевантажень і короткого замикання містять рубильники, запобіжники, вимикачі, лічильники.
ШР - це комплектний шинопровід заводського виготовлення збирається з окремих секцій і можуть приймати будь-яку конфігурацію.
СП слід розміщувати навантажень для економії провідникового матеріалу.
У розробляється схемі електропостачання застосовані чотири силові розподільчі пункти. Електроприймачі великої потужності необхідно підключати безпосередньо до шин низької напруги цехової підстанції.
Для проектування цеху прийняті силові розподільні шафи з рубильником на вводі і з запобіжниками на лініях, що відходять. В якості СП використовуємо розподільний трифазний шафу серії ШР 11. см . [1] стор 137.
 таблиця 3.3.
Технічні дані РП представлені в таблиці 7

Таблиця 7 Технічні дані РП


Найменування СП

Тип шафи

Апарат на вводі

Апарат захисту

Число запобіжних груп

СП1
ЕП 
6 ... 8
ЕП 
9 ... 11

ШР 11 - 73505

Р 16-373

ПН 2-250-80
ПН 2-250-100
СП2
ЕП 
3 ... 5
ЕП 
12 ... 14

ШР 11 - 73509

Р 16-373

ПН 2-100-40
ПН 2-100-40
СП3
ЕП 
1,2
ЕП 
38

ШР 11 - 73708

Р 16-373

ПН 2-250-250
ПН 2-400-300
СП4
ЕП 
15 ... 17
ЕП 
20,21,23,24

ШР 11 - 73509

Р 16-373

ПН 2-100-40СП5
ЕП 
18,19
ЕП 
22,25
ЕП 
26,27

ШР 11 - 73509

Р 16-373

ПН 2-100-40
ПН 2-100-100
ПН 2-100-60
СП6
ЕП 
28 ... 30
ЕП 
31,32

ШР 11 - 73505

Р 16-373

ПН 2-250-80
ПН 2-250-80
СП7
ЕП 
33,34
ЕП 
35 ... 37
ЕП 
39

ШР 11 - 73506

Р 16-373

ПН 2-250-80
ПН 2-250-100
ПН 2-250-250

Розділ 7
Вибір компенсуючих пристроїв
Більшість ЕП крім активної потужності споживають і реактивну. Основними споживачами реактивної потужності є АТ, 
зварювальні трансформатори, газорозрядні лампи. Між значеннями реактивної потужності вироблюваної генераторами електростанцій і значеннями реактивної потужності споживаної ЕП повинен існувати баланс. Порушення цього балансу за рахунок високого споживання реактивної потужності призводить до негативних наслідків (перевантаження по струму генераторів, збільшення струмового навантаження в лініях, збільшення капітальних витрат і втрата напруги в лінії), тому важливим завданням є зниження споживання реактивної потужності від системи (через трансформатори підстанцій підприємств і цехів). Реактивну потужність можуть генерувати не тільки генератори електростанцій, але й інші джерела: повітряні і кабельні ЛЕП, а також спеціальні пристрої, які називаються компенсуючими (КУ). Як КУ використовують синхронні компенсатори і статичні конденсатори. Як КУ на комунальних і промислових підприємствах зазвичай застосують батареї статичних конденсаторів.
Потужність КУ визначається виразом
 , Де
 фактичний розрахунковий коефіцієнт реактивної потужності.
 ─ найбільш активна 
розрахункова потужність підстанцій.
 ─ оптимальний коефіцієнт реактивної потужності задається електросистемою, зазвичай становить   ;
 квар.
 ─ реактивна потужність, яка може бути передана споживачу енергосистемою в режимі максимуму активних навантажень.
Значення   залежить від   ;   = 0,03 - 0,98;
Як КУ застосовуємо комплектну 
конденсаторну установку типу КК [3] с.90, табліца.8.1. з потужністю 75 кВАр
Таблиця 8.1


Тип установки

Потужність, квар

Кількість ступенів

Габарити (довжина Ч шірінаЧ висота), мм

УК2-0 ,38-75УЗ

75

2

375Ч430Ч650


Розділ 8
Вибір числа і потужності трансформаторів на ТП
Кількість трансформаторів на цехової підстанції визначається категорією споживачів. Для електропостачання ЕП 1 і 2 категорії споруджують двох 
трансформаторні підстанції. Для живлення споживачів 2 категорії допускають спорудження однотрансформаторних підстанції за наявності низьковольтних перемичок включаються вручну або автоматично.
Однотрансформаторних підстанції використовуються для живлення невідповідальних споживачів 3 категорії, якщо заміна трансформатора або його ремонт проводиться протягом не більше 1 доби.
Спорудження однотрансформаторних підстанції забезпечує значну економію капітальних витрат.
Потужність трансформаторів вибираються за умовою:
при установці одного трансформатора:   ;
при встановленні двох трансформаторів:   ;
де   ─ максимальна розрахункова потужність на шинах низької напруги підстанції:


 .
Трансформатори, обрані за останнім умові, забезпечують харчування всіх споживачів у нормальному режимі при оптимальному завантаженні трансформаторів 0,6-0,7 завантаження, а в післяаварійному режимі залишився в роботі один трансформатор забезпечує живлення споживачів з урахуванням допустимої аварійної перевантаження трансформатора на 40% від S H 0 M.

 = 235 кВа.
Як цехової підстанції вибираємо комплектну ТП заводського виготовлення серії КТП, технічні дані КТП наведено в таблиці [6] таблиця 9.11.
Вибираємо трансформатор:
Таблиця 9.11


Параметри

КТП-250

Номінальна потужність трансформатора, кВЧА

250

Тип силового трансформатора

ТМФ

Тип шафи на стороні 6 (10) кВ

ШВВ (1,2, 3)

Тип шафи на стороні 0,4 кВ:
Ввідний:
Лінійний:
Секційний:


ШВН (1,2,3)
ШЛН (1,2)
ШСН (1,2,3)


Габарити шаф 6 (10) кВ, мм:
Ширина
Глибина
Висота


1120
1020
2075


Габарити шаф 0,4 кВ, мм:
Ширина
Глибина
Висота


375
624
2075


Маса шаф, кг:
На стороні 6 (10) кВ
На стороні 0,4 кВ


125
160Розділ 9
Розрахунок струмів короткого замикання
За електричної мережі та електроустаткування в нормальному режимі протікають струми, допустимі для даної установки.
При порушенні електричної міцності ізоляції проводів або короткого замикання обладнання виникає аварійний режим короткого замикання, що викликає різке підвищення струмів у багато разів перевищує допустимі струми.
Значні за величиною струми к.з. становлять велику небезпеку для елементів електричної мережі та обладнання, тому що надмірне нагрівання струмоведучих частин і створюють великі механічні зусилля, які можуть призвести до руйнування електричного устаткування.
Тому для правильної експлуатації електромереж та обладнання їх обирають не тільки за умовами нормального режиму роботи, а й аварійного режиму, щоб вони витримували без ушкоджень дії найбільших можливих струмів к.з. Визначення струмів к.з. необхідно для вибору вимикачів на комутаційну здатність і 
електродинамічну і термічну стійкість.
Крім того, в 4-х провідних 
мережах напругою 380/220 В працюючих на глухо заземленою нейтраллю, при замиканні на нульовий провід або металевий корпус устаткування, захисний апарат повинен автоматично відключити аварійну ділянку мережі. Для перевірки надійності спрацьовування захисного апарату при к.з., між фазним і нульовим проводами необхідно визначити розрахунковий струм однофазного короткого замикання на землю.
9.1 Розрахунок струмів трифазного короткого замикання
У 
процесі розрахунку 3-х фазного к.з. визначаються:
1. - Початкове діюче значення періодично складової точки по ній визначають термічну стійкість і комутаційну здатність апарату.
2 Ударне значення струму к.з. - По ньому перевіряють апарати, 
шини, ізолятори на електродинамічну стійкість.
Вважаємо, що потужність системи у багато разів перевищує потужність трансформатора, то напруга на шинах НН підстанцій вважається незмінним. Тобто, вважаємо, що к.з. живиться від джерела з необмеженою потужністю.
Тоді періодична складова струму к.з. залишається незмінною протягом всього часу дії к.з., тоді вважаємо, що I 
П 0 = I КЗ. На розрахунковій схемі відзначаємо розрахункові точки к.з. і для кожної точки складаємо схему заміщення, на якій вказуємо активні та індуктивні складові, опори всіх елементів схеми від точки живлення до точки к.з.
Принципова схема для розрахунку струмів коротких замикань:
Розрахунок трифазного короткого замикання в точці К-1.
Схема заміщення:

Активне та індуктивний опір трансформатора вибираємо по [8], таблиця 1.9.3. стор 61:   мОм;   мОм.
Опір обмотки розчеплювача і контактів 
автомата вибираємо по [8], таблиця 1.9.3. стор 61:   мОм;   мОм;   мОм;   А.
Опір трансформатора струму вибираємо по [8], таблиця 1.9.2. стор 61:

 мОм;   мОм;   ; 
де   , А   .
Визначаємо сумарні активні та індуктивні опору в короткозамкненою ланцюга:
 мОм;
 мОм;
Визначаємо повний опір в короткозамкненою ланцюга:
 = 30 мОм.
Струм трифазного короткого замикання в точці К-1 визначаємо за формулою:
 ;
Визначаємо ударний значення струму короткого замикання:
 ; А   ;
Розрахунок трифазного короткого замикання в точці К-2.
Схема заміщення:
Опір обмотки розчеплювача і контактів автомата вибираємо по [8], таблиця 1.9.3. стор 61:
 .
Визначаємо активний й індуктивний опір розподільних ліній живлячих ЕП:

0 і r 0 визначаємо по [8], таблиця 1.9.5. стор 62
Визначаємо сумарні активні та індуктивні опору в короткозамкненою ланцюга:
 мОм;
 мОм;
Визначаємо повний опір в короткозамкненою ланцюга:
 = 158,4 мОм.
Струм трифазного короткого замикання в точці К-2 визначаємо за формулою:

Визначаємо ударний значення струму короткого замикання:
 ; А   ;
9.2 Розрахунок струмів однофазного короткого замикання
Струм однофазного к.з. визначається для перевірки надійності спрацьовування захисного апарату самого віддаленого від шин КТП і ЕП. Розрахунок однофазного струму короткого замикання в точці К-3:
Схема заміщення:

Визначаємо опору в короткозамкненою петлі лінії фаза-нуль. Опору: однієї жили кабелю

нульової жили кабелю

однієї жили проводу

індуктивний опір петлі кабелю


індуктивний опір петлі дроти

Сумарний опір петлі фаза-нуль визначаємо за формулою:

Струм однофазного к. з. знаходимо за формулою:
 .

Розділ 10
Перевірка обладнання на дію струмів короткого замикання
У мережах до 1000 В виробляється такі перевірки струмів к.з.:
1. На електродинамічну стійкість перевіряються автомати, шинопроводи   якщо ≥ то умова дотримується;
2. На комутаційну здатність, тобто на гранично відключає струм, перевіряють автомати, запобіжники:   , Якщо ≥ то умова дотримується;
3. На надійність спрацьовування захисного апарату при однофазному короткому замиканні на землю:
 а 750 ≤ 1300,
умова дотримується.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас