Ім'я файлу: Дисперсійний_аналіз.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 25.10.2021

Робота 2. Дисперсійний аналіз однорічних результатів спостережень в однофакторному досліді

Мета роботи: оволодіння методикою дисперсійного аналізу однорічних експериментальних даних однофакторного досліду.
Завдання №2. Урожайність зеленої маси післяжнивних культур, ц/га

Варіант досліду

Повторність

І

ІІ

ІІІ

Овес (контроль)

106

99

96

Овес + ріпак ярий

164

176

164

Овес + гірчиця біла

152

164

152

Овес + редька олійна

160

147

158

1.Перший етап

Таблиця 4.1

Урожайність коренеплодів гібридів буряків цукрових, т /га

Варіант

Величина у повтореннях (n),x

Ʃv

Середня величина у варіантах

І

ІІ

ІІІ

1(контроль)

106

99

96

301

100,3

2

164

176

164

504

168,0

3

152

164

152

468

156,0

4

160

147

158

465

155,0

Ʃр

582

586

570

1738

144,8

2. Другий етап

Таблиця 4.2

Відхилення X1 всіх величин ознаки (x) від середньої величини в досліді ( )

Варіант

Відхилення х1 у повтореннях (n),x

Ʃv1

І

ІІ

ІІІ

1(st)

-38,8

-45,8

-48,8

-133,4

2

19,2

31,2

19,2

69,6

3

7,2

19,2

7,2

33,6

4

15,2

2,2

13,2

30,6

Ʃр1

2,8

6,8

-9,2

0,4

3. Третій етап

Таблиця 4.3

Квадрати відхилень окремих величин ознаки від її середньої величини

Варіант

х1^2 у повтореннях (n)

(Ʃv1)^2

І

ІІ

ІІІ

1(st)

1505,44

2097,64

2381,44

17795,56

2

368,64

973,44

368,64

4844,16

3

51,84

368,64

51,84

1128,96

4

231,04

4,84

174,24

936,36

(Ʃр1)^2

7,84

46,24

84,64

0,16

4.Четвертий етап

1. Коригуючий фактор( поправка): C =  /ln = 0,16/4×3 = 0,12.

2. Загальна дисперсія: Cy= С= (1505,44+2097,64+2381,44+368,64+973,44+368,64+51,84+368,64+51,84+231,04+ 4,84+174,24+7,84+46,24+84,64) 0,12 = 8716,28

3. Дисперсія повторень: Cp= /lC = (7,84+46,24+84,64) /4 0,12 = 34,6

4. Дисперсія варіантів: Cv= /nC=(17795,56+4844,16+1128,96+936,36) /3 – 0,12 = 8234,9

5. Дисперсія, обумовлена помилками: Cz = Cy = Cp = Cv = 8716,28 - 34,6 -8234,9=446,80

= 8234,9 / (4-1)= 2744,9

=446,8/(3-1)*(5-1)=55,85

7. Fф = 2744,9/55,85=49,15

F05 = 4,76 (за даними додатку 2)

Дисперсія

Сума квадратів відхилень

Ступінь свободи n-1

Середня дисперсія S^2

Критерії достовірності результатів дослідівF05

Загальна Сy

8716,30

11

= 2744,9


49,15

4,76

Повторень Ср

34,6

2

Варіантів Сv

8234,9

3

= 55,85


Помилок (залишку) Сz

446,80

6

5. П’ятий етап

 = Сvy =8234,9/8716,28= 0,945 або 94,5 %

 = Сру = 34,6/8716,28= 0,004 або 0,4 %

 = Сz/Су=446,80/8716,28= 0,05 або 5 %

6. Шостий етап

 =  / = )/144,8=1,72 %

НІР05 =t05 = 2,45 *  = 14,9 т/га

НІP05% = (t05 )×100/ = (2,45* 10,3

7. Cьомий етап

а) абсолютне:

168,0 – 100,3 = +67,7;

156,0 – 100,3 = +55,7;

155,0 – 100,3 = +54,7

144,8 – 100,3 = +44,5

б) відносне:

67,7×100/100,3 = 67,5%.

55,7×100/100,3 = 55,5%.

54,7×100/100,3 = 54,5%.

44,5×100/100,3 = 44,4%.
Урожайність зеленої маси післяжнивних культур, ц/га

Варіанти

Середня

Відхилення від контролю (стандарту)

Група відносно різниці до НІР05

абсолютне

відносне, %

1(контроль)

100,3

-

-

Контроль

2

168,0

+67,7

67,5

I

3

156,0

+55,7

55,5

I

4

155,0

+54,7

54,5

I

НІР05

 144,8

+44,5

44,4
Отже, за врожайністю зеленої маси післяжнивних культур істотно перевищують контроль усі варіанти 2,3,4 (I група).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас