1   2   3
Ім'я файлу: Logistic.doc
Розширення: doc
Розмір: 391кб.
Дата: 11.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Мельніченко Заява.docx

Завдання 4. Розрахунок площі складських приміщень
Постановка задачі 1.

Визначте розмір площі складу методом навантажень при наступних умовах: річний обсяг вантажів, що надходять на склад – 25000 т.; максимальна норма запасу – 25 діб; середнє розрахункове навантаження – 15 т./м2; коефіцієнт використання площі складу – 1,0; коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,3.

Розв’язання

  1. Визначаємо максимальну норму зберігання вантажів на складі за формулою:
т.

  1. Визначаємо загальну площу складу за формулою:

м2

Відповідь: розмір площі складу становить 151 м2.

Постановка задачі 2.

Використовуючи точний метод розрахуйте розмір площі складу необхідної для зберігання круглої сталі та середніх деталей.

Для зберігання круглої сталі використовуються вертикальні стійки розміром 2,4х4м та місткістю 34 т.

Для середніх деталей використовують стелажі розміром 2,5х4м, місткістю – 45т.

Максимальний запас круглої сталі на складі – 2350 т, середніх деталей – 4500 т.

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу – 1,4.

Коефіцієнт використання площі складу – 0,4.

Розв’язання

  1. Розраховуємо необхідну кількість стійок для зберігання круглої сталі за формулою:

стійок

  1. Розраховуємо площу під стойки для зберігання сталі за формулою:


Sс = Bc · Дс · nc ,
Sс = 2,4 · 4 · 97 = 931,2 м2

  1. Розраховуємо необхідну кількість стелажів для зберігання середніх деталей за формулою:

стелажа

  1. Розраховуємо площу під стелажі для зберігання середніх деталей за формулою:


Sст = B · Дст · n

Sст = 2,5 · 4 · 140 = 1400 м2

  1. Визначаємо загальну площу складу за формулою:


Sзаг = (Sс + Sст) /Квик
Sзаг = (931,2 + 1400) / 0,4 = 4431,2 м2

Відповідь: розмір площі складу необхідної для зберігання круглої сталі та середніх деталей складає 4431,2 м2.
Завдання 5. Визначення оптимальної партії замовлення методом Уілсона
Постановка задачі

Річна потреба дитячого кафе у соках складає 4000 л. Витрати на оформлення замовлення та транспортування складають 12 у.о. Розмір партії поставки повинен бути кратний 100. Ціна 1 л соку – 1,4 у.о. Вартість зберігання 1л соку на складі складає 7 % від його вартості. Аналітичним та графічним способом визначте оптимальний розмір замовлення.

Розв’язання

  1. Визначаємо обсяг замовлення аналітичним методом за формулою:л.

  1. Визначаємо оптимальні величини партії замовлення табл. 5.1.


Таблиця 5.1. – Розрахунок оптимальної величини партії замовлення

Розмір партії поставки, л.

Q

900

1000

1100

1200

1300

Витрати на реалізацію замовлення, у.о.42,78

38,5

35

32,08

29,62

Витрати на зберігання замовлення, у.о.27

30

33

36

39

Повні змінні витрати на утримання запасів69,78

68,5

68

68,08

68,62
  1. Будуємо графік визначення оптимального розміру замовлення.
Рис. 5.1. – Графік визначення оптимального розміру замовлення
Відповідь: графічний метод підтверджує аналітичний і становить 1133 л.
ЗАВДАННЯ 6. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЗА ДОПОМОГОЮ АВС АНАЛІЗУ
Постановка задачі

Машинобудівне підприємство здійснює закупки сировини та матеріалів у 14-ти постачальників. За допомогою методу АВС аналізу потрібно визначити постачальників, більш тісне співробітництво з якими дозволить значно підвищити ефективність логістичної системи.
Таблиця 6.2 – Результати АВС аналізу постачальників машинобудівного підприємства

№ п/п

Найменування постачальника

Річний обсяг

Частка у загальному обсязі, %

№ п/п

Найменування постачальника

Річний обсяг

Частка у загальному обсязі,%

Обсяг кумулятивний

Група

1

ВАТ Вега

4500

6,63

5

ТОВ Кабельзбут

19000

27,99

27,99

А

2

ВАТ Гранд

4009

5,91

13

ВАТ Полімер

10986

16,18

44,17

3

ООО Стренг

890

1,31

14

ВАТ Солар

8760

12,90

57,07

4

ВАТ Мотордеталь

8760

12,90

4

ВАТ Мотордеталь

8760

12,90

69,97

5

ТОВ Кабельзбут

19000

27,99

1

ВАТ Вега

4500

6,63

76,6

6

ТОВ Точдеталь

342

0,50

2

ВАТ Гранд

4009

5,91

82,57

В

7

ВАТ Титан

1200

1,77

12

ВАТ Зоря

2347

3,46

85,97

8

ВАТ Криворіжсталь

999

1,47

10

ЧП Бест

2300

3,39

89,36

9

ЧП Віват

1560

2,30

11

ВАТ Гумотехніка

2233

3,29

92,65

10

ЧП Бест

2300

3,39

9

ЧП Віват

1560

2,30

94,95

11

ВАТ Гумотехніка

2233

3,29

7

ВАТ Титан

1200

1,77

96,72

С

12

ВАТ Зоря

2347

3,46

8

ВАТ Криворіжсталь

999

1,47

98,19

13

ВАТ Полімер

10986

16,18

3

ООО Стренг

890

1,31

99,5

14

ВАТ Солар

8760

12,90

6

ТОВ Точдеталь

342

0,50

100
Всього

67886

100
Всього

67886

100

100

Розв’язання

Упорядковуємо список постачальників за річним обсягом і часткою у загальному обсязі у порядку спадання.

Відповідь: отже, постачальники № 5, 13, 14, 4, 1 будуть відноситись до групи А, так як з ними підприємство здійснює приблизно 80% обсягу поставок. Підприємству доцільно працювати з цими постачальниками. Постачальники № 2, 12, 10, 11, 9 відносяться до групи В, так як вони здійснюють 15% від загального обсягу поставок. Їм приділяють менше уваги, але контролюють своєчасність поставок. Постачальники № 7, 8, 3, 6 відносяться до групи С, їх обсяг поставок складає не більше 5% від загального об’єму поставок. Робота з цими постачальниками полягає у вдосконаленні та спрощенні процедури оформлення замовлення, координації поставок та визначенні максимально можливого рівня запасу.
ЗАВДАННЯ 7. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРІВ
Постановка завдання

Власник торгової бази хоче розташувати гуртовий склад у одному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі магазини. Потрібно знайти координати точки розміщення гуртового складу.

Розв’язання

Проводимо проміжні розрахунки і заносимо до таблиці 7.1.
Таблиця 7.1. – Результати проміжних розрахунків

Номер магазину

Bi · Ti

Ti· Bi · Xi

Ti· Bi · Yi

1

7,92

348,48

261,36

2

7,5

150

75

3

13,2

1161,6

924

4

9,6

96

816

5

15

450

225

6

12,48

349,44

312

Разом

65,7

2555,52

2613,36


Визначаємо координати точки гуртового складу в заданій системі за формулами:Відповідь: отже, координати складу становлять Хскл = 38,9; Ускл = 39,78.
Перелік використаних джерел
1. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. / И. И. Бажин. – Харьков : Консум, 2003. – 520 с.

2. Гаджинский А.М. Основи логістики : Учеб. пособие. / А. М. Гаджинский. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1996. – 260 с.

3. Кальченко А.Г. Логістика: підручник. / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.

4. Козловский В. А. Логистический менеджмент. / В. А. Козловский, Э. А. Козловская, Н. Т. Савруков. – СПб.: Политехника, 1999. – 500 с.

5. Крикавський Є.М. Логістика підприємства : навч. посібник. / Є. М. Крикавський. – Львів: Львівська політехніка, 1996. – 410 с.

6. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами : навч. посібник. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 380 с.

7. Логистика: учеб. пособие / Под. ред. Б.А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 230 с.

8. Логістика // Маркетинг у прикладах і завданнях : навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД Університетська книга, 2006. – 320 с.

9. Логістика // Маркетинг: бакалаврський курс : навч. посібник / За заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД Університетська книга, 2004. – 432 с.

10. Неруш Ю.М. Коммерческаялогістика : учебник для вузов. / Ю. М. Неруш. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 259 с.

12. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. / В. И. Сергеев. – М. : Филинъ, 1997. – 368 с.

13. Смехов А.А. Основытранспортнойлогистики. / А. А. Смехов. – М. : Транспорт, 1995. – 340 с.

14. Фатхутдинов Р.А. Организацияпроизводства : учебник. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 572 с.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас