Ім'я файлу: CGW_ZavdLab_02_2020 (3).docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 04.06.2022
скачати

Корнута В. А. © Кафедра ІКГ, ІФНТУНГ Комп’ютерна графіка у WEB

Лабораторна робота № 2 (Л 1.2)

Тема: “Робота з растровими зображеннями. Якість та вид зображень.
Мета роботи: навчитись опрацьовувати оригінали растрових зображень, отриманих різними способами, для забезпечення необхідної вихідної якості; вивчити використання інструментальних засобів графічного редактора PhotoShop (або Gimp чи Pixlr) щодо обробки зображення.
Теоретичні відомості

Растрові зображення отримують з різних джерел: фотоперетворюючі пристрої (сканер, фотоапарат), інтернет, оригінальні малюнки.

При створенні оригінального малюнка автор знає мету його створення, тож може задати параметри, які задовільнять вимоги до результуючої якості. Однак інші способи отримання зображень не гарантують такої відповідності.

Вимоги до якості можна розділити на два блоки: вимоги до розміру та вимоги до вигляду.

Вимоги до розміру включають кількість точок по вертикалі/горизонталі (або розміри у лінійних одиницях вимірювання (см, м, дюйми тощо) при заданій роздільній здатності). Вимоги до розміру формулюють відповідно до параметрів пристрою виводу зображення.

Вимоги до вигляду включають: колір, контрастність, відсутність сторонніх/непотрібних артефактів, відповідність компоновки до задуму (напр., напрямок) тощо.
Задача:

Використовуючи зображення, власноруч скановані або отримані з використанням цифрового пристрою створення фотографій, або надані графічні матеріали (далі по тексту завдання – оригінали) привести їх до вигляду, який не містить залишкових артефактів, текстово-графічні документи мають бути розбиті на окремі сторінки, рядки вирівняні, матеріали в цілому придатні до розпізнавання.

З використанням інструментів растрового графічного редактора, призначених для ретушування, відредагувати видані зображення прибравши з них «зайві елементи» (залежно від зображення зайвими вважати тексти, сліди, камінці, фігури людей, які є на композиції).

В процесі виконання завдань також необхідно оформити звіт по роботі. Оформлення звіту має містити три рядки (стандартне): у першому рядку – ПІБ студента, група; у другому рядку – Лабораторна робота № 01; у третьому рядку – тема роботи. Звіт оформляти копіями екрану, вікон програми та тексту так, щоб у кінці семестру студент, користуючись своїм же звітом, зміг повторити роботу.
Порядок виконання роботи

 1. Оформити звіт, зберегти його у папці відповідної лабораторної роботи.

 2. Відкрити текстово-графічні оригінали (скановану книгу або фото зображення розвороту книги) у графічному редакторі. Якщо видано скановану книгу (у вигляді файла pdf або подібного) – вибрати розворот, який відповідає номеру варіанту, зберегти його у вигляді окремого файла-оригіналу зображення. Оригінал впродовж виконання роботи має залишитись незмінним, всі змінені матеріали зберігати в окремих файлах.

 3. Відкрити оригінал у графічному редакторі (якщо він ще не відкритий)) та оцінити розміри та інші параметри зображення (Зображення/Розмір, тут і далі у цій роботі наведено команди Photoshop, для інших графічних растрових редакторів, у разі їх використання, знайти аналогічні за дією команди самостійно).

 4. Зберегти копію зображення-оригіналу окремим файлом (Файл/Зберегти як…).

 5. За необхідності очистити фон зображення – сірий фон, фантомні зображення із звороту сторінки тощо (Зображення/Режим/Градації сірого; Зображення/Корекція/Рівні (Ctrl+L)).

 6. Привести результати обробки до роздільної здатності 600.

 7. Розділити розворот на окремі сторінки, кожна сторінка – в окремому файлі.

 8. Розпізнати за допомогою FineReader зображення-оригінал та опрацьовані зображення.

 9. Відкрити друге надане зображення з артефактами, відповідне номеру варіанту.

 10. Очистити зображення з артефактами зображення від артефактів. Артефактами виступатимуть тексти та/або інші елементи зображення на більш-менш однорідному фоні. Це можуть бути сліди або викладені з каміння узори на піску, фігури людей на фоні моря чи неба. Сонце та море артефактами не вважати)). Рекомендовано використовувати інструмент Штамп (чи подібні), або роботу із буфером (Редагування/Копіювати, Редагування/Вставити) та об’єднанням шарів (Шари/Об’єднати видимі (Shift+Ctrl+E) ), за потреби також можна скористатись інструментами

 11. Додати яскравості (підвищити можливість розпізнавання дрібних деталей) з використанням інструменту «криві» (Зображення/Криві (Ctrl+M) ).

 12. Змінені зображення збережіть в окремих файлах.

 13. У звіті перелічити назви всіх створених документів, зберегти всі потрібні дані та завершити роботу


Контрольні запитання

 1. .скачати

© Усі права захищені
написати до нас