Ім'я файлу: 30142 (1).pptx
Розширення: pptx
Розмір: 673кб.
Дата: 19.05.2020
скачати

РОЗДІЛ V.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Глобальними називають проблеми, які стосуються всього світу, призводять до значних, нерідко незворотних соціально- економічних і біологічних втрат на планеті, створюють загрозу існуванню людства і потребують для свого розв’язання координованої співпраці всіх країн.

ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ


дві протилежні політичні тенденції — створення світових імперій і формування національних держав політичні проблеми світу слід розв’язувати мирним шляхом і об’єднаними зусиллями після Першої світової війни було створено Лігу Націй, після Другої світової — Організацію Об’єднаних Націй


Діяльність ООН спрямована переважно на розв’язування проблеми миру і роззброєння, відвернення нової світової війни.

У другій половині ХХ ст. було створено ядерну зброю й ракетну техніку, нагромаджено хімічні й біологічні засоби масового знищення людей.


виникла реальна загроза винищення цілих країн і континентів у разі розв’язання третьої світової війни
Світові запаси зброї достатні для багаторазового знищення всього живого на Землі
Для контролю над ядерною зброєю у 1970 р. набув чинності міжнародний «Договір про нерозповсюдження ядерної зброї»
Ядерні держави: США, Франція, Велику Британія, Китай і Росія.
До ядерних країн офіційно не входять: Індія, Пакистан, КНДР, Ізраїль


(Аргентина, Бразилія, Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Республіка Корея, Японія та ін.).


Приблизно 30 країн входять до групи так званих латентних ядерних держав, що не мають ядерної зброї, але здатні її створити (Аргентина, Бразилія, Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Республіка Корея, Японія та ін.).

чотири країни, що володіли свого часу ядерною зброєю, відмовилися від неї: Південна Африка, Україна, Білорусь і Казахстан

ПОЛІТИЧНІ Й ЕТНІЧНІ РЕГІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ


Більшість регіональних конфліктів виникає на етнічному й релігійному підґрунтях. Особливо часто вони спалахують у смузі, що тягнеться від Балканського півострова через Близький Схід, Кавказ до Центральної і Південної Азії

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ


для досягнення політичної чи економічної мети терористи не гребують захопленням заручників, масовим убивством невинних людей, організацією інших протиправних дій на території різних держав
Їх виконавцями доволі часто стають релігійні екстремісти й фанати
Значна частина терористичних актів у різних куточках світу спрямована проти туристів.
Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Індонезія, США, Іспанія, Франція, Велика Британія, Бельгія, Німеччина

ГІБРИДНІ ВІЙНИ


Так називають війну, основним інструментом якої є не прямі воєнні дії держави-агресора, а створення нею у державі-жертві внутрішніх конфліктів із подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей
Метою країни-агресора є послаблення уряду іншої країни, зміна напряму її політичного розвитку чи скасування ухвалених нею рішень
Складниками гібридної війни є інформаційна й економічна війни, підтримка сепаратизму й тероризму на території іншої держави, сприяння створенню там збройних формувань

Активно вдається до гібридної війни Росія


створені зони «заморожених» чи відкритих збройних конфліктів: Придністров’я — на території Молдови, Абхазія і Південна Осетія — Грузії, Донбас — України, Нагірний Карабах — Азербайджану
втручання у вибори (зокрема шляхом кібератак), фінансуванні окремих політиків, підготовку державних переворотів

Розв’язання глобальних політичних та етнічних проблем потребує:


кропіткої роботи всього світового співтовариства ліквідації чи зменшення гостроти першопричин проблем
ООН, міжнародні регіональні організації (ОБСЄ) , окремі держави докладають чимало зусиль для розв’язання міжнародних суперечок мирними засобами
Інколи застосовують методи силового тиску на державу-агресора (запровадження економічних і політичних санкцій (Лівія, Іран, Росія)
проведення воєнних операцій силами НАТО чи спеціально створених коаліцій держав (у колишній Югославії, Іраку, Афганістані).

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ


старіння націй у країнах з високим рівнем економічного розвитку та постсоціалістичних країнах
демографічний вибух (швидке неконтрольоване зростання кількості населення) у країнах, що розвиваються


Ще один аспект демографічної проблеми — міський вибух - прискорена і невпорядкована урбанізація, здебільшого у країнах, що розвиваються (супроводжується появою міських нетрів — кварталів, де в занедбаних або нашвидкуруч збудованих житлах селиться біднота) Цей процес називають хибною урбанізацією


У великій групі країн Африки, Південної і Південно-Західної Азії, Океанії, низці країн Центральної і Південної Америки зберігаються традиції високої народжуваності.
Це зумовлює швидке зростання кількості населення, що призводить до загострення соціально-економічних проблем: надто повільне підвищення рівня доходів населення, швидкі темпи розвитку хибної урбанізації, збільшення кількості безробітних, недоїдання і голод, зростання чисельності неграмотних, погіршення медичного обслуговування

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРОДОВОЛЬЧІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ЕНЕРГЕТИЧНА І СИРОВИННА ПРОБЛЕМИ


спричинені недостатніми обсягами запасів природних ресурсів, з одного боку, та швидким ростом їх споживання, а відповідно й видобутку, з іншого багато ресурсів (насамперед мінеральних) є вичерпними
Проблема виснаження природних ресурсів тісно переплетена з проблемою погіршення стану довкілля: експлуатація ресурсів супроводжується руйнуванням і забрудненням навколишнього середовища

Шляхи розв’язання глобальних сировинної та енергетичної проблем:


продовження геологічного пошуку мінеральної сировини розроблення нових технологій видобутку і виробництва палива раціональне (повніше, а головне — комплексне) використання видобутих з надр Землі мінеральних ресурсів здійснення політики ресурсозбереження і зниження матеріало- й енерго- місткості виробництва заміна багатьох видів природних матеріалів на штучні й синтетичні
використання вторинних матеріалів використання відновлюваних джерел енергії

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА


проблема полягає у спроможності Землі прогодувати теперішнє і майбутні покоління
ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН
Майже 800 млн людей щодня голодують, ще 2 млрд потерпають від дефіциту мікроелементів. Здебільшого це мешканці країн, що розвиваються
Середньодобова забезпеченість їжею окремих країн оцінюється на 35–45% меншою від рекомендованих ФАО норм, які на одну людину становлять близько 2 500 ккал на добу


Причиною голоду є неспроможність країн, що розвиваються, виробляти продукти або купувати їх на зовнішніх ринках
У деяких країнах голод спричинений масштабними збройними конфліктами (Сирія) чи витратою економічних ресурсів на військові, а не нагальні людські потреби (КНДР, що посідає останнє місце в рейтингу країн за середньою калорійністю добового раціону людини)

На протилежному полюсі продовольчої проблеми — перевиробництво сільськогосподарської продукції


характерне для розвинених країн. У світових масштабах перевиробництво продуктів харчування становить близько 10%, чого вистачило б, щоб прогодувати 600 млн осіб.

Чинники розв’язання продовольчої проблеми


У 2014 р. на конференції ООН було прийнято програму боротьби з голодом.
Понад 100 країн світу взяли на себе зобов’язання до 2025 року покінчити з голодом необхідно змінити спосіб життя та мислення людей розвивати сільське господарство найбідніших країн збільшити обсяги інвестицій в інфраструктуру сільських районів у цих державах
Голод можна подолати лише через усунення проблем, які викликають його, і завдяки розвитку най- бідніших країн

ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ


проблема відсталості розглядається крізь призму взаємин багатої Півночі й бідного Півдня.
До умовної Півночі відносять розвинені держави помірних і субтропічних широт Північної півкулі, а також Австралію та Нову Зеландію, до умовного Півдня — країни з нижчим рівнем розвитку, що розташовані здебільшого в тропічно-екваторіальних широтах

Причинами відсталості цих країн стали:


сировинна й сільськогосподарська спеціалізація в міжнародному поділі праці;
швидке зростання кількості населення;
тривалі етнічні, релігійні, соціальні конфлікти;
культурні, ментальні та ціннісні особливості місцевого населення;
непослідовна соціально- економічна політика правлячої еліти тощо

Чинники подолання відсталості країн, що розвиваються


реформи освіти й медицини, проведення відповідної демографічної політики, розширення спектру галузей спеціалізації господарства, створення власної переробної промисловості, залагодження міжетнічних конфліктів, зменшення військових витрат
Розв’язання цієї проблеми великою мірою залежить від економічно розвинених держав і міжнародних організацій найвагомішим ресурсом подолання проблеми відсталості країн, що розвиваються, є наявність волі на- родів цих країн до суспільних змін

Запитання:


1.Які проблеми називають глобальними? У які групи їх об’єднують?
2. Покажіть на карті країни, що володіють ядерною зброєю. Яку загрозу для світу несе ядерна та інша зброя масового знищення?
3. Чим небезпечний тероризм? Наведіть приклади країн, що постраждали від терористичних актів.
4. Користуючись мал. 187, наведіть приклади «гарячих точок» у Європі та світі.
5. Розкажіть про способи врегулювання міжнародних конфліктів.
6. Чому країни в різних частинах світу мають різні демографічні проблеми?
7. У чому суть сировинної та енергетичної проблем?
8. Які ефективні шляхи розв’язання цих проблем запропонувало людство останніми роками?
9. Охарактеризуйте проблему подолання відсталості країн, що розвиваються.

Домашнє завдання:


Прочитати §§ 44-45, с.245-254;
Вивчити матеріали зошиту;
У 2002 і 2017 рр. в Україні на офіційному рівні було проголошено курс на євроатлантичну інтеграцію та прагнення до вступу держави у військово-політичну організацію НАТО. За інтернет-джерелами з’ясуйте, як змінювалося упродовж цього часу ставлення населення України до такого зовнішньополітичного вибору. Чим зумовлені зміни в його настроях? Які гарантії та ризики може отримати Україна в разі вступу до цієї організації?


скачати

© Усі права захищені
написати до нас