Ім'я файлу: Лаба. Обшук. 2 (копія).docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 02.06.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра криміналістики

Лабораторна робота

На тему «Обшук»

Виконала:

Студентка 4 курсу 1 групи

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Баляса Д.М

Перевірив:

К. ю. н., асистент кафедри криміналістики

Домашенко О. М.

Харків – 2021 рік

13 жовтня 2020 р. за фактом зникнення гр. Єгорова було відкрито кримінальне провадження. В ході розслідування слідчим було прийнято рішення про проведення обшуку в приватному будинку підозрюваного - гр. Стороженка. Як стало відомо, у власності підозрюваного також перебуває автомобіль; гараж, розташований у кооперативі "Луч" ; дачний будинок з присадибною ділянкою.

 1. Взагалі слід зазначити, що розслідування злочинів передбачає використання пошукових дій, що сприяють виявленню джерел доказової та орієнтуючої інформації. Відшукання прихованих об’єктів (знарядь злочину, речових доказів, трупів, осіб, які переховуються від суду і слідства) може бути здійсне­но під час проведення обшуку, процесуальний режим якого визначено кримінально-процесуальним законодавством. Обшук — це слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що мають значення у справі, а також виявлення розшукуваних осіб. Ця слідча дія має бути скерована в першу чергу на виявлення розшукуваного гр. Єгорова, а за його відсутності на виявлення знаряддя злочину, а також інших предметів, що мають значення для встановлення істини у справі. Сюди ж слід додати, що така слідча дія як «обшук» має проводитись на підставі ухвали слідчого судді ( ч. 1 ст. 233 КПК). Тобто слідчий не прав права сам приймати таке рішення, а повинен був звернутися з клопотанням на проведення обшуку до слідчого судді, і тільки після отримання ухвали( що є дозволом) приступати до дій.

 2. Взагалі щодо учасників обшуку, то слід звернутися до ст. 236 КПК: Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст. 71 КПК України) . Також слід зазначити, що Законом передбачено дві процесуальні форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві:

1) залучення спеціаліста відповідного фаху, спеціалізації (криміналіста, судового медика, педагога, пожежного техніка, автотехніка, інженера, ювеліра тощо), тобто участь спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій;

2) проведення судової експертизи в кримінальному провадженні. Залучення спеціалістів у процесі проведення обшуку зумовлюється необхідністю використання спеціальних знань і спеціальних технічних засобів:

‒ з метою обшуку конструктивно складних приміщень (споруд), що мають велику площу або розділені на багато кімнат (відсіків).

‒ з метою оцінки призначення знайдених речей.

‒ під час застосування спеціальних пошукових приладів для виявлення сховищ (тайників) чи пристроїв для відкриття закритих приміщень, сейфів тощо. Тобто все буде залежати від того, що саме потрібно дослідити при проведенні обшуку слідчим.

 1. Слід зазначити, що об’єкт пошуку — це те, що необхідно відшукати, виявити, знайти. В даному випадку в процесі обшуку таким об’єктом є людина, а саме гр. Єгоров. Але виходячи з умов завдання зрозуміло, що його там виявлено не було. Тому, на мою думку, слід приділити увагу пошуку знаряддям і засобам вчинення злочину, предметам, що зберегли на собі сліди злочину або предметам, отриманим як наслідок злочину.

 2. Науково-технічними засобами криміналістики є прилади, пристосування і матеріали, які використовуються для збирання і дослідження доказів або створення умов, що ускладнюють учинення злочинів. Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК: При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. В даному випадку при обшуку слід використовувати : фотокамери, відео-камери, пошукове та вимірювальне приладдя, інструменти, засоби для виявлення невидимих і слабовидимих слідів, засоби фіксації та вилучення слідів.

 3. Відповідно до ч. 5 ст. 223 проведення обшуку у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в його проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. На мою думку час обшуку буде залежати від результатів самого обшуку. Якщо тривалий час пошук нічого не дав( що саме зазначено в даному завданні), то доцільно його продовжити вранці( тобто в різний час)

Гр. Сидоренко, в якого проводився обшук, заявив, що одну з кімнат його дачного будинку на час літнього відпочинку орендує громадянка Титова. Він заперечував обшук в цій кімнаті, яка, як він вважав, йому тимчасово не належить. Титова, у свою чергою, також була проти обшуку в цій кімнаті, оскільки в ухвалі було вказано проведення обшуку у гр. Сидоренко.

 1. Для початку слід зазначити, що так як в даному випадку має місце така слідча дія як «обшук», то Законодавство України гарантує недоторканість житла особи й визначає випадки, коли, хто й за яких обставин може в законний спосіб порушити недоторканість житла особи. По-перше Конституція України, а саме ст. 30 гарантує недоторканність житла особи: не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Кримінально-процесуальний Кодекс України, а саме ст. 13 зазначає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно із ч. 1 ст. 233 КПК ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь- якою метою, інакше як лише за добровільної згоди особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї ж статті. Виходячи з вище зазначеного, слід дійти висновку, що проникнення до житла чи іншого володіння особи можливе лише за ухвалою слідчого судді (крім зазначених виключень), якою фактично надають дозвіл на примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку. Тому я вважаю, що в даному випадку слідчому необхідно було отримати дозвіл, а тобто ухвалу слідчого судді, яка б надала можливість слідчому безперешкодно та на законних підставах провести обшук у будинку громадянина Сидоренко, включаючи кімнату, яку орендує громадянка Титова, бо вона є власністю громадянина Сидоренко.

 2. Щодо того чи охоплюється ухвалою про обшук у житлі конкретної особи огляд всіх місць, кімнат, речей сторонніх осіб і їх самих, якщо вони проживають/перебувають в одному помешканні, то в даному випадку слід виходити зі змісту положень п. 4 ч. 2 ст. 235 КПК, де зазначено, що : Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку. На підставі даного положення, можна зробити висновок, що в ухвалі слідчого судді про обшук у житлі громадянина Сидоренко, мало бути зазначено, дозвіл надається на все житло чи на якусь його частину. Також відповідно до ч.5 ст. 236 КПК : Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Також п. 6 цієї статті зазначає, що: Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті. Тому можна зазначити, що ухвалою про обшук у житлі конкретної особи охоплюється огляд всіх місць, кімнат, речей сторонніх осіб і їх самих, однак лише втому випадку, коли існують достатні підстави вважати, що вони переховують предмети, які мають значення для кримінального провадження.

 3. На мою думку, в даному випадку, дії слідчого по-перше залежать від того, чи було зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук всього будинку, чи лише на його частину. По-друге виходячи з положень ст.236 КПК, слідчий має право та зобов'язаний виконати ухвалу слідчого судді попри зволікання обшукуваного. Також дуже важливим є те, що слідчий та прокурор можуть запропонувати присутній особі добровільно видати зазначені в ухвалі предмети, майно або вказати місце, де переховується розшукувана особа чи знаходиться труп, у разі відмови – примусово обстежують житло, інше володіння, місцевість або особу. Слід зазначити, що якщо зазначені в ухвалі речі, документи будуть видані, то це не убезпечить від проведення обшуку. Тобто в даному випадку, так як громадянин Сидоренко та громадянка Титова заперечували обшук кімнати, в котрій тимчасово проживала громадянка Титова, то слідчий повинен був примусово обстежити цю кімнату, якщо в нього були достатні підстави вважати, що саме ця дія матиме значення для кримінального провадження.

Під час обшуку дружина обшукуваного підійшла до ліжка і, взявши телефон, сховала його у себе під одягом. Свою дію вона мотивувала інтимністю інформації (зображень) на картці пам'яті. На пропозицію слідчого видати його вона відповіла відмовою. Після цього її було обшукано.

 1. В даному випадку слід керуватися ч. 6 ст. 236 КПК, де зазначено, що:

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

 1. Даний обшук є обшуком особи, спрямованим на виявлення об'єкту, який має значення для кримінального провадження, первинним. Обшук особи полягає у примусовому обстеженні людини, її одягу, взуття та інших речей. Обшук цієї особи повинен провадиться в порядку, передбаченому ст. 234 КПК України. Під час обшуку приміщення, слідчий дійсно має право обшукати фізичну особу, але це повинен робити виключно працівник тієї ж статі з дотриманням норм Конституції України, Кримінально-процесуального Кодексу та Міжнародних договорів щодо поваги честі і гідності людини.

 2. Обшук особи проводиться згідно з положеннями статтей 208, 223, 234, 236 КПК України. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Тобто як ми бачимо слідчий може прийняти рішення, лише у формі письмової постанови про обшук особи з відповідним обґрунтуванням: які саме достатні підстави вважати, що особи, які піддаються обшуку, переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. За результатами проведення обшуку, слідчий складає протокол. В особи, яку обшукують (власника приміщень, у яких проводять обшук), є право написати зауваження до протоколу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас