Ім'я файлу: 185970.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 602кб.
Дата: 12.05.2021
скачати
Роль законів Ньютона в розвитку в фізики
План
 • Ісаак Ньютон
 • Важливість законів Ньютона
 • Перший закон Ньютона
 • Другий закон Ньютона
 • Третій закон Ньютона
 • Запитання
Ісаак Ньютон
Ісаак Ньютон – видатний англійський вчений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики. Його наукові праці належать до механіки, оптики, астрономії, математики. Сформулював основні закони механіки, відкрив корпускулярну теорію світла, розробив диференціальне та інтаргральне числення. Важливість законів Ньютона
Закони Ньютона разом з його ж законом всесвітнього тяжіння та апаратом математичного аналізу вперше в свій час надали загальне та кількісне пояснення широкому спектру фізичних явищ, починаючи з особливостей руху маятника та закінчуючи орбітами Місяцята планетЗакон збереження імпульсу, який Ньютон вивів як наслідок своїх другого та третього законів, також став першим з відомих законом збереження. Перший закон Ньютона
Існують такі системи відліку, в яких центр мас будь-якого тіла, на яке не діють жодні сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього. Інерція
Інерція – це явище збереження тілами сталої швидкості, коли на них не діють інші тіла. Полягає дане явище у тому, що для зміни швидкості тіла потрібен певний час. Інерцію не можна виміряти, її можна лише спостерігати, або відтворити. Зауважимо, що в земних умовах не можна створити обставини, за яких на тіло не діють сили, адже завжди існує земне тяжіння, сила опору рухові тощо. Ми можемо лише уявити, що десь далеко від зір у космічному просторі рухається тіло, на яке діють настільки малі сили, що ними можна знехтувати. Інерціальні системи відліку
Інерціальні системи відліку — системи відліку, відносно яких тіло перебуває в спокої або рухається рівномірно й прямолінійно за умови компенсації дії на нього інших тіл.
Другий закон Ньютона
В інерційній системі відліку прискорення матеріальної точки зі сталою масою прямо пропорційне рівнодіючій всіх сил, що діють на неї, і обернено пропорційне її масі
Формула другого закону Ньютона
Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне силі, що на неї діє, та направлене в сторону дії цієї сили. Математично це формулювання може бути записано так:

F — сила, яка діє на тіло a — прискорення V  — швидкість
м
 • У рівнянні F = ma прискорення може бути безпосередньо виміряне, на відміну від сили. Тому цей закон має сенс, якщо ми можемо визначити силу Fбезпосередньо. Одним з таких законів, який визначає правило обчислення гравітаційної сили, є закон всесвітнього тяжіння.
 • У загальному випадку, коли маса та швидкість об'єкта змінюються з часом, отримаємо:
 • Рівняння із змінною масою описує реактивний рух. Важливе фізичне значення цього закону полягає в тому, що тіла взаємодіють, обмінюючись імпульсами й роблять це за допомогою сил.
 • Сучасне дослідження виявило справедливість цього закону для яких завгодно систем відліку.
Третій закон Ньютона
Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, є рівними за модулем і протилежними за напрямом.
Формула Третього закону
Математично це записується так:

Для сили Лоренца третій закон Ньютона не виконується. Лише переформулювавши його як закон збереження імпульсу в замкнутій системі з частинок і електромагнітного поля, можна відновити його справедливість.
Закон руху в релятивістській фізиц
Визначене другим законом Ньютона рівняння інваріантне щодо перетворень Галілея, але не є інваріантним щодо перетворень Лоренца. При створенні теорії відносності його довелося змінити. Виражене через 4-вектори друге рівняння Ньютона набирає вигляду Запитання
 • Хто такий Ісаак Ньютон?
 • Як звучить перший закон Ньютона?
 • Як звучить третій другий Ньютона?
 • Як звучить третій третій Ньютона?
Інформацію взято
https://uk.wikipedia.org/wiki/Закони_Ньютона
Дякую за увагу

скачати

© Усі права захищені
написати до нас