1   2   3   4
Ім'я файлу: курсова чехословаччина.docx
Розширення: docx
Розмір: 72кб.
Дата: 15.02.2023
скачати
Саграііса - Карпатика.-Вип.19. Історія і культура Карпат: (До десятиріччя утворення НДІ Карпатознавства).Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут Карпатознавства.Ужгород, 2002.С.55-62.

 • Химинець Ю. Мої спостереження із Закарпаття.Нью-Йорк, 1984. 152 с.

 • Халус П. Важлива архівна знахідка. Закарпатська правда. 1990.21 березня.С.4

 • Худанич В.І. Міжвоєнний період в історії Закарпаття. Українські Карпати: етнос, історія, культура. С.538 -546

 • Штефан А. За правду і волю: Спомини і дещо з історії Карпатської України: Книга перша.Торонто, 1973.-288 с

 • Федака П. Нарис історії товариства “Просвіта” Карпатської Русі-України (1920 — 1939).Ужгород, 1991.–52 с.
  1 Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: Нариси політичної історії.-К., 1993. С.229


  1Ліхтей І. Виникнення політичних партій. Головні напрямки їх діяльності. Нариси історії Закарпаття. Т.П.(1918-1945).Ужгород: Закарпаття, 1995.С.113

  2 Болдижар М. Краю мій рідний: Науково-популярні нариси з історії Закарпаття. Ужгород, 1998. С.36.

  1 Маркусь В. Політико-правова еволюція Підкарпатської Русі в Чехословаччині (1919-1939 рр.). Закарпатська Україна у складі Чехословаччини. С. 13

  2 Болдижар М., Мосні П. Державно-правовий статус Закарпаття (Підкарпатської Русі) в складі Чехословаччини. Ужгород, 2002. С.18


  1Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.І. 1917 – 1923 рр. Ужгород, Карпати, 1957 С.8.

  2 Віднянський С. Закарпаття у складі Чехословацької республіки: переломний етап у національно-культурному й етнополітичному розвитку русинів-українців. Культура Українських Карпат: традиції і сучасність: (Матеріали міжн. наук. конф.).Ужгород, 1994. С. 131

  3 Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.І. 1917 – 1923 рр. Ужгород, Карпати, 1957. С.11


  1Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках. Львів, 1983. С.25

  2 Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948).Ужгород, 1995. С.221


  1 Худанич В.І. Міжвоєнний період в історії Закарпаття. Українські Карпати: етнос, історія, культура. С.539

  2Віднянський С. Закарпаття у складі Чехословацької республіки: переломний етап у національно-культурному й етнополітичному розвитку русинів-українців. Культура Українських Карпат: традиції і сучасність: (Матеріали міжн. наук. конф.).Ужгород, 1994. С. 132

  1 Мельникова И.Н. Как бьіла включена Закарпатская Украйна в состав Чехословакии в 1919 г. // Ученьїе записки института славяноведения. Т.З.1951.С.57


  2 Болдижар М., А. Панов. Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т. Масарика.Ужгород, 2005. С.27


  1 Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами: Матеріали до історії суспільно-політичних відносин.Ужгород, 1993. С.14

  2 Там же. С.18

  1Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.І. 1917 – 1923 рр. Ужгород, Карпати, 1957. С.12

  2 Ліхтей І. Інтеграція Закарпаття в політичну і державну систему Чехословацької республіки. Нариси історії Закарпаття. Т.2 (1918 — 1945). Ужгород, 1995. С. 116


  3Химинець Ю. Мої спостереження із Закарпаття.-Нью-Йорк, 1984. С.18


  1 Піпаш-Косівський В. Історія повертається народові. Гуцулія.1990.№4. С..12


  1 Піпаш-Косівський В. Правда через 72 роки. Карпатський край.1990.19 січня. С.4

  2 Піпаш-Косівський В. Люди почули правду // Верховина.-1991.- № 3.- С.8

  3 Мушинка М. Лицар волі. Життя і політично-громадянська діяльність Степана Клочурака. Ужгород, 1955. С.29


  1Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.І. 1917 – 1923 рр. Ужгород, Карпати, 1957. С.21

  2 Стерчо П. Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьбі карпатських українців у 1919-1939 роках.- Львів, 1994. С.360.


  1 Вегеш М., Міщанин В. Хуст у січні 1919-го. Карпатська Україна.1994.27 січня. С. 4

  2 Штефан А. За правду і волю: Спомини і дещо з історії Карпатської України: Книга перша.Торонто, 1973. С.19

  3Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.І. 1917 – 1923 рр. Ужгород, Карпати, 1957. С.22

  1 Стерчо П. Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьбі карпатських українців у 1919-1939 роках.- Львів, 1994. С.33

  2 Ліхтей І. Демократичні перетворення в політичній і соціальній сферах на Закарпатті в 1920 р. Нариси історії Закарпаття. Т.2 (1918 — 1945). Ужгород, 1995. С. 124.


  1 Токар М. Багатопартійність Чехословацької Республіки (1919-1939) // Саграііса - Карпатика.-Вип.19. Історія і культура Карпат: (До десятиріччя утворення НДІ Карпатознавства). Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут Карпатознавства. Ужгород, 2002.С.55

  2 Шляхом Жовтня. Збірник документів. Т.ІІ. 1924 – 1929 рр. Ужгород, Карпати, 1961. С.25


  1 Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках. Львів, 1983. С.31

  2 Худанич В.І. Міжвоєнний період в історії Закарпаття. Українські Карпати: етнос, історія, культура. С.540

  3 Ліхтей І. Інтеграція Закарпаття в політичну і державну систему Чехословацької республіки. Нариси історії Закарпаття. Т.2 (1918 — 1945). Ужгород, 1995. С. 117


  1 Болдижар М. Краю мій рідний: Науково-популярні нариси з історії Закарпаття. Ужгород, 1998. С.40

  2 Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948).Ужгород, 1995. С.226


  1 Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами: Матеріали до історії суспільно-політичних відносин.Ужгород, 1993. С.21

  2 Болдижар М., А. Панов. Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т. Масарика. Ужгород, 2005. С.31


  1 Стерчо П. Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьбі карпатських українців у 1919-1939 роках. Львів, 1994. С.96

  2 Вегеш М. Закарпаття у складі Чехословаччини. Радянська Верховина. 1990. 7 червня. С.3

  3 Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини.-Книга 1 (1918-1938).Пряшів, 1979. С.104


  1 Федака П. Нарис історії товариства “Просвіта” Карпатської Русі-України (1920 — 1939).Ужгород, 1991. С.10


  1 Халус П. Важлива архівна знахідка. Закарпатська правда.1990.21 березня.С.4

  2 Болдижар М., А. Панов. Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т. Масарика. Ужгород, 2005. С.41

  3 Химинець Ю. Мої спостереження із Закарпаття.-Нью-Йорк, 1984. С.21


  1 Віднянський С. Закарпаття у складі Чехословацької республіки: переломний етап у національно-культурному й етнополітичному розвитку русинів-українців. Культура Українських Карпат: традиції і сучасність: (Матеріали міжн. наук. конф.). Ужгород, 1994.С. 136


  1 Маркусь В. Політико-правова еволюція Підкарпатської Русі в Чехословаччині (1919-1939 рр.). Закарпатська Україна у складі Чехословаччини.С. 14

  2 Ліхтей І. Інтеграція Закарпаття в політичну і державну систему Чехословацької республіки. Нариси історії Закарпаття.Т.2 (1918 — 1945). Ужгород, 1995. С. 118

  3 Шляхом Жовтня. Збірник документів. -Т.ІУ.1934-1938 рр. Ужгород, Карпати, 1964. С.221

  1 Болдижар М. Краю мій рідний: Науково-популярні нариси з історії Закарпаття. Ужгород, 1998. С.108.


  1 Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948).-Ужгород, 1995. С.228

  2 Горникевич Т. Події в Україні 1914-22 років у світлі історичних документів. Богословіє.Книга 1-4 .-Рим, 1984. С.201

  1 Автономія австро-угорської України // Закони, накази й розпорядження УНР. Закон і право.-1919.-Ч.2.-30 січня .С. 115

  2 Журавський-Граєвський П. Питання Підкарпатської Русі на мировій конференції в Парижі.Зустрічі.1990. № 1-2.С.11


  1 Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках. Львів, 1983. С.140

  2 Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами: Матеріали до історії суспільно-політичних відносин.Ужгород, 1993. С.38.


  1 Мельникова И.Н. Как бьіла включена Закарпатская Украйна в состав Чехословакии в 1919 г.. Ученьїе записки института славяноведения.Т.З.1951-С.59

  2 Масляник О. Гуцульська Республіка: повернення із забуття . За вільну Україну.1991 .31 січня. С.5

  3 Мандрик Я.І. Причини втрати української державності в західних і східноукраїнських землях в 1918-1921 рр. Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. Луцьк 1993.С.37.


  1 Раушер А. Приєднання Підкарпатської Русі до Чехословаччини. Молодь Закарпаття.1991. № 18. С. 4

  2 Ліхтей І. Виникнення політичних партій. Головні напрямки їх діяльності // Нариси історії Закарпаття.- Т.П.(1918-1945).-Ужгород: Закарпаття, 1995.-С.127


  3 Вегеш М. Про альтернативу включення Закарпаття до складу Чехословаччини . Українські Карпати. Матеріали міжнародної наукової конференції "Українські Карпати: етнос, історія, культура". Ужгород, 1993.С.115


  1   2   3   4

  скачати

 • © Усі права захищені
  написати до нас