1   2   3   4
Ім'я файлу: КУРСОВА РОБОТА.doc
Розширення: doc
Розмір: 349кб.
Дата: 28.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Києво-Могилянська академія.docx
ДЗ пропедевтика наркоманії.docx


Розділ І. Теоретико-методичні аспекти функціонування та створення громадських організацій в Україні

1.1.Неприбуткові організації, особливості бухгалтерського обліку

Громадські організації створюються без мети отримання прибутку. За своєю суттю та призначенням будь-яке суспільне об’єднання є некомерційним, що не орієнтоване в першу чергу на прибуток, а функціонує для зовсім інших цілей.

Таким чином, кошти, що вдається залучити, можуть бути використані для досягнення мети громадського об’єднання в їх повному обсязі.

В деяких країнах громадські організації реєструвати непотрібно, наприклад — у Франції. В Україні реєстрація обов’язкова.

Щодо юридичних аспектів читати  Закон України «Про громадські об`єднання».

Громадські організації в світі

Громадські організації у світі більш відомі у світі як NGO  англ. Non-governmental organization) або українською Недержавна організація (НДО) або неурядова організація (НУО).

Найвідомішими міжнародними правозахисними НУО є:  Amnesty InternationalHuman Rights Watch

Сфера діяльності НДО в країнах Європи та США охоплює практично всі галузі життя людини — економіку, політику, науку, культуру, освіту. Розгалужена мережа молодіжних, професійних, дитячих, жіночих, ветеранських, релігійних, а також елітарних організацій-клубів, аналітичних центрів або так званих «мозкових центрів» (Think tank) та ін. НДО створюють основу громадянського суспільства, є вирішальним стабілізаційим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку.

На початку XXI ст. у США функціонує близько 1,4 млн. НДО. Простий розрахунок показує, що на 130 американців припадає одна громадська організація. За даними Центру фундацій (The Foundation Center, Вашингтон), на ННО у 1999 році в США пожертвували 190 млрд дол., з них 50 % — на релігійні організації, далі за дольовою участю ідуть організації освіти, охорони здоров’я та ін. Без перебільшення можна сказати, що НДО США — головний компонент демократії в цій країні.

Отже, громадські організації в Україні тільки розвиваються. Та у нас є чудові можливості, треба лише безупинно працювати.

Громадські (ГО), благодійні (БО) та інші організації після включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій не є платниками податку на прибуток підприємств. Тобто не нараховують та не сплачують податок від будь-яких доходів від своєї діяльності, у разі відсутності порушення вимог «неприбутковості» (передбачених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ).

При цьому вони все одно мають вести бухгалтерський облік та зберігати облікові документи у встановлені законодавством строки: не менше 3 років від подання звітності, для складання якої вони використовувались, а для ГО – не менше 5 років (відповідно до спеціального положення  - статті 23 Закону про ГО).

Також неприбуткові організації мають подавати звітність: податкову, фінансову та статистичну.

Хто ж відноситься до некомерційних організацій та якими законодавчими нормами вони користуються у своїй діяльності?


Вид неприбуткової організації

Нормативно-правова база, що регламентує її діяльність

громадські об’єднання

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р .. №4572-VI;

політичні партії

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-III;

благодійні організації

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI;

релігійні організації

Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII.

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р .. №2866-III;

творчі спілки

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 р. №554 / 97-ВР

житлово-будівельні кооперативи дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства)

Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р .. №1087-IV;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №1045-XIV

організації роботодавців та їх об’єднання

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI

пенсійні фонди

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р., № 1057-IV

асоціації, спілки та інші об’єднання юридичних осіб

Господарський кодекс України

бюджетні установи

Бюджетний кодекс України і відповідні Закони

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас