Ім'я файлу: Розрахункова робота 4(ВАРІАНТ 4).docx
Розширення: docx
Розмір: 46кб.
Дата: 22.12.2020


Розрахункова робота №4 з макроекономіки („споживання-інвестиції”)

Варіант №4

1. Користуючись інформацією з таблиці 1 дати характеристику динаміки граничної схильності до заощадження населення України протягом 2001-2004 років. Результати обчислень подати у табличній формі, відобразити графічно, зробити аналітичний висновок.

Таблиця 1

Споживання та заощадження в Україні протягом 2001-2006 років

Показники

Значення показників, млрд. грн.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Валові доходи

158,0

185.1

215.7

274.2

381,4

472,1

Споживання

151,2

168.0

199.4

243.2

335,7

427,9

Заощадження

6,8

17.1

16.3

31.0

45,7

44,22. Користуючись інформацією з таблиці 2, дати характеристику динаміки структури інвестицій в основний капітал України за джерелами фінансування за 2003 та 2006 роки. Результати обчислень подати у табличній формі. Зробити аналітичний висновок.

Таблиця 2

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування

№ з/п

Показники

Значення показників, млрд. грн.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Всього інвестицій

у тому числі за рахунок:

23,6

32,6

37,2

51,0

75,7

93,1

125.3

1.1.

коштів державного бюджету

1,2

1,7

1,9

3,6

7,9

5,1

6.9

1.2.

коштів місцевих бюджетів

1,0

1,3

1,4

2,1

3,5

3,9

5.5

1.3.

власних коштів підприємств та організацій

16,2

21,8

24,5

31,3

46,7

53,4

72.3

1.4.

коштів іноземних інвесторів

1,4

1,4

2,1

2,8

2,7

4,7

4.6

1.5.

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

1,2

1,4

1,6

1,8

2,6

3,1

5.1

1.6.

кредитів банків та інших позик

0,4

1,4

2,0

4,2

5,7

13,7

19.4

1.7.

інших джерел фінансування

2,3

3,5

3,8

5,2

6,5

9,2

11.5

(Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Консультант, 2007. – С.197.)

3. Користуючись інформацією з таблиці 3 дати характеристику динаміки обсягу інвестицій в основний капітал України до обсягу ВВП протягом 2004-2006 років. Результати обчислень подати у табличній формі, відобразити графічно, зробити аналітичний висновок.

Таблиця 3

Показники інвестиційного процесу в Україні

№ п/п

Показники

Значення показників

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Всього інвестицій , млрд. грн.

23,6

32,6

37,2

51,0

75,7

93,1

125.3

2

Обсяг ВВП , млрд. грн.

170,1

204,2

225,8

267,3

345,1

441,5

537,7

3

Середньозважена відсоткова ставка, %

37,3

29,6

19,6

17,7

17,5

16,4


15,1

4

Облікова ставка НБУ, %

27.0

12,5

7,0

7,0

9,0

9,5

8,5

(Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Консультант, 2007. – С.63.)


Показники

Значення показників, млрд. грн.

2001

2002

2003

2004

Валові доходи

158,0

185.1

215.7

274.2

Споживання

151,2

168.0

199.4

243.2

Заощадження

6,8

17.1

16.3

31.0

Динаміка схильності до заощаджень

-

0,38

-0,0261

0,2512

Висновок: Отже давши характеристику динаміки граничної схильності до заощадження населення України протягом 2001-2004 років, можемо спостерігати, що найнижча гранична схильність до заощадження була у 2003 році( -0,261), а найвища у 2002 році ( 0,38).


№ з/п

Показники

Значення показників, млрд. грн.

Структура

Відхилення
2003

2006

2003

2006


1.

Всього інвестицій

у тому числі за рахунок:

51,0

125,3

100

100

01.1.

коштів державного бюджету

3,6

6,9

7,05

5,52

1,531.2.

коштів місцевих бюджетів

2,1

5,5

4,11

4,40

-0,291.3.

власних коштів підприємств та організацій

31,3

72,3

61,37

57,84

3,531.4.

коштів іноземних інвесторів

2,8

4,6

5,49

3,68

1,811.5.

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

1,8

5,1

3,53

4,08

-0,551.6.

кредитів банків та інших позик

4,2

19,4

8,24

15,52

-7,281.7.

інших джерел фінансування

5,2

11,5

10,16

9,20

0,96Висновок: Давши характеристику динаміки структури інвестицій в основний капітал України за джерелами фінансування за 2003-2006 роки, можемо спостерігати, що найбільшу частку займають кошти власних підприємств, а найменшу – кошти населення на індивідуальне житлове будівництво.№ п/п

Показники

Значення показників

2004

2005

2006

1.

Всього інвестицій , млрд. грн.

75,7

93,1

125.3

2

Обсяг ВВП , млрд. грн.

345,1

441,5

537,7

3

Динаміка обсягу інвестицій

21,7%

21,08%

23,3%


Висновок: давши характеристику динаміки обсягу інвестицій в основний капітал України до обсягу ВВП протягом 2004-2006 років, можемо зробити висновок, що найменший обсяг інвестицій в основний капітал спостерігається впродовж 2005 року(21.08%), а найвищий у 2006 (23.3%)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас