Ім'я файлу: Романтизм в Італії.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1253кб.
Дата: 19.09.2023
скачати

Романтизм в Італії


Підготували учні 9-Б класу

Дзюба Ульяна

Осай Анварі

Ольга Кравченко

Михайло Алешков

Данило Марущак

Італійський романтизм в літературі є своєрідним явищем в порівнянні з літературою інших європейських країн. Причина цього в тому, що італійський романтизм розвивався по-іншому, ніж в «західній Європі». Роль зіграла також суспільно-політичний стан країни, її тісний зв'язок з Рісорджіменто - період національно-визвольного руху італійського народу проти іноземного панування, за об'єднання фрагментованою Італії.

Піндемонте Іполита - італійський поет, член академії «Аркадія» (1779 рік).

З аристократичного роду. Закінчив колегіум Сан-Карло в Модені (1771 рік).

У 1779 році подорожував по Італії, в 1788-1791 роках - по Європі; в 1789 році перебував у Парижі (де познайомився з В. Альфьери), зазнав впливу революційних ідей, проте під враженням якобінського терору розчарувався в них і втік до Англії; після повернення в Італію повністю втратив інтерес до політичного життя.

Один із представників:

На тлі західноєвропейських літератур першої половини XIX ст. італійський романтизм був своєрідним явищем, значною мірою він розвивався іншими шляхами і в інших формах, ніж в “заальпійській Європі”. Водночас певними своїми аспектами й формами він типологічно ближчий до романтизму в Східній та Південно-Східній Європі.

Ця своєрідність італійської романтичної літератури зумовлювалася особливостями суспільно-політичного стану й розвитку країни, її тісним зв’язком з Рісорджіменто – великим рухом за відродження Італії та її звільнення від чужоземного панування.

Початком італійського романтизму вважається 1816 p., коли з’явилися перші статті, в яких ставилося питання про романтизм та необхідність його впровадження в італійську літературу. Але задовго до того, з останніх десятиліть XVIII ст., в італійській літературі спостерігалися віяння та тенденції, які передвіщали романтизм, хоч вони тут і не набирали такого розмаху, як за Альпами. Це були преромантичні віяння та тенденції, що проявлялися переважно у формі перекладів з “північних літератур”, тобто англійської та німецької, і наслідування їх зразків.

Ежен де Блаас

Крім стовпів італійського романтизму - Фоськоло, Мандзоні- в книзі приділено значну увагу таким постатям, які зробили вагомий внесок у становлення принципів романтичної естетики, як С. Пеллико, Е. Вісконті. Детально висвітлена система жанрів, що склалися в лоні романтичної традиції в Італії на грунті нової чутливості, або ж традиційних, реабілітованих в контексті художніх шукань епохи.

Особливістю італійського романтизму є те, що він поставив в першу чергу не естетико-художні, а соціально-політичні проблеми.

Франческо Хайец

З 1816 року в колах письменників почалися жваві дискусії про романтизмі і чи доцільно відмовитися від сформованих традицій і почати нові. Письменники врізалися в два табори. Перші вважали, що свідомість італійського народу може бути краще підготовлена ​​до нової боротьби, повернувшись до традицій прославленого минулого: це були класики. Інші, романтики, мріяли про нову і більш сучасної поезії, ближче до душі людей, більш адекватної сучасному змістом, більш різноманітною, гнучкою і вільною формою.

Франческо Хайец

У «Філософії мистецтва», де вже відчутно намічається шлях Шеллінга до релігійного містицизму, суть мистецтва трактується як найбільш досконале вираз світового духу, синтез суб'єкта і об'єкта, свідомості і природи.На відміну від просвітителів, які бачили завдання мистецтва в наслідуванні природі, Шеллінг вважає, що мистецтво є вираз абсолютної ідеї, що полягає в природі.

Розвиток мистецтва, за Гегелем, проходить три етапи (форми) як три різних втілення ідеалу.На відміну від мистецтва класичного, в якому форма знаходиться в повній відповідності з вмістом, мистецтво романтичне характеризується переважанням вмісту (ідеї) над формою. До романтичній формі Гегель зараховував як середньовічне, так і сучасне мистецтво.

Франческо Хайец

Дякуємо за увагу!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас