Ім'я файлу: Другий_закон_термодинаміки_Ентропія_Attempt_review.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 161кб.
Дата: 22.06.2022
скачати

07.06.2022, 11:19
Другий закон термодинаміки. Ентропія: Attempt review moodle.kntu.kr.ua/mod/quiz/review.php?attempt=53373&cmid=40521 1/3
Інформаційна сторінка
/
Мої курси
/
Фізика 2 прогр
/
Організаційні питання
/
Другий закон термодинаміки. Ентропія
Розпочато вівторок 7 червня 2022 11:04
Стан Завершено
Завершено вівторок 7 червня 2022 11:11
Витрачено часу 6 хв 10 сек
Оцінка 20,00 з 100,00 можливих
Питання
1
Неправильно
Балів 0,00 з 20,00
Якій точці зміни стану ідеального газу, наведеної на малюнку, відповідає найбільше значення внутрішньої енергії?
Виберіть одну відповідь:
a. 2
b. 1
c. 4
d. 3

Ваша відповідь неправильна
Правильна відповідь: 4

07.06.2022, 11:19
Другий закон термодинаміки. Ентропія: Attempt review moodle.kntu.kr.ua/mod/quiz/review.php?attempt=53373&cmid=40521 2/3
Питання
2
Правильно
Балів 20,00 з 20,00
Питання
3
Неправильно
Балів 0,00 з 20,00
Одним із формулювань другого закону термодинаміки є твердження:
Виберіть одну відповідь:
a. Середня кінетична енергія, що приходить на один ступінь вільності не залежить від виду ступеня вільності. b. Неможливий процес, єдиним кінцевим результатом якого була б передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

c. Кількість тепла, підведена до системи, йде на приріст внутрішньої ене¬ргії та на виконання роботи проти зовнішніх сил. d. Неможливий вічний двигун першого роду e. Неможливий процес, єдиним кінцевим результатом якого була б пере¬дача тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла.
Ваша відповідь правильна
Правильна відповідь: Неможливий процес, єдиним кінцевим результатом якого була б передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.
За якою формулою знаходять ККД теплової машини?
Виберіть одну відповідь:
a. A'
=Q -Q b. η=(Q Q -Q Q )/Q c. η=(Q ×Q )/Q d. η=(Q -Q )/Q

цикл
1 2
2 1 1 2 1
2 1
1 1
2 1
Ваша відповідь неправильна
Правильна відповідь: η=(Q ×Q )/Q
2 1
1

07.06.2022, 11:19
Другий закон термодинаміки. Ентропія: Attempt review moodle.kntu.kr.ua/mod/quiz/review.php?attempt=53373&cmid=40521 3/3
Питання
4
Неправильно
Балів 0,00 з 20,00
Питання
5
Неправильно
Балів 0,00 з 20,00
Тепловий двигун це-
Виберіть одну відповідь:
a. пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів b.
пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.
c.
телова машина циклічної дії, яка енергію, що поглинається під час згорання палива, перетворює на механічну работу.

d. пристрій для перетворення внутрішньої енергії тіла в вмеханічну роботу.
Ваша відповідь неправильна
Правильна відповідь: пристрій для перетворення внутрішньої енергії тіла в вмеханічну роботу.
Якій точці діаграми зміни стану ідеального газу відповідає найбільше значення внутрішньої енергії.
Виберіть одну відповідь:
a. 2
b. 1

c. 3
d. 4
Ваша відповідь неправильна
Правильна відповідь: 3
◄ Ядерна фізика. Розмір і склад ядра
Перейти до...
запитання до екзамену 2 семестр ►

скачати

© Усі права захищені
написати до нас