Ім'я файлу: Титул, завдання, рецензія.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 20.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
Повідомлення.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: «Фінанси»

на тему:

«РОЛЬ І МІСЦЕ ФІНАНСІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ»

Студента ІІІ курсу групи ФБ-31

спеціальності 072 «Фінанси, банківська

справа та страхування»

Асмолова А. В.

Керівник: Оліфір І. А.


Національна шкала _________________________

Кількість балів: ______Оцінка: ECTS _________
Члени комісії ________________ Оліфір І. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ Левченко О. Ф.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ Головач К. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)
м. Житомир – 2020 рік

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Відділення «Економічне»

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії ____ Магнушевська Т. М.

«___» _____________ 2020 року

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Асмолову Андрію Вікторовичу

  1. Тема курсової роботи «Роль і місце фінансів в економічній системі».

Керівник курсової роботи Оліфір Ірина Андріївна , викладач методист.

  1. Строк подання студентом курсової роботи________________________

  2. Вихідні дані до роботи

Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України, інші нормативні документи з питань затвердження, формування та обслуговування фінансової політики України. Підручники, монографії, публікації в періодичних виданнях, довідкова, нормативна література, інформація всесвітньої мережі Інтернет з питань сутності фінансів, фінансової системи та їх ролі в економічному житті країни.

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової системи України.

Розділ 2. Фінансова система України.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансової системи України.

  1. Дата видачі завдання 16.09.2020 р.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів курсової роботи

Відмітка про виконання

1

Вибір та затвердження теми курсової роботи

вересень
2

Опрацювання джерел інформації

затвердження плану та написання вступу

вересень
3

Теоретичні основи фінансової системи України

жовтень
4

Фінансова система України

жовтень
5

Шляхи вдосконалення фінансової системи України

листопад
6

Висновки

листопад
7

Оформлення курсової робити та подача на рецензування

листопад
8

Представлення курсової роботи до захисту

Захист курсової роботи

листопад

Студент _______________ Асмолов А. В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ Оліфір І. А.

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Відділення «Економічне»

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

з дисципліни «Фінанси»

студента(ки) Асмолова Андрія Вікторовича

групи ФБ-31 курс ІІІ семестр V

тема курсової роботи: «Роль і місце фінансів в економічній системі»
Рецензент Оліфір І. А.

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка __________________

Підпис __________________

Дата ___.12.2020 р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас