Ім'я файлу: Тема 15. Способи картографічного зображення.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 20.05.2021
Пов'язані файли:
Винниченко.doc

РОЗДІЛ ІІІ. КАРТОГРАФІЯ


Тема 15. Способи картографічного зображення
Завдання 1. На контурних картах відобразити такі способи картографічного зображення:

  1. Спосіб значків:

а) прості геометричні,

б) геометричні з розробленою шкалою,

в) літерні (буквені),

г) наочні,

д) структурні,

  1. Спосіб лінійних знаків:

а) політико-адміністративні кордони,

б) гідромережа,

в) шляхи сполучення,

г) орографія.

1.3. Спосіб ізоліній:

а) ізогіпси з розробленою гіпсометричною шкалою,

б) ізотерми з підписами відповідних чисельних значень (температур січня й липня).

1.4. Спосіб якісного фону:

а) для підрозділу територій на групи однорідних у якісному відношенні ділянок,

б) для індивідуального районування території.

  1. Спосіб кількісного фону:

а) із розробленою шкалою (наприклад – густоти населення).

  1. Спосіб локалізованих діаграм:

а) із використанням декартової системи координат,

б) із використанням полярної системи координат,

в) із побудовою “рози”.

  1. Крапковий спосіб:

а) із вибором “ваги” точок,

б) із використанням точок різного кольору.

  1. Спосіб ареалів:

а) із позначенням кордонів ареалів,

б) із використанням штриховки,

в) із використанням значків,

г) із використанням підписів та кордонів.

  1. Спосіб знаків руху:

а) у вигляді векторів,

б) у вигляді епюри (стрічки) із розробленою шкалою.

  1. Спосіб картодіаграм:

а) у вигляді лінійних діаграм,

б) у вигляді площинних діаграм,

в) у вигляді об’ємних діаграм.

  1. Спосіб картограм:

а) із шкалою в геометричній прогресії,

б) із шкалою рівнодільного ряду.

Методичні вказівки. При виконанні завдання довільно вибираються ті чи інші картографовані явища з урахуванням характеру їх розміщень і сутності явищ. Для показу того чи іншого способу картографічного зображення не треба використовувати всю площину контурної карти, достатньо в її межах виділяти фрагменти (розміром 5х5 см) і в межах цих фрагментів відображати той чи інший спосіб. Таким чином, в межах одного аркушу контурної карти можна позначити декілька способів картографічного зображення. Паралельно з виконанням цього завдання слід виконувати завдання 2.
Завдання 2. Розробити легенди для всіх вищевказаних способів картографічного зображення.

Методичні вказівки. Це завдання необхідно виконати на окремому аркуші у вигляді таблиці за планом наведеним у завданні 1, розкриваючи сутність картографованих явищ.

Завдання 3. Привести приклади вищевказаних способів картографічного зображення в шкільних атласах.

Методичні вказівки. Завдання виконується у вигляді таблиці:
п/п

Спосіб картографічного зображення

Назва атласу

Назва

карти

Яке явище зображене

Приклади зображення

Тема 15. Способи картографічного зображення Сторінка

скачати

© Усі права захищені
написати до нас