Ім'я файлу: Техноекологія контрольна.docx
Розширення: docx
Розмір: 93кб.
Дата: 12.05.2020
Пов'язані файли:
Test.docx

Задача №1.

Яка може бути концентрація оксиду вуглецю (CO) у повітрі промислового регіону, якщо концентрація сірчистого ангідриду (SO2) складає (0,02+0,1n) мг/м3, а концентрація сірководню (H2S) – (0,001+0,001n) мг/м3, щоб суміш була безпечною.

Рішення задачі:

n=1

C(SO2) = 0,02+0,1n = 0,12 мг/м3

C(H2S) = 0,001+0,001n = 0,002 мг/м3

Безрозмірна концентрація q шкідливих речовин у повітрі не повинна перевищувати одиниці. По таблиці 1 знаходимо середньодобові ГДК для сірчистого ангідриду (SO2) та сірководню (H2S).

ГДКс(SO2) = 0,15 мг/м3

ГДКс(H2S) = 0,008 мг/м3

Визначаємо безрозмірну концентрацію сірчистого ангідриду (SO2) та сірководню (H2S) за формулою 1:

q = + = 1,05

Отримана величина перевищує одиницю. Отже, така середньодобова концентрація суміші сірчистого ангідриду (SO2) та сірководню (H2S) в повітрі промислового регіону є небезпечною навіть без присутності оксиду вуглецю (CO).

По таблиці 1 знаходимо максимально разові ГДК для оксиду вуглецю (CO), сірчистого ангідриду (SO2) та сірководню (H2S).

ГДКр(CO) = 3 мг/м3

ГДКр(SO2) = 0,5 мг/м3

ГДКр(H2S) = 0,008 мг/м3

За формулою 3 визначаємо питому концентрацію оксиду вуглецю:

C(CO) = [1 – ( + )]*3 = 1,53 мг/м3

Таким чином, враховуючи максимально разові ГДК, повітря промислового регіону може містити 1,53 мг/м3 оксиду вуглецю (CO), щоб суміш була безпечною.

Задача №2.

У рибогосподарську водойму надходить стічна вода, в 1 кг якої міститься (0,02+0,01n) мг миш’яку, (0,07+0,01n) мг свинцю і (0,0007+0,0001n) мг фенолу.

Чи необхідно розбавляти дану стічну воду чистою і, якщо потрібно, то в якій кількості?

Рішення задачі:

n=1

У рибогосподарську водойму надходить стічна вода, в 1 кг якої міститься 0,03 мг миш'яку, 0,08 мг свинцю і 0,0008 мг фенолу.

Визначаємо безрозмірну концентрацію по формулі (1). По таблиці 2 знаходимо ГДК для миш'яку (ГДК1=0,05), свинцю (ГДК2=0,1), фенолу (ГДК3=0,001).

Таким чином,

q = + + = 2,2

Отримана величина перевищує одиницю. Необхідно стічну воду розбавити.

У даному випадку маса розчинника складає 1,2 кг.

Задача №3.

Визначити щільність газу для наступних умов.

Склад сухої частини газу, у %: СО2=10; СО=4; N2=80; О2=6.

Барометричний тиск, мм рт.ст.: 720+n. Температура газів, °С: t=90+5n.

Газ знаходиться під розрідженням, мм вод.ст.: ΔР=20+2n

f=(15+n), г/м3 норм. сухі гази.

Рішення задачі:

n=1

Барометричний тиск p = 721 мм. рт. ст.

Абсолютний тиск pa = p + Δp = 743 мм. рт. ст.

tгазів = 95 °С

f=16 г/м3 = 0,016 кг/м3

Відносна молярна маса компонентів газу:

μCO2 = 44; μCO = 28; μN2 = 28; μO2 = 32.

Обчислимо удавану молярну масу суміші:

μсум =

μсум = = = 29,285 кг

Щільність при нормальних умовах:

ρ0 = = = 1,307 кг/м3,

де Vm – молярний об’єм газової суміші за нормальних умов.

Щільність газової суміші при заданих умовах знаходимо згідно виразу:

ρсум = ρ0*

ρсум = 1,307* = 0,948 кг/м3

Визначимо щільність вологого газу при робочих умовах за формулою 13:

ρ =

ρ = = 0,686 кг/м3

Задача №4.

Визначити щільність газу, суха частина якого така ж, як і в попередній задачі. У газоході розрідження 34 мм вод.ст. Температура газу t=125 °С. Вологість газу (у порівнянні з попередньою задачею) задана по іншому: відома крапка роси, °С: tp=20+n.

Рішення задачі:

Відносна молярна маса компонентів газу:

μCO2 = 44; μCO = 28; μN2 = 28; μO2 = 32.

Удавана молярна маса суміші:

μсум =

μсум = = = 29,285 кг

Щільність при нормальних умовах:

ρ0 = = = 1,307 кг/м3,

де Vm – молярний об’єм газової суміші за нормальних умов.

Оскільки хімічний склад газу схожий за складом з повітрям, розв’яжемо задачу, використовуючи H, d-діаграму вологого повітря (рис.1).Рис.1. Визначення параметрів вологого повітря по H,d–діаграмі

Значення температури точки роси визначається по ізотермі при перетині вертикалі, опущеної з точки А на лінію φ = 100%.

tp= 29 °С

З діаграми отримуємо вологовміст в розрахунку на 1 кг сухого повітря

d = 26 г/кг с.пов.

Визначимо вологість в кг/м3:

1,307 кг суміші – 1 м3

1 кг - 0,765 м3

f=26г/0,765м3 = 0,034 кг/м3

Абсолютний тиск pa = p-Δp=760-34=726 мм. рт. ст.

Щільність газової суміші при заданих умовах знаходимо згідно виразу:

ρсум = ρ0*

ρсум = 1,307* = 0,856 кг/м3

Визначимо щільність вологого газу при робочих умовах за формулою 13:

ρ =

ρ = = 0,56 кг/м3

Задача №5.

Визначити необхідну висоту димової труби, щоб вона створювала розрідження, Па: Р=200+10n. Температура газів у трубі, °С: t=300+10n. Температура повітря, °С: t=15+1/2n, щільність при нормальних умовах: ρ0(димових газів)=1,27г/м3; ρ0(для повітря)=1,29г/м3

Рішення задачі:

Визначимо щільність димових газів при заданих умовах:

ρдим.г = ρ0*

ρдим.г = 1,27* = 0,593 г/м3

Визначимо щільність для повітря при заданих умовах:

ρпов = 1,29* = 1,218 г/м3

Рівняння Бернуллі для потоку газу між входом в газохід і виходом із труби:

pбар1 + pгw2/2 - pбар2 + pw2/2 + pгgH = Δpвтр,

де pбар1 і pбар2 – барометричні тиски на горизонті газоходу і на виході із труби; w – швидкість газу, однакова в газоході та трубі; Δpвтр – сумарні втрати тиску.

Підстановка pбар1 в рівняння Бернуллі і скорочення дають:

Δpвтр = (ρпов - ρдим.г)gH

H = = = 0,336 м
скачати

© Усі права захищені
написати до нас