Ім'я файлу: доповідь нато.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 13.01.2022
скачати

Доповідь

Дипломна робота на тему: «Роль НАТО в російсько-українській інформаційній війні»

Складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок-99, кількість сторінок основного тексту – 88, кількість джерел-51.

Актуальність теми дослідження. Сучасні події на Донбасі вийшли за рамки українського внутрішньодержавного конфлікту, і являють собою, як вважають зацікавлені експерти, гібридну війну Російською Федерацією проти України. Розгортання такої «змішаної війни», в свою чергу, призводить до деформації системи європейської, і більш того, міжнародної безпеки. Причому, слід зазначити, що інформаційний фактор сучасного асиметричного протистояння між Росією та Україною виступає окремою складовою даного протиборства, і в більшості випадків виявляється не менш важливим, ніж військовий. Звідси випливає актуальність проведення детального аналізу інформаційного фронту російсько-українського протистояння як невід'ємної частини новітньої за своєю формою і змістом гібридної війни.

Після вторгнення Російської Федерації до Криму в березні 2014 р. гібридна війна перестала бути предметом дослідження лише військових стратегів і увійшла до більш широкої політичної сфери як серйозний виклик безпеки Заходу. У терміні «гібридна війна» відбито спробу охопити складний характер війни XXI століття, до якої залучено безліч суб'єктів, у якій розмиті традиційні різницю між видами збройних конфліктів і навіть між поняттями війни та світу. І хоча термін «гібридна війна» придуманий на Заході, а не в Росії, всі види ворожої російської діяльності – від прихованого використання спецназу до маніпулювання виборами та економічного тиску – були названі гібридними і викликали тривогу в західних відомствах, що займаються питаннями безпеки. Існує безліч визначень гібридної війни і ці визначення продовжують еволюціонувати. Визначення гібридної війни – це не просто формальний академічний диспут, бо ці визначення можуть визначити, як держави сприйматимуть гібридні загрози та відповідатимуть на них, і які урядові установи будуть задіяні у протистоянні їм. Історики використовують термін «гібридна війна» просто для опису використання, що повторюється використанням конвенційних та неконвенційних сил в одній і тій же військовій кампанії. З історичної точки зору, гібридна війна, звичайно ж, не є новим феноменом. У 2000-ті роки. використання терміна "гібридний" стало поширеним способом опису сучасної війни, не в останню чергу через зростання витонченості та летальності насильницьких недержавних суб'єктів і зростання потенціалу кібервійни. Визначення гібридної війни наголошували на поєднанні конвенційних і нерегулярних підходів по всьому спектру конфлікту.

Російська пропаганда довела свою ефективність у Росії, а й її кордонами. Україна, яка протистоїть рупорам Кремля, має довести, що вона не є і не стане недієздатною державою, а також показати свої перспективи. Першу частину читайте тут.

Оптимальний, легкий і простий спосіб звернути увагу на очевидні факти агресії нашого ворога. Це доведе іншим країнам, що треба не зволікати, а зараз зупинити дії Кремля в Україні.

Окремий блок дезінформації російських ЗМІ спрямований на подання подій Революції Гідності та змін після них як "провал".

Аналіз попередніх досліджень. Характеризуючи стан розробки вищевказаної проблематики, слід зазначити, що в силу її актуальності і безпосередньому взаємозв'язку з характером протікання сучасних процесів, вона потребує додаткового і комплексному вивченні, зокрема в національних дослідницьких центрах. Поряд з цим, в Україні вже були видані декілька наукових праць, які безпосередньо присвячені вивченню як теоретичних, так і практичних аспектів даної проблематики, а також численні статті представників українських експертно-аналітичних інститутів.

Метою даного дослідження є охарактеризувати роль НАТО в російсько-українській інформаційній війні.

Обєктом дослідження є російсько-українська інформаційна війна.

Предметом дослідження є діяльність НАТО в Україні

В першому розділі «ХАРАКТЕРИСТИКА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ» розглянуто питання: причини виникнення протистояння; методи та засоби ведення російсько-української інформаційної війни; перебіг подій російсько-української інформаційної війни та розвиток потенціалу сторін.

В другому розділі «НЕВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА НАТО В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ» було розглянуто питання: форми невійськової співпраці України та НАТО; інформаційно-психологічна діяльність НАТО; .робота із створення баз даних; робота координуючих органів з контролю за створенням і застосуванням інформаційної зброї; створення окремих органів з координації проявів інформаційної війни.

В третьому розділі «ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ПОЛІТИКИ НАТО В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ» було розлянуто основні недоліки політики НАТО в російсько-українській інформаційній війні.

В кінці дослідження було сформовано власні рекомендації для ЗСУ.

Також було сформовано висновки по роботі.

Таким чином, аналіз українського і російського інформаційних просторів в контексті розгортання гібридної війни між двома державами продемонстрував те, що і Росія, і Україна використовують своєрідне партнерство державних інформаційних каналів, приватних ЗМІ і експертно-аналітичних центрів з метою формування уніфікованої позиції своїх громадян щодо того, що відбувається в Україна. При цьому важливо підкреслити: проведений аналіз інформаційного контенту показав те, що Російська Федерація вдається до набагато більш великому і розгалуженого інструментарію при веденні інформаційної війни, ніж Україна. Так, Росія активно використовує традиційний засіб пропаганди - «бомбардування метафорами». Наприклад, звучать подібні метафоричні форми - «Київ взяв курс на придушення Донбасу» (МЗС Росії), «неможливо Росії і Україні розлучитися» (С. Лавров), «відбувається демонізація всього російського, частини російського етносу, який насильно відірвали від матінки Росії ».

Крім того, дослідження показало факт використання Росією крайніх методів пропаганди, а саме, так званого «новомови» (поняття, введене ще Дж. Оруеллом). Зокрема, варто відзначити наступні приклади їх застосування: «Український проект» або «проект-Україна», «Українське державне утворення», «Укрополенд», «Новоросія». Тобто, РФ вдається до винаходу помилкових, штучних, фіктивних політичних термінів, які відкладаються в пам'яті населення і чинять негативний вплив на громадян Росії з метою формування образу України як держави - дуже слабкого і непослідовного в своїй політиці.

Цілком можна погодитися з думкою українського політолога Е. Магди, який вважає, що в рамках військових дій на Донбасі, РФ використовує широкий спектр методів гібридної війни. Серед них «криве дзеркало» - спотворення і пересмикування фактів і дискурсів; «Спекуляції на історії», сутність якого полягає в «педалюванні» дискусійних моментів українсько-російської історії; «Заперечення очевидного» - як метод створення видимості відсутності агресії з боку РФ; метод «показового миротворчості» - створення ілюзії того, що Москва - мирно налаштована і зовсім не причетна до конфлікту сторона.

Можна констатувати, що сучасний конфлікт на сході України є прямим наслідком ведення гібридної війни, яка супроводжується асиметричної комунікацією між РФ і Україною. Інформаційне протиборство між Росією і Україною, як показало дане дослідження, безпосередньо пов'язане з використанням різних мовних конструкцій, які дуже часто вуалюють справжній зміст і хід подій, переводячи їх в емоційний, підсвідомий пласт колективної психіки, пригнічуючи, таким чином, раціональні механізми сприйняття дійсності. Таким чином, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, що інформаційне протиборство між Росією і Україною як складова гібридної війни, деструктивно впливає насамперед на міждержавні відносини двох держав.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас