Ім'я файлу: Інструкційна картка №14.doc
Розширення: doc
Розмір: 108кб.
Дата: 01.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Белозьорова Р. Сучасні цифрові пристрої в оствітньому процесі.do


Інструкційна картка №14

з навчальної дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”
Тема: Робота з табличним процесором Excel. Графічне відображення табличних даних. Організація друку табличних даних та діаграм.

Мета: Отримувати вміння і навички роботи з табличним процесором Excel по проведенню графічного відображення табличних даних, по організації друку табличних даних та діаграм.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: інструкційна карта

Тривалість заняття: 80 хвилин.

Правила охорони праці: інструкція № 1,2,11,16,19

Література:

 1. “Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології” – за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря, Київ, видавничий центр “Академія”, 2001, стор. 350-449.

 2. Редько М.М., Ярмуш О.В., Редько Н.С. - „Інформатика та комп’ютерна техніка” – НМЦ, стор. 223-244.

 3. І.Ю.Биков, М.В.Жирнов, І.М.Худякова – „Microsoft Office в задачах економіки та управління” – Київ-2006, стор. 30-95.

Зміст і послідовність виконання завдання


 1. Включити комп’ютер та уважно ознайомитись з методичними вказівками.

 1. Завантажити Microsoft Excel.

 2. Створіть таблицю за зразком. • Величина в колонці “Сума” отрим. від множення відповідних значень в колонках “Кількість” і “Ціна”.

 • Значення “Сума з врахув.” знаходиться в результаті віднімання від “Суми” добутку “Суми” х “Торговельну знижку”.

 • Величини в рядку “Разом” дорівнюють сумі значень відповідних колонок попередніх рядків.

 • Визначте найдорожчий та найдишевший товар. Задайте коміркам відповідний формат

 1. Побудувати кругову діаграму по одному ряду даних («Сума (грн.)»)

 2. Побудувати гістограму по одному ряду даних («Сума з врахуванням торг.знижки (грн.)»)

 3. Побудувати графік по двум рядам даних («Сума (грн.)») та («Сума з врахуванням торг.знижки (грн.)»)

 4. Виключити комп’ютер (якщо це остання пара).

 5. Оформити посібник (хід роботи та висновок).Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення


Табличний процесор MS Excel дає змогу подавати табличні дані в більш наочній та зручній для сприйняття графічній формі.

Створення діаграм розпочинається з виділення діапазону даних, що підлягають відображенню, та активізації програми Мастер диаграмм за командою Вставка®Диаграмма.

Після вставки діаграми на робочий листок можна змінити її розміри або перемістити в будь-яке місце, попередньо виділив її.

Для виділення діаграми потрібно помістити на неї вказівник миші та клацнути лівою кнопкою. При цьому навкруги діаграми з'явиться тонка прямокутна рамка з маркерами у вигляді чорних квадратів по кутах та посередині кожної з сторін.

Для зміни розмірів діаграми необхідно виділити її, після чого лівою клавішею миші перемістити розмірні маркери.

Для переміщення діаграми необхідно виділити її, установити на неї показник миші, натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, перемістити діаграму на нове місце.

Друкування відбувається за командою Файл®Печать.

Після встановлення всіх необхідних параметрів друку необхідно у вікні Печать натиснути кнопку ОК.

Захист роботи.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Як побудувати діаграму?

 2. Як виділити декілька несуміжних діапазонів даних в таблиці?

 3. Які типи діаграм вам відомі?

 4. Як змінити розміри діаграми?

 5. Як перемістити діаграму?

 6. Як змінити тип діаграми?

 7. Як здійснити попередній перегляд робочого аркушу?

 8. Як здійснюється друк табличних даних та діаграм?

В результаті виконання цієї практичної роботи студент повинен знати:

 • призначення та функціональні можливості програми MS Excel;

 • методику побудови діаграм та графіків;

 • основні прийоми по організації друку табличних даних та діаграм.


В результаті виконання цієї практичної роботи студент повинен вміти:

 • завантажувати MS Excel;

 • здійснювати перше і повторне збереження файлів;

 • складати, редагувати та форматувати табличні дані.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас