1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Вимоги до проведення товарознавчої експертизи овочевого пюре для
Розширення: docx
Розмір: 155кб.
Дата: 16.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
141.pdf
znakka4estva.ru - Культура и искусство (4403).docx
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Закон Укра┐ни Про дитяче харчування Документ Microsoft Office Wo
Dokument_Microsoft_Word распечатать.docx
Надпис «Схвалено Міністерством охороги здоровя України для харчування дітей»

Гомогенізовані,протерті,крупно подрібненні або нарізані шматочками

Масу нетто

Перелік компонентів

Хорчову та енергетичну цінність

Вік дитини та рекомендації щодо вживання

Найменування та адресу виробника

Напис «Перед вживанням перемішать»

Дату виготовлення

Термін придатності

Умови зберігання

Штриховий код

Напис «При відсутності хлопку,під час відкривання банки, до їжі не вживати»(для консервів фасованих у скляні банки типів III та IV-51)

Текст етикетки повинен бути узгоджений з органами Дерсаннагляду.

Зберігають консерви при температурі від С до С з моменту виробництва, не більш:

12 місяців – у металевій тарі

24 місяця – у стеклянній тарі
1.4 Мета та задачі дослідження
Метою даної курсової роботи є проведення товарознавчої експертизи овочевого пюре для дитячого харчування за станом пакування та маркування, а також за кількістю та якістю.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд задач, серед яких найголовнішими є:

на основі нормативних документів, літературних джерел вивчити порядок та правила проведення товарознавчої експертизи;

на основі нормативних документів, літературних джерел вивчити вимоги до якості овочевого пюре для дитячого харчування, умови маркування, упакування, транспортування, зберігання, дефекти;

провести аналіз маркування та пакування овочевого пюре для дитячого харчування,розробити балову оцінку якості овочевого пюре для дитячого харчування та провести на її основі дегустацію;

провести товарознавчу експертизу дослідних зразків овочевого пюре для дитячого харчування за органолептичними та фізико-хімічними показниками якості;

оформити та представити документи по проведеної товарознавчої експертизи дослідних зразків овочевого пюре для дитячого харчування (заяву, наряд, акт відбору проб, акт експертизи).

РОЗДІЛ ІІ. Проведення товарознавчої експертизи овочевих консервів «Ікра кабачкова»
2.1 Об’єкти і методи досліджень
Об’єктами досліджень курсової роботи є овочеве пюре для дитячого харчування різних виробників (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 – Об’єкти дослідження

Найменування продукту

Нормативні документи

Виробник

1. пюре морквяне

Сертификат качества ISO 9001

Gerber

2. пюре морквяне

DE – 001- Oko-Kontrollstelle

HiPP

3. пюре морквяне

ДСТУ 4085-2001

Карапуз


Наведені в таблиці номери продуктів дослідження відповідають номерам зразків на наступних сторінках курсової роботи.

При проведенні товарознавчої експертизи користуються різними методами оцінки в залежності від виду досліджуваного товару та показників, які оцінюються.

Оцінку якості овочевого пюре для дитячого харчування проводять за органолептичними і фізико-хімічними показниками.

Органолептична оцінка є основним способом характеристики якості овочевого пюре для дитячого харчування і повинна відповідати вимогам того нормативного документа, згідно з яким виготовлена.

В процесі проведення експертизи встановлюється рівень якості – відносна характеристика якості продукції, заснована на порівнянні значень показників з базовими значеннями відповідних показників. Для цієї мети використовують фізико-хімічні показники овочевого пюре для дитячого харчування.

Зразки овочевого пюре для дитячого харчування досліджували за стандартними методами дослідження, які представлені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Нормативні документи та методи дослідження

Показники якості

Нормативний документ

1. Відбір проб

ГОСТ 26313-84 «Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб»

2. Органолептичні показники якості

ДСТУ 4085-2001 Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м'ясні для дитячого харчування. Технічні умови

3. Визначення масової частки розчинних сухих речовин

ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ»


Органолептичні показники є дуже важливими у експертизі. На підставі їх аналізу можна судити про якість сировини, дотримання технології виробництва і зберігання.

Для оцінки органолептичних показників якості було проведено дегустацію відібраних зразків. Для проведення дегустації рекомендується світле, чисте приміщення з температурою 18-20°С. Ідеальним є розсіяне денне світло. При його відсутності лампи розжарювання переважніше люмінесцентних; якщо стіни в приміщенні не білого кольору (вони можуть бути світлими), столи покриваються білою скатертиною або на них кладуть аркуші білого паперу.

Статистична обробка дегустаційних листів

1. Спочатку усереднюють оцінки дегустаторів за одиничними показниками, тобто розраховують середні арифметичні значення оцінок по кожному показнику:
x =
2. Для характеристики розкиду сукупності оцінок дегустаторів визначають стандартне відхилення для кожного одиничного показника по формулі 2.2 :

S= -X2
Стандартне відхилення S характеризує узгодженість думок експертів за умови однорідності аналізованих проб. Якщо S за 5-бальною шкалою не більш ±0,5 бали, оцінка однозначні; якщо відхилення ±1 і більше, оцінка неоднорідна, що говорить про низьку підготовку дегустаторів.

3. За умови узгодженості думок експертів далі проводиться розрахунок комплексного показника якості Q (формула 2.3):
Q= x1k1 = x1k1+x2k2+……..xnkn
За одиничними і комплексними показниками відповідно до розроблених раніше критеріїв встановлюються рівень якості (категорія якості) оцінюваної продукції.

Метод визначення маси нетто чи об'єму. Суть методу полягає у визначенні розподілі маси нетто продукту за різницею між масою брутто і масою споживчої тари або в прямому вимірюванні об'єму окремо для кожної пакувальної одиниці. Підготовлену до випробування тару з продуктом зважують, розкривають і переносять (переливають) вміст в чисту посудину (циліндр). Звільнену тару миють, підсушують і зважують з похибкою не більше встановленої для певної маси.
2.2 Проведення товарознавчої експертизи
До Одеської Торгово-Промислової Палати, яка знаходиться за адресою вул. Базарна, 47, надійшла заявка № 7-9 (додаток А1-А3) від директора мережі продовольчих супермаркетів «Віртус», який розташований за адресою м. Одеса, вул. Грушевського, 14 на проведення товарознавчої експертизи партій овочевого пюре для дитячого харчування торгових марок «Gerber», «HiPP», «Карапуз». Товар знаходиться на складі супермаркету «Віртус», який розташований за адресою м. Одеса, вул. Грушевського, 14.

Замовник визначив такі завдання експертизи:

 перевірка відповідності пакування/ маркування продукції;

 перевірка кількості продукції (за умови непорушного пакування).;

 проведення експертизи якості – визначення органолептичних показників, маси нетто, масової частки розчинних сухих речовин .

Заявка зареєстрована в Одеській торгово-промисловій палаті в «Журналі реєстрації документів проведення експертиз».

Проведення експертизи, призначення експерта повинно здійснюватися в строки, погоджені із замовником, тому експерту Бондарчуку О.В. видали наряди (додаток Б1-Б3). Експерт прибув у визначений час на склад магазину «Віртус», що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Грушевського, 14. Замовник забезпечив необхідні умови проведення експертизи: призначив для участі в експертизі своїх представників, компетентних щодо експертизи товарів та уповноважених підписувати усі необхідні документи у процесі проведення експертизи; підготував робоче місце і необхідні для проведення початкових стадій експертизи засоби; виділив підсобних робітників для здійснення допоміжних операцій; забезпечив дотримання техніки безпеки при проведенні експертизи.

Експертиза проведена за участю експерта Бондарчука О.В та двох представників замовника:

 Жеребко А.Ю. – старший товарознавець магазину «Віртус»;

 Бойко В.О. – завідуючий складом магазину «Віртус».

Експерт ознайомився з поданими їм нормативними документами:

1. ДСТУ 4085-2001 Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м'ясні для дитячого харчування. Технічні умови

2. ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ»;

3. ГОСТ 26313-84 «Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб».

4. Договір постачання:

5. Товаро-супровідні документи;

На всіх документах, що подані для проведення експертизи, експерт зробив напис «пред’явлено на експертизу», поставив свій підпис і реєстраційний номер заявки.

Експертом було визначено, що склад, в якому зберігались досліджувані зразки овочевого пюре для дитячого харчування, являє собою добре вентильоване приміщення, чисте, без сторонніх запахів, температурний режим якого складає 150С, відносна вологість повітря – 75%.

Наступний етап – аналіз пакування овочевих консервів «Ікра кабачкова» на відповідність ДСТУ 4085-2001 Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м'ясні для дитячого харчування. Технічні умови

3 партії овочевого пюре різних торгових марок по 20 коробок з гофрокартону, в кожній коробці по 20 скляних банок масою нетто: «Gerber» - 130г, «HiPP» - 125г, «Карапуз» - 130г. Транспортну тару не порушено.

Зразки овочевого пюре транспортувалися упаковані в ящики з гофрокартону, які були добре укупорені і без пошкоджень. Спосіб, яким було укладено овочеве пюре не дозволяє їм вільно переміщатися по ящику. Зауваження до транспортної тари відсутні. Вона відповідає усім вимогам нормативних документів до транспортної тари.

Споживчою тарою для овочевого пюре слугували скляні банки місткістю 125-130 г з наклеєними паперовими етикетками з багато фарбовим друком. Вона повністю відповідає вимогам нормативної документації. Всі банки не деформовані, не пошкоджені, без тріщин, герметичні.

Отже, треба зауважити, що до виробників відповідних торговельних марок претензій щодо пакування не виявлено.

Вивчимо маркування даних зразків. Згідно з ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» кожну одиницю споживчої тари марковано наклеєною етикеткою, друкарським способом безпосередньо на пакуванні. Маркування містить викладену на державній мові таку інформацію:

 Найменування продукту;

 Товарний знак виробника (за наявності);

 Об’єм продукту;

 Найменування, місцезнаходження (адреса) виробника, експортера, імпортера, найменування країни і місця походження;

 Склад продукту;

 Консерванти і інші харчові добавки (при їх вживанні);

 Харчова цінність;

 Зберігання;

 Термін придатності;

 Позначення нормативного або технічного документа, відповідно до якого виготовлений і може бути ідентифікований продукт;

 Інформація про сертифікацію;

 Штрих-код.
Таблиця 2.3 – Аналіз маркування зразків овочевого пюре для дитячого харчування.

Найменування показника

Номери зразків

№1

№2

№3

Повна назва

“Gerber” пюре морквяне, з 4-х місяців

“HiPP” пюре морквяне, з 4-х місяців

“Карапуз” пюре морквяне, з 4-х місяців

Склад

Морква,вода

Морква,вода

Морква,вода

у 100 г продукту

Калорійність

49 ккал

49 ккал

49 ккал

Білки

0,4 (г)

0,4 (г)

0,4 (г)

Жири

0,1 (г)

0,1 (г)

0,4 (г)

Вуглеводи

11,7 (г)

11,6 (г)

12,6 (г)

Умови зберігання

За температури 15-24 °C в герметично закритій тарі не більше 24 місяців.

Після відкриття не більше однієї доби

За температури 15-24 °C вгерметично закритій тарі не більше24місяців.Після відкриття не більше однієї доби

За температури 15-24 °C в герметично закритій тарі не більше 24 місяців.

Після відкриття не більше однієї доби

Виготовлено

дата на кришці

Вжити до

дата на кришці

Номер партії

дата на кришці

Виробник

Нестле Польша СА.

Філія у місті Жемув,65-959 м.Жемув. вул.Ген.Манча1,Польша

«HiPP Kft», вул.Хипп 1,9167,м.ГанзаглігетУгорщина

ООО «Південний консервний завод дитячого харчування» М. Сімферопіль

Маса нетто

130г

125г

130г

Нормативний документ

Сертификат качества ISO 9001

DE – 001- Oko-Kontrollstelle

ДСТУ 4085-2001


Отже, за даними результатів проведеного аналізу маркування овочевого пюре (які наведені в таблиці 2.3), можна зробити висновок, що всі необхідні данні на етикетці вказані, та відповідають вимогам ГОСТ.

На кожному зразку зображений - знак відповідності продукції українським стандартам і нормативним документам. Продукт з цим знаком включений до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції та має сертифікат відповідності (рис. 2.1) .

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас