Ім'я файлу: Етапи розвитку Київської Русі (Історія України).docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 28.11.2020

Розкриття питання з історії України

Виконала :

Студентка ГРС 101б

Мельникова Єлизавета

«Основні етапи розвитку Київської Русі»
1 Етап – виникнення і становлення Давньоруської держави (Іх – х ст.)

 • Вихід Давньоруської держави на міжнародну арену;

 • Перші спроби вписатися у геополітичний простір;

 • Постійна рухливість кордонів;

 • Зосередження уваги та сил держави не на внутрішній, а на зовнішній політиці;

 • Активність державної еліти головним чином у військовій сфері (давала землі, багатства, ринки збуту, владу);

 • Недостатня консолідованість території держави;

 • Слабкість великокнязівської влади;

 • Формування системи васально-ієрархічних відносин.

Основним змістом першого етапу були становлення та еволюція державних структур Русі. Отже, за політичною організацією на першому етапі свого розвитку (до князювання Володимира Великого) Київська Русь залишалася своєрідною політичною асоціацією "світлих і великих" князів, що перебували під "рукою" у великого князя київського. Внутрішню сутність цього етапу визначали розвиток продуктивних сил і виробничих відносин, а його зовнішні ознаки виявлялися насамперед у прагненні київського державотворчого осередку до підкорення своїй владі окремих східнослов'янських племінних княжінь - окняження території. 

ІІ етап – піднесення та розквіт Київської Русі (Х – сер. ХІ ст.)

 • Завершення формування території держави;

 • Вирішуються питання внутрішньої політики;

 • Посилення централізованої влади;

 • Заміна поділу територіальним;

 • Запровадження та посилення християнства;

 • Поява писаного кодифікованого права.

Отже, на другому етапі розвитку Київська Русь стала відносно централізованою державою. Зміни в структурі державної влади виявлялись у зростанні економічної та політичної могутності великого князя(князювання Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого)концентрації його влади та поширенні сфери дії централізованого державного апарату примусу в межах усієї території Русі.

ІІІ етап політичної роздрібненості Київської Русі (к. ХІ – сер. ХІІІ ст.)

з одного боку,

 • посилення відцентрових тенденцій,

 • втрата державної єдності,

 • князівські міжусобиці,

 • ослаблення держави,

 • зниження обороноздатності,

 • посилення тиску на Русь сусідніх держав,

з іншого:

 • формування великого землеволодіння,

 • прогрес у сільському господарстві,

 • піднесення міст,

 • значне зростання чисельності населення,

 • розвиток східнослов’янської культури.

Головний зміст третього етапу Києво-Руської держави - її політичний занепад, що проявився у вигляді феодальної роздробленості. Причини феодальної роздробленості, яка була закономірним етапом у розвитку середньовічної державності, випливали з характеру соціально-економічного розвитку Київської Русі, і виявляли себе головно в економічних (система натурального господарювання, що сприяла ізоляції окремих господарських одиниць - сім'ї, громади, князівства), соціально-політичних (боярство перетворювалося з військової еліти у землевласників - феодалів, прагнуло політичної самостійності) та зовнішньополітичних факторах. До останніх належали знищення стародавнього торгового шляху "із варяг у греки" та вторгнення монголо-татар.

Ознаки цього етапу розвитку Київської Русі - кризи великокнязівської влади й трансформації держави в систему князівських уділів - стали помітними з другої половини XI ст.

Після смерті сина Мономаха Мстислава (1132 р.) на Русі остаточно утвердилася політична роздробленість. Відтоді великі князі київські вже не контролювали всі землі Київської Русі. їхня влада поступово ставала номінальною, а землі дедалі більше набували державних атрибутів, перетворюючись з адміністративних одиниць у держави або напівдержави з власною політикою.

Більшість істориків кінцеву межу етапу феодальної роздробленості Київської Русі окреслюють навалою монголо-татар (1240 р.). Але слушним видаються також висновки тих дослідників (Лев Войтович), які вважають, що удільний етап розвитку руської (української) державності тривав протягом ХІ1-ХУ1 ст. 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас